U bevindt zich hier: sport - jeugdwerking - Jeugdsportfonds
jeugdwerking
Jeugdsportfonds

 

Met steun van de Vlaamse overheid 

JEUGDSPORTFONDS

In samenwerking met de Vlaamse Overheid en het Bloso richtte de Vlaamse Atletiekliga vanaf 2009 een Jeugdsportfonds op waarvan de middelen aangewend worden om een toelage te verlenen om de kwaliteit van de jeugdwerking in de verenigingen te verbeteren of te bestendigen.

In de periode december '08- maart '09 werd een onderzoek gedaan naar de jeugdwerking in de verenigingen. Een overzicht van bekomen resultaten kan u hier terugvinden. De kleuren geven de percentielen weer die u op de kleurenfiche kan terugvinden.

Op basis van de bekomen gegevens werd een reglement samengesteld dat bestaat uit 8 deelaspecten. Dit reglement werd verduidelijkt ter gelegenheid van een infosessie op 4 juli '09.

Resultaten van het Jeugdsportfonds kan men hier terugvinden:
resultaten van 2009
resultaten van 2010
resultaten van 2011
resultaten van 2012
resultaten van 2013
resultaten van 2014
resultaten van 2015

Voor de privacy van de verenigingen werd de clubnaam niet vermeld.

Het aangepast reglement van het Jeugdsportfonds 2016 kan je hier terugvinden:    Reglement 2016

De volgende documenten kunnen de verenigingen vanaf nu downloaden via het extranet:

- Aanvraagformulier 2016      in te dienen voor 15/09/2016

- Kostenformulier 2016   
      in te dienen voor 10/10/2016 (deel 1) en 01/12/2016 (deel II)

- Formulier indienen Kids' Athletics
     in te dienen per georganiseerde Kids' Athletics-activiteit

- Formulier indienen Sportkampen 
     in te dienen per georganiseerd sportkamp

- Trainerslijst

- Bijscholingslijst

Kwaliteitslabels Jeugdsportclub 2009

Kwaliteitslabels Jeugdsportclub 2010

Kwaliteitslabels Jeugdsportclub 2011

Kwaliteitslabels Jeugdsportclub 2012

Kwaliteitslabels Jeugdsportclub 2013

Kwaliteitslabels Jeugdsportclub 2014

Kwaliteitslabels Jeugdsportclub 2015

 
 
 

© Vlaamse Atletiekliga v.z.w.
tel 02 47 47 220;
K. Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 C; 1020 Brussel