U bevindt zich hier: sport - ethiek-medisch-doping - Ethiek
Ethiek, Medisch & Doping
Ethiek

Ethiek: ook in jouw sportorganisatie


De brochure “Ethiek: ook in jouw sportorganisatie” is een handleiding om sportorganisaties een houvast, inzichten en tips mee te geven met het oog op een ethischer sportbeleid. Hiermee wordt een bijdrage geleverd om van sport in het algemeen, en jeugdsport in het bijzonder, een positieve ervaring te maken waarbij iedereen zich optimaal kan ontplooien. Sportorganisaties kunnen de brochure gratis downloaden op de website van ICES vzw (via deze link). In 2014 worden vormingen voorzien om op een interactieve manier de theorie en het actieplan onder de knie te krijgen.


Seksueel grensoverschrijdend gedrag

 Als sportclubs zijn we verplicht onze leden te beschermen tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag.
Ter ondersteuning van de verenigingen werden de volgende tools ontwikkeld die men kan downloaden op www.sportmetgrenzen.be
:

  • Handleiding voor sportclubs met nuttige informatie over het omgaan met lichamelijke en seksuele integriteit
  • Het vlaggensysteem "sport, een spel met grenzen"

Meer info

Infosessie: "Lichamelijke en seksuele integriteit" van woensdag 27 februari 2013 


Gedragscode en vertrouwenspersoon

Als vereniging is het nuttig om een aantal afspraken betreffende ethische aspecten te bundelen in een gedragscode. Door de Vlaamse Atletiekliga werd een gedragscode opgesteld die, afhankelijk van de interne afspraken en behoeften, door de verenigingen kan aangepast worden.

Ten behoeve van begeleiders van atleten met een handicap werd een specifieke gedragscode uitgewerkt die men hier kan terugvinden.

Ter ondersteuning van de gedragscode en de ethische waarden van een club kan een vertrouwenspersoon aangeduid worden, waarbij atleten, juryleden, trainers, bestuurders, ... terecht kunnen met vragen of opmerkingen. Het profiel van dergelijke vertrouwenspersoon kan je hier vinden.

 Presentatie ethiek VAT-dag 2010


 
Wie respect vraagt moet respect tonen

Om het respect tussen atleten en juryleden in de aandacht te brengen wordt de handschudactie gepromoot tijdens alle Vlaamse kampioenschappen.

Tijdens het Kampioenschap van Vlaanderen voor de jeugd, op 15 augustus te Huizingen, wordt in het kader van RESPECT een actie voorzien:

Elke kampverantwoordelijke zal aan elke deelnemer een unieke VAL-sleutelhanger overhandigen als teken van waardering voor de geleverde prestatie en de inzet van de atleet.

Daarbij zal elke atleet het jurylid danken voor de vrijwillige inzet tijdens de wedstrijd.

Atleten hebben respect voor juryleden

Juryleden hebben respect voor atleten


Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) biedt een beknopte literatuurlijst aan rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag, gecombineerd met een stand van zaken van wat er de laatste maanden rond het integriteitsthema gerealiseerd werd of nog gerealiseerd zal worden.

Zie literatuurlijst (PDF, 550Kb) seksueel grensoverschrijdend gedrag


 

Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer voor elk vermoeden van geweld. Van 9 uur tot 17 uur kan iedereen op het nummer 1712 terecht met vragen en meldingen, en dat discreet en gratis.

Meer info:  www.1712.be


Panathlon verklaring

De Vlaamse Atletiekliga ondertekende de Panathlon verklaring, die gedragsregels vastlegt in het nastreven van positieve waarden in de jeugdsport.

Ook jouw vereniging kan de Panathlonverklaring ondertekenen via de website www.sportopjongerenmaat.be.


 

 

 

 

 

 
 
 

© Vlaamse Atletiekliga v.z.w.
tel 02 47 47 220;
K. Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 C; 1020 Brussel