U bevindt zich hier: algemeen - administratie - VAL-berichten
administratie
VAL-berichten

ARCHIEF

29/5/2015 OFFICIELE BERICHTEN 29 MEI 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
AANPASSINGEN:
OUTDOOR
• Meeting 15397 (4/10 - ACG): Ontbrekende Master-nummers:
    o Mas V: kogel, discus speer
    o Mas M: kogel, discus, speer

FINANCIEEL
Boetes BK 10.000 + 3.000st (2/5 – Heusden):
LUNDERS Mats         €12,50

VOORBEREIDINGSVERGADERING INDOORSEIZOEN 2015-2016
Woensdag 3 juni – Topsporthal Gent om 18u00

STARTERSCURSUS
De Vlaamse Commissie juryleden organiseert een gratis starterscursus voor beginnende starters, kandidaat nieuwe starters en hulpstarters. De lesgever van deze opleiding is Gerda Cleyman, de scheidsrechter Starten op de AG Insurance Memorial Van Damme.
Waar en wanneer:
   • Zaterdag 11 juli
   • Aanvang 10u00 – einde +- 13u00
   • Piste DCLA (Atletiekarena Gaston Roelants, Diestsesteenweg 272, 3010 Kessel-Lo)

Inschrijven kan tot en met zondag 5 juli bij An Van Honsté (02/474.72.17, anvh@val.be). De deelnemers ontvangen een deelnameattest.

BK MASTERS (13/14 juni – Deinze)
AANDACHT!!!

Wegens wegwerkzaamheden is de piste van AC Deinze in de Stadionlaan tijdelijk (vermoedelijk tot eind juli 2015) moeilijk bereikbaar. Het verkeer komende vanuit Aalter (afrit E40) en vanuit Petegem (Afrit E17) wordt op de Tweebruggenlaan omgeleid via de Kaandelbeekstraat, Oude Brugsepoort en Kromme Brug naar het Kongoplein. Aan de rotonde op het Kongoplein staat wel een verkeersbord ‘Werken’ maar is er doorgang voor plaatselijk verkeer. Dit betekent dat van hieruit de piste van AC Deinze in de Stadionlaan wel te bereiken is.

VERLOF SECRETARIAAT
SPBO: vanaf 5 juni tot en met 19 juni wordt het secretariaat waargenomen door MICHIELS Stein, Rijkenhoek 15 – 2880 Bornem. Tel. 03 889 53 01
HAKI: van 10 juni tot en met 30 juni wordt het secretariaat waargenomen door BRACKE Heidi, De Romboutweg 134 – 2930 Brasschaat.


22/5/2015 OFFICIELE BERICHTEN 22 MEI 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
AANPASSINGEN:
OUTDOOR
• Meeting 15174 (7/6 - RCT): BvV Masters: Schrappen: Mas-V: 1.500m + speer
• Meeting 15165 (BVAC): Kids’Athletics voorzien op 6/6 wordt verplaatst naar 13/6
• Meeting 15134 (ATAC): correct overzicht van de Masters-nummers:
    o Mas-V: 100 – 1.000 – ver – speer
    o Mas-M: 100 – 200H(demo) – 1.000 – kogel – discus - pols
WEG
• 15502 ( 27/9 – LEBB): “Bosmarathon”: het startuur van Marathon, 1/12 marathon en estafette marathon is gewijzigd naar 10u30. + toevoeging: “Jogging 11,7km om 10u00)

HERHALING REGLEMENTEN OMTRENT HAZEN
IAAF-reglementen (algemeen): (art. 142)
Een atleet kan deelnemen aan 2 verschillende meetings op dezelfde dag. Deelname aan verschillende proeven op dezelfde meeting is toegelaten (rekening houdend met de regels omtrent dubbelen). Tweemaal deelnemen aan dezelfde proef op dezelfde meeting is niet toegelaten (tenzij er reeksen en een finale gelopen worden). Wedstrijdtempo aangeven (“hazen”) geldt al deelname en mag dus niet meerdere keren in dezelfde proef op dezelfde meeting.

Wedstrijdenprogrammering: (specifiek voor FC en B-meeting):
Flanders Cup:
Hazen verplicht voor het hoofdprogramma, kenbaar door een rugnummer met de vermelding “Haas” of “Pace”; hazen door dezelfde atleet is toegelaten op meerdere reeksen van dezelfde discipline. (Zij mogen echter niet aankomen)

B-meeting:
Hazen verplicht voor de nummers Alle Categorieën, kenbaar door een rugnummer met de vermelding “Haas” of “Pace” ; hazen door dezelfde atleet is toegelaten op meerdere reeksen van dezelfde discipline. (Zij mogen echter niet aankomen)

SCHORSEN OF UITSLUITEN VAN AANGESLOTEN LEDEN
Om juridisch correcte stappen te kunnen ondernemen in het schorsen of uitsluiten van leden naar aanleiding van ongewenst gedrag is het aan te raden dit proactief in het intern of huishoudelijk reglement en de statuten op te nemen.
Als bijlage een tekst die hiervoor kan gebruikt worden.

ONTSLAG ZELE/LAC
In de periode van 30 dagen na de ontslagaanvraag van LAC en ZELE werden geen bezwaren en/of opmerkingen binnengebracht bij de VAL.

De Raad van Bestuur heeft de datum van voorwaardelijk ontslag bepaald op 18/5/2015. Vanaf deze datum zijn de verenigingsleden van ambtswege ontslagen en zijn ze vrij om aan te sluiten bij een andere vereniging.
Het definitieve ontslag gebeurt na goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Zowel LAC als ZELE hebben voldaan aan alle financiële en administratieve verplichtingen tegenover de VAL.

AG INSURANCE YOUTH MEMORIAL VAN DAMME – 11 september 2015
Ook dit jaar krijgen jeugdatleten (Scholieren °1999-1998) de kans om deel te nemen in het voorprogramma van de AG Insurance Memorial, je vindt meer informatie in de bijgevoegde brief en op www.aginsurance-memorialvandamme.be .

STEEPLETRAINING
Wijziging datum Limburg:
De provinciale steepletraining van zondag 21 juni in Hasselt zal doorgaan op zaterdag 20 juni, eveneens tussen 10u en 12u in Hasselt. De training wordt gegeven door William Van Dijck.

WEDSTRIJDEN VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP – extra info
• De Belgische records van atleten met een handicap kan men terugvinden via http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=9&lang=1&spID=2.  Bij een recordverbetering gebeurt de procedure gelijkaardig aan die van een reguliere recordverbetering.
• Het recent gewijzigde reglement kan men terugvinden via http://www.parantee.be/documents/Sporten/ATL/ATL-reglement-2014%2003%2011.pdf. Op de de samenvattingen in bijlage (bijlage 1 - bijlage 2) kan men eenvoudig de faciliteiten en de gebruikte tuigen per classificatie terugvinden.
• Indien atleten met een verschillende fysieke handicap (verschillende classificatie, uitgedrukt in een cijfer, dat achteraan op hun startnummer staat) samen een wedstrijd betwisten wordt gevraagd geen podium te voorzien voor de 1ste – 2de – 3de maar wel aan elke deelnemer een gelijkwaardige prijs te geven gezien deze atleten vaak een verschillende classificatie hebben (verschillende handicap) waardoor de 3de atleet misschien wel de betere is.
Bij wedstrijden waar atleten met een zelfde classificatie tegen mekaar uitkomen kan dat wél.
• Alle disciplines die op het programma staan voor valide atleten staan open voor alle atleten met gelijk welke handicap op voorwaarde dat er geen organisatorische aanpassingen nodig zijn.
• Atleten met een handicap die geïntegreerd deelnemen hebben steeds recht op de faciliteiten die vermeld staan op de sticker achteraan hun nummer. Deze faciliteiten kan men ook terugvinden in bijgevoegde samenvatting. (zie hierboven)
• Atleten met een handicap die aan een geïntegreerde wedstrijd of afzonderlijke wedstrijd AMH deelnemen dienen steeds de reglementen te volgen.
Voor atleten met een verstandelijke handicap is dit niet altijd haalbaar. Zij zijn bv. verplicht om met een startblok te starten, hebben geen recht op lichtere werptuigen,…
Om ook hen (de grootste groep AMH in Vlaanderen) de kans te geven aan een FC-wedstrijd deel te nemen werden er AMH G-recrea wedstrijden toegevoegd. Hier gaat het om een recreatieve wedstrijd en dus hoeft bv. een startblok niet. Aangezien het om een recreatieve wedstrijd gaat, kan iedere atleet hieraan deelnemen, ook diegene zonder classificatie.
• Gemengde wedstrijden zijn ook bij AMH-wedstrijden verboden, behalve voor afstanden van 5000m (en meer) en in kampnummers.

TREFDAGEN VOOR BEGELEIDERS VAN ATLETEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
Jaarlijks organiseert Parantee een trefdag voor begeleiders van personen met een verstandelijke beperking.
Er zijn twee trefdagen voorzien:
   • Op zaterdag 20 juni in Waregem, in samenwerking met Somival
   • Op zaterdag 21 juni in Brasschaat, in samenwerking met Avalympics
In bijlage de uitnodiging voor beide dagen (Waregem - Brasschaat). Deelname is volledig gratis, maar inschrijven vooraf is verplicht.
Meer info: Parantee – Lore Schaut – 09/243.11.72 – clubondersteuning@parantee.be

SCHORSING ATLETEN
Het is de volgende atleten niet toegelaten om deel te nemen aan wedstrijden tot en met 20/01/2019:
    • Youssef BOUISSANE / ESC (°14/03/1994)
    • Lahlal EL HASSANE / NA (°01/01/1980)

WK MASTERS LYON: BELANGRIJKE INFO
Deze zomer betwisten de Masters hun wereldkampioenschap. Het wordt voor de kandidaten stilaan hoog tijd om in te schrijven en de Belgische afvaardiging is ook nog op zoek naar twee teammanagers.
Van 4 tot 16 augustus is de Franse grootstad Lyon de gastheer voor deze uitgebreide organisatie.
De uiterste datum voor inschrijving is bepaald op 2 juni. Daarvoor klikt u door naar: https://www.lyon2015.com/inscriptions-en-ligne/ .
De Belgen zullen er zeker vertegenwoordigd zijn met een ruime groep deelnemers en supporters. Daarom wordt er nog gezocht naar twee personen die de functie van teammanager willen en kunnen ter harte nemen. Kandidaten voor deze opdracht krijgen meer info via Jos Jacobs (GSM: 0486/263.000 mail: jos-jacobs@live.be)


 

13/5/2015 OFFICIELE BERICHTEN 13 MEI 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
AANPASSINGEN:
OUTDOOR
• Meeting 15150 (30/5 – VS): Flanders Cup: Toevoeging van 4x100m A.C. mannen + 4x100m A.C. vrouwen
WEG
• 15439 (30/5 – RCG): “17de Gentbrugse Jogging” werd geannuleerd!

DOSSIER ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN:
• KvV A.C. (16/5 – Beveren): tijdschema werd aangepast: Polsstokspringen vrouwen werd verplaatst van 10u15 naar 10u45!!

KVV A.C. – 16 MEI 2015 (BEVEREN) - VERKEERSHINDER
E313 – Ernstige hinder tussen Ranst en Antwerpen-Oost
In de periode tussen vrijdag 8 mei en maandag 18 mei wordt gewerkt op de E313 Luik-Antwerpen. Richting Antwerpen wordt het wegdek vernieuwd tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Gedurende een weekend en een verlengd weekend moet het verkeer over één rijstrook.
• Vrijdag 8 mei, 21u tot maandag 11 mei, 6u: verkeer over één rijstrook tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Oprit [18] Wommelgem richting Antwerpen is afgesloten (omleiding via de Herentalsebaan).
• Woensdag 13 mei, 21u tot maandag 18 mei, 6u: verkeer over één rijstrook tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Afrit [17] Borgerhout richting Turnhoutsepoort is afgesloten (omleiding via Antwerpse ring richting Gent en afrit [4] Berchem).
Hou rekening met zeer ernstige verkeershinder en oplopende wachttijden.
Vermijd de E313 richting Antwerpen indien mogelijk.

Raadpleeg zeker de actuele verkeersinformatie voor uw vertrek.


 

8/5/2015 OFFICIELE BERICHTEN 8 MEI 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
AANPASSINGEN:
OUTDOOR
• Meeting 15107 (10/5 - ABES): titel wijzigen in: “Open Antwerps Jeugd Criterium”
• Meeting 15128 (23/5 – ABES): AFGELAST!!
• Meeting 15167 (6/6 – ABES): AFGELAST!!

TOELATING AAN BUITENLANDERS VOOR DEELNAME AAN DE IC KBAB/BEKER VAN VLAANDEREN 2015
Volgende buitenlandse atleten, aangesloten bij de VAL, hebben de toelating gekregen om deel te nemen aan de IC KBAB of de Beker van Vlaanderen 2015:

Vrouwen 9 mei:
BvVl:
LIEVELD Charleen (Sch)            ADD
DUBOIS Nina                            ADD
MAUEL Anne Lena                      DAC
SVENMO SALAY Antonia (Cad)    BAV

Mannen 10 mei:
IC KBAB:
ROELANTS Sebastiaan                 OEH
TASAME Dame                            VAC

BvVl:
ABDELGANI ABBAS Mohamed       BVAC
BALEMANS Freddy                        RCG
BEROUK Mohammed                     KKS
DE BACKER Manuel                       ESAK
DIAS PONTES DOMINGOS Filipe     DAC
EL FATMI Mimoun                          BVAC
LODONOU Sedric                          ATLE
MARTENS Ruben                           ACW
MONTAGNA Massimiliano               BVAC
ODUBELA Bolutife                         AVKA
PANTUS Dumitru                          AVKA
THOMPSON Hilton                        OLSE
VERBAARSCHOT Nick                  ATAC

De toelatingen voor de Beker van Vlaanderen Masters, mannen en vrouwen van 7 juni, worden later officieel medegedeeld. De aanvragen voor een toelating dienen uiterlijk 22 mei te worden ingediend bij de VAL. (josefien@val.be) Het aanvraagformulier is terug te vinden op Alabus onder ‘Openbare bijlage’.

SCHOLIERENINTERLAND NIEUWPOORT 2 JULI
Op donderdag 2 juli vindt een interland voor scholieren plaats in Nieuwpoort (org. MACW, Stedelijk Sportpark De Lenspolder, Düdenhofenlaan, 8620 Nieuwpoort) tussen de Ligue Belge Francophone d’Athletisme (LBFA), Ligue de l’Ile-de-France d’Athlétisme (LIFA) en de Vlaamse Atletiekliga (VAL).  Volgende proeven staan op het programma (o.v.):

   • Scholieren meisjes (°99-98): 100-100h-200-400-400h-1000-hoog-polsstok-ver-kogel-speer-hamer-discus-4x100
   • Scholieren jongens (°99-98): 100-110h-200-400-400h-1000-hoog-polsstok-hinkstap-kogel-speer-hamer-discus-4x100

De Vlaamse Atletiekliga zal voor deelname aan de interland een selectie maken op maandag 1 juni, op basis van de prestaties gelukt tot en met zondag 31 mei. Voor elke proef worden 2 atleten geselecteerd, voor de 1000m worden 6 atleten geselecteerd op basis van prestaties op 800m en 1500m na conversie in de “IAAF scoring tables of Athletics”.

De uitgenodigde atleten zullen hun deelname kunnen bevestigen tot en met 10 juni, atleten die hun deelname niet tijdig bevestigen worden vervangen op basis van de meest recente ranglijst.

Praktische informatie en een definitief uurrooster zal in de komende weken verschijnen.

SCHORSING ATLEET
Aan de atleet Fanny Appes/CABW werd verbod opgelegd om deel te nemen aan sportmanifestaties gedurende een periode van 2 jaren. De sanctie treedt in werking op 12 februari 2015 en loopt tot 11 februari 2017.

FINANCIEEL
Laattijdig betalen tweede voorschot op vervaldag 30/04/2015:
BONH – VITA - KKS 

30/4/2015 OFFICIELE BERICHTEN 30 APRIL 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
AANPASSINGEN:
OUTDOOR
• Meeting 15192 (20/6 - DUFF): B-meeting: A.C. vrouwen: discus schrappen!

WERELDJEUGDDAG 2015
De resultaten van de Wereldjeugddag 2015 zijn terug te vinden via www.val.be/?mnuid=369 . De huldiging zal doorgaan ter gelegenheid van het Kampioenschap van Vlaanderen voor de jeugd, op 15 augustus te Lier. De laureaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

BK BERGLOPEN A.C. EN MAS – 23 MEI 2015 (MALMEDY)
Meer info is terug te vinden op de website van de VAL (http://www.val.be/?mnuid=900) onder “buiten stadion 2015".

BEGELEIDERS VAN ATLETEN MET EEN HANDICAP
Atleten met een handicap kunnen, afhankelijk van hun handicap, begeleid worden tijdens wedstrijden. De Vlaamse Atletiekliga reikt hiervoor begeleiderskaarten uit. Begeleiders dienen zich steeds vooraf aan te melden bij de scheidsrechter en dienen zich te houden aan de afspraken die achteraan op de begeleiderskaart vermeld zijn:
   - de badge wordt steeds zichtbaar gedragen
   - de drager van de badge heeft toegang tot de zone rond de wedstrijdplaats om een atleet met een handicap te begeleiden
   - het grasveld is verboden terrein en mag in geen geval doorkruist worden
   - de begeleider hindert de juryleden niet en schikt zich naar hun richtlijnen
   - de begeleider gedraagt zich sportief en fair
De badge geldt niet als toegangsbewijs.

IPC erkende wedstrijden voor atleten met een handicap
De volgende wedstrijd is – in tegenstelling tot de notitie in de wedstrijdkalender –
NIET IPC erkend:      Meeting van 1 mei te Brugge (OB)


 

28/4/2015 OFFICIELE BERICHTEN 28 APRIL 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
AANPASSINGEN:
OUTDOOR
• Meeting 15124 (22/5 - RCT): A.C.: “Zweedse estafette” vervangen door “Medley relay”
• Meeting 15084 (6/5 - LEBB): alle Masters-nummers schrappen
• Meeting 15080 (3/5 - LEBB): Pup meisjes: verspringen schrappen

AANGEPAST TIJDSCHEMA BVV Landelijke 2A mannen (Duffel)
Na advies van de provinciale terreinkeurder heeft het Directiecomité beslist om uit veiligheidsoverwegingen het discuswerpen in deze reeks te vervroegen van 15u15 naar 13u00. (Aangepast tijdschema in bijlage – de betrokken clubs werden hiervan reeds persoonlijk verwittigd via mail)

FEDERALE WINTERKALENDER 2015-2016
Zie bijlage

AANVRAGEN WINTERKALENDER 2015-2016 VIA ALABUS
Wo 3 jun       Begindatum aanvragen winter 2015-2016 via Alabus
Do 25 jun      Sluitingsdatum aanvragen winter 2015-2016 via Alabus
Vr 3 jul          Begindatum aanvullen gegevens winterorganisaties 2015-2016 op Alabus
Wo 29 jul       Einddatum aanvullen gegevens winterorganisaties 2015-2016 op Alabus

BEKER VAN VLAANDEREN
Niet-startgerechtigde atleten:*

In navolging van het officieel bericht van 24 april omtrent de voorwaarden voor deelname aan de BvV, publiceren wij hieronder de namenlijst van atleten die niet in aanmerking komen voor deelname aan de komende interclub-wedstrijden. (wegens aangesloten ná 1 januari 2015 + niet voldaan aan één van de onderstaande voorwaarden)

Ter info: Atleten die ná publicatie van deze namenlijst worden aangesloten, kunnen slechts deelnemen:
• indien het een eerste aansluiting betreft voor atleten met de Belgische nationaliteit
• indien zij gedurende de wettelijke periode (=september) opzeg van lidmaatschap hebben gegeven

*gelieve deze info door te geven aan alle betrokken personen

De Cock Ethyl                 GENK
Lagaeysse Noa                AZW
Geerts Miriam                  OEH
Lenaers Regina                ACW
Declercq Willem               KAPE
Boone Elke                      RCG
Sterckendries Vanessa     OEH
Troch Peter                     AVLO


 

24/4/2015 OFFICIELE BERICHTEN 24 APRIL 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
AANPASSINGEN:
OUTDOOR
• Meeting 15220 (5/7 – RCG): (Open) PK Vijfkamp: 5K voor Jun, Sen, Mas wordt samengevoegd tot 5K voor “Jun/Sen”
• Meeting 15161 (6/6 – OEH): Flanders Cup: 5.000m (zowel M als V) wordt vervangen door 400mHorden
• Meeting 15138 (25/5 – AVLO): Flanders Cup: toevoeging: 800m A.C. mannen op uitnodiging!
• Meeting 15066 (2/5 – AVT/KBAB): BK 10km + 3.000st-V: startuur = 16u30!

NIEUW:
WEG
• 9/8 (KAAG): “1ste Moerkensheidejogging”
Meer info via de VAL-website: http://www.val.be/?mnuid=912
 

FINANCIEEL
30 april: Einddatum betaling tweede voorschot op rekening van de VAL.
Niet op rekening = boete!

BEKER VAN VLAANDEREN
FINALE BVV PUP/MIN
Volgende verenigingen hebben zich gekwalificeerd voor de finale van de Beker van Vlaanderen voor Pupillen en Miniemen van zaterdag 12 september te Merksem (OLSE):
Meisjes: AZW – ASVO – KAAG – RCG – ACW – RIEM – ACHL – DUFF – AVT – ADD – DAC – OEH
Jongens: AVR – ACME – KAAG – RCG – ACW – AVZK – LYRA – ACHL – RCT – LOOI – OEH – DAC

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME BVV:
Een vereniging mag enkel atleten opstellen die aangesloten werden vóór 1 januari. Uitgezonderd:
• Atleten van Belgische nationaliteit voor wie het een eerste aansluiting betreft
• Atleten die opzeg van lidmaatschap hebben gegeven gedurende de wettelijke periode (september)

HOOGTESTAGE IN SANKT MORITZ
Atleten die tijdens de zomer ‘15 een hoogtestage afwerken in Sankt Moritz en een pasje willen aanvragen om gebruik te kunnen maken van de sportaccommodaties dienen uiterlijk 20 mei de periode van hun verblijf door te sturen naar paula@val.be. Voor eliteatleten en hun trainers wordt een internationale pas aangevraagd, voor niet-elites een nationale pas.
Na die datum zullen geen passen meer aangevraagd worden.

WERELDJEUGDDAG 2015
In bijlage informatie betreffende de IAAF-Wereldjeugddag, waarbij prestaties geleverd door Scholieren tijdens de Provinciale Kampioenschappen van 25 en 26 april in aanmerking komen.

UITSPRAAK COMMISSIE VAN TUCHT
In zake de klacht van het Directiecomité van de VAL tegen Sil Decoster (MAC) heeft de commissie van tucht in haar zitting van 4 maart 2015 beslist bij toepassing van artikel 6.3.8, lid 1, van het Huishoudelijk Reglement van de VAL, aan Sil Decoster een schorsing van 1 maand met uitstel van 1 jaar op te leggen.

ALABUS NIET BESCHIKBAAR
Op dinsdag 19 mei 2015 zal Alabus wegens onderhoudswerken niet beschikbaar zijn van 17u00 tot 23u00.


 

17/4/2015 OFFICIELE BERICHTEN 17 APRIL 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
AANPASSINGEN:
OUTDOOR
   • Meeting 15059 (1/5 – ACHL): B-meeting: minima J/S vrouwen: kogelstoten: 9m00 – discuswerpen: 25m00
   • Meeting 15207 (28/6 – LYRA): B-meeting: nummers voor Jun vrouwen zijn bedoeld voor de Jun mannen
   • Meeting 15049 (25/4 – ACME): toevoegen bij de Pupillen jongens: ver


FINANCIEEL
Boetes BK Masters indoor – 14 maart 2015 (Gent):

LOOI      BYLOOS Frans                    €12,50
OEH       GBEDASSI Codjo Romaric   €12,50
AVZK     BOEXSTAENS Johny            €12,50
EA         DE BACKER Wim                 €12,50


BERICHT VAN DE STICHTING VLAAMSE SCHOOSLPORT:
Beste schoolsportverantwoordelijken,

Dit jaar staat atletiek op het programma van de internationale schoolsport bij ISF - International Schoolsport Federation.
Het internationaal scholenkampioenschap ‘Athletic Cup’ heeft dit jaar plaats van 27 juni tot 2 juli te China (Wuhan).
De kandidaturen voor de schoolploegen moesten al binnen zijn, maar voor onze 2 selectieploegen (jongens en meisjes) kunnen individuele leerlingen nog inschrijven tot 24 april.

De selectiemeeting heeft plaats op 1 mei te Oordegem. Op deze pagina vind je alle verdere info en het inschrijvingsformulier: http://www.schoolsport.be/activiteit.aspx?ID=1245&onderwijs=2&categorie=&soort=&kern=&aard=

Gelieve uw geïnteresseerde leerlingen hiervan op de hoogte te stellen, zodat zij tijdig kunnen inschrijven (via de school).
Alvast bedankt.


 

9/4/2015 OFFICIELE BERICHTEN 9 APRIL 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
NIEUW:
WEG
• 30/8 (DCLA): “Zilveren Helmen Run”
    Meer info via de VAL-website: http://www.val.be/?mnuid=912  

AANPASSINGEN:
OUTDOOR
• Meeting 15066 (2/5 – AVT/KBAB): “BK 10 km + 3.000st”: inkomgeld: €2,00
• Meeting 15330 (5/9 – JSMC/KBAB): “BK CAD/SCH): Cadetten meisjes: “1.500st” moet zijn: “1.500”

AANPASSING PROCEDURE “AFSCHRIJVEN MET WEDERZIJDS AKKOORD” (beslissing AV met ingang van 23/03/2015, afschrijvingen vóór deze datum komen hiervoor niet in aanmerking)
WIE? Leden die in het huidige (’14-15) en het vorige (’13-14) sportjaar wél nog een vergunning hadden.
WANNEER? Kan het hele jaar door, maar is gratis in oktober en november. Voor de rest van het jaar wordt er €75 aangerekend (via de clubafrekening in oktober) aan de nieuwe club indien het lid daar een nieuwe vergunning neemt.  en is altijd gratis!!
HOE? Hiervoor is de vraag van de atleet nodig (of van de ouders indien het om een minderjarige atleet gaat), en het akkoord van de club.
Van zodra de afschrijving is gebeurd, kan de atleet onmiddellijk aansluiten bij een andere vereniging.

DOSSIER ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN
Masters: Ten gevolge van enkele aanpassingen bij de winterkampioenschappen qua starthoogtes, wordt dit doorgetrokken naar de outdoorkampioenschappen.

Raadpleeg het dossier “Kampioenschappen” via de volgende link:
http://www.val.be/?mnuid=912  

BEKERS VAN VLAANDEREN
De Raad van Bestuur heeft beslist dat iedere deelnemende club 1 fotograaf mag afvaardigen.
De organiserende vereniging dient zelf een badge te voorzien/maken voor deze personen.
Zij mogen het middenterrein betreden, enkel op vertoon van deze badge en enkel indien zij optreden als fotograaf.

De hoofdscheidsrechter dient er op toe te zien dat deze badge op een correcte manier gebruikt wordt.

STEEPLE EN HAMERTRAININGEN
In bijlage een overzicht van de federale steepletrainingen die tijdens de zomermaanden georganiseerd worden. Hieronder alvast een overzicht van open steepletrainingen in Limburg en open hamertrainingen in Vlaams-Brabant.

Open provinciale steepletrainingen Limburg – vanaf Miniem 
     Trainer         dag          uur                  plaats
     Jos Maes    ZO 12/4     10:00-12:00      Heusden, piste AVT
     Jos Maes    DO 23/4     19:00-21:00      Heusden, piste AVT
     Jos Maes    ZO 17/05    10:00-12:00      Hasselt, Kiewit
     Jos Maes    ZO 07/06    10:00-12:00      Hasselt, Kiewit
     Jos Maes    ZO 21/6      10:00-12:00      Hasselt, Kiewit
Info en aanmelding:  Jos Maes - maes_jos@telenet.be

Open provinciale trainingen hamer Vlaams-Brabant – vanaf Miniem
     Trainer                 dag            uur                 plaats
Walter De Wijngaert   ZA 11/4      10u30-12u        Betekom, piste ROBA
Walter De Wijngaert   ZA 18/4      10u30-12u        Betekom, piste ROBA
Walter De Wijngaert   ZA 02/5      10u30-12u        Betekom, piste ROBA
Walter De Wijngaert   ZA 23/5      10u30-12u        Betekom, piste ROBA
Info en aanmelding:  Paul Van Den Bergh - 0498/52 30 90 - paulroba56@gmail.com   


 

1/4/2015 OFFICIELE BERICHTEN 1 APRIL 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
NIEUW:
WEG
• 18/4 (AVR): “LA-KO-STA PK Halve Marathon”
• 18/4 (RCT): “Linter loopt”
• 8/5 (DCLA): “2-Dorpenloop”
• 17/7 (DCLA): “6de Kiezegemse stratenloop”
• 18/9 (KAAG): “Polar Paints Run – KAAG”

Meer info via de VAL-website: http://www.val.be/?mnuid=912  

AANPASSINGEN
OUTDOOR:
• Meeting 15059 (1/5 - ACHL): 3.000m A.C. vrouwen wordt vervangen door 5.000m
• Meeting 15135 (24/5 - FLAC): ontbreekt op het programma: 400H, kogel, discus en speer voor zowel Mas V als Mas M
• Meeting 15138 (25/5 - AVLO): Flanders Cup: toevoeging: 200m A.C. vrouwen
• Meeting 15149 (30/5 - ACHL): FOUT DRUKKER: de Masters-proeven zijn bedoeld voor de mannen, rechtse kolom
• Meeting 15189 (20/6 - FLAC): ontbreekt op het programma: kogel, discus en speer voor zowel Mas V als Mas M
• Meeting 15395 (3/10 - FLAC): ontbreekt op het programma: kogel, discus en speer voor zowel Mas V als Mas M

NIEUW INTERN TUCHTREGLEMENT
Vanaf vandaag is een nieuw intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters van kracht.

Dit reglement is na te lezen op de website van de VAL via volgende link: http://www.val.be/?mnuid=718

CLUBGEGEVENS
Vanaf heden heeft Racing Club Gent een nieuwe website: www.krcgentatletiek.be


 

27/03/2015 OFFICIELE BERICHTEN 27 MAART 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015

NIEUW:
• Dossier BvV staat online
      o nieuw tijdschema afd. 3 V en afd. 4 M te Tienen
      o Tijdschema Pup/Min (schiftingen): “ver Pupillen” vervroegt naar 14u00
• Dossier zomerkampioenschappen staat online

Aanpassingen:
secretariaat ASSA: Peter DE VUYST, Baaigemstraat 367 - 9890 Baaigem
Tel. 09 384 91 13

OUTDOOR
• Meeting 15293 (22/8 – FLAC): kogel en discus bij de Jun-V zijn bedoeld voor de Jun-M
• Meeting 15259 (1/8 - HAC): meeting is geannuleerd!
• Meeting 15231 (12/7 - FLAC): vijfkamp Mas-V gaat door op zaterdag, vijfkamp Mas-M gaat door op zondag
• Meeting 15196 (24/6 - LOOI): FOUT DRUKKER: programma Cadetten moet zijn:
Cad V: 100,200,1.000, 1.500st, pols, hss, discus, hamer
Cad M: 100,200,1.000,1.500st, pols, hss, kogel, discus, speer
• Meeting 15126 (23/5 - EA): Flanders Cup: IFAM-meeting
• Meeting 15091 (9/5 - DCLA): startuur loopnrs.: 14u00 - Hamer: 12u30
• Meeting 15052 (26/4 – LOOI): PK Limburg, dag 2: géén polsstok voor J/S vrouwen
• Meeting 15016 (10/4 - LOOI): FOUT DRUKKER: programma Pupillen moet zijn:
Pup V: 60,60H,hoog, kogel, hockey
Pup M: 60, 60H, hoog, kogel, hockey
WEG
• Wedstrijd 15432 (24/5 – AVT): “Loop van Vlaanderen” wedstrijd is geannuleerd!

TRAINERSOPLEIDINGEN
Zelfstudie aanbod voor de algemene gedeeltes Instructeur en Trainer B

Het zelfstudie-aanbod van het Algemeen Gedeelte is gevoelig uitgebreid qua aantal en locatie. In het najaar zijn zo 6 extra momenten gecreëerd voor Instructeur B, 5 extra momenten voor Trainer B en 1 extra moment voor Trainer A om het Algemeen Gedeelte af te leggen, gecreeërd.
Het slagen in het Algemeen Gedeelte is een toelatingsvoorwaarde om in de sportspecifieke modules te kunnen stappen.
Het concrete aanbod is terug te vinden via http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx

RECREATIESPORTFONDS 2015
In 2015 wordt voor de tweede maal een recreatiesportfonds uitgereikt.
Elke vereniging kan een aanvraag indienen voor het "Recreatiesportfonds".
Het reglement en het aanvraagformulier kan gedownload worden via Alabus en via de website van de federatie onder de rubriek "recreatiesport-algemene info".
Timing voor het indienen van de documenten:
• 31 oktober: Indienen aanvraagformulier
      o Indienen lijst actieve recreatietrainers
      o Indienen lijst bijscholingen trainers
• 15 december: Insturen kosten door clubs

Voor vragen kan u terecht bij Liesl: liesl@val.be - 02/474 72 21.

AFFICHES “IEDEREEN ATLEET”
Op de algemene vergadering van zaterdag 21 maart werd voor de tweede maal een set affiches van Iedereen Atleet uitgedeeld aan de clubs.
Er wordt verwacht dat deze in de kantine op goed zichtbare plaatsen worden uitgehangen ter promotie van de atletieksport.
Clubs die graag nog extra affiches wensen kunnen deze aanvragen bij Liesl: liesl@val.be – 02/474 72 21.

REGELGEVING VOOR WEDSTRIJDORGANISATOREN MBT. ANTI-DOPING CONTROLES
Wedstrijdorganisatoren zijn verplicht hun medewerking te verlenen bij anti-dopingcontroles. Daartoe zijn decretale richtlijnen bepaald, waarvan een overzicht in bijlage. Organisatoren die zich niet houden aan deze afspraken kunnen door NADO Vlaanderen  beboet worden.

FINANCIEEL
Boetes BK Jun/Bel indoor van zaterdag 7 maart 2015 (Gent):
ACHL    CAERS Dorien     €12,50
ROBA   ANDRIES Lien      €12,50
HAKI    UMANS Kirsten     €12,50

Boetes BK Cad/Sch indoor van zondag 8 maart 2015 (Gent):
KAAG    VAN GIJSEGHEM Sofie   €12,50
RCT      BEELEN Lotte                €25,00
RIEM     HOSTE Thiemen            €12,50
ROBA    DE NEEF Milan               €12,50
DUFF      PECZE Patrik               €12,50
BONH     MUYLDERMANS Yoren   €12,50
HAKI      MARTENS Igor             €12,50

VERLOF SECRETARIS
AVZK: van 4 april t/m 16 april 2015 zal het secretariaat tijdelijk waargenomen worden door Monique NAETS, Blindejennestraat 44 – 2221 Booischot. Tel. 015/22.44.12 – GSM. 0484/76.45.34


 

20/03/2015 OFFICIELE BERICHTEN 20 MAART 2015 (top)

ZOMERKALENDER 2015
De zomerkalender 2015 staat vanaf heden online.

SPORTREGLEMENTEN 2015
Aanpassingen:
Pag. 11: Maximum aantal nummers per deelnemer: Masters: 2 indiv. + 1 est.
Pag. 14: “Sancties en slotbepalingen”, lid 4: Prestatievergoeding voor de juryleden: €7,50

JURY
De jurypaketten worden verstuurd op dinsdag 31 maart.

ONTSLAG CLUBS
De Vlaamse Atletiekliga heeft het ontslag ontvangen van volgende clubs: LAC en ZELE
De andere verenigingen kunnen binnen de 30 kalenderdagen bezwaren en opmerkingen schriftelijk inbrengen bij de VAL.

CAMPAGNE “SPORTCLUBS ZIJN GOED BEZIG”
In 2014 lanceerde Bloso, samen met ISB en VSF, de actie ‘Sportclubs zijn Goed Bezig’. Via deze actie worden de sportclubs heel het jaar door in de kijker geplaatst.
519 clubs stuurden in 2014 samen 1.111 foto’s in.
40 clubs wonnen een materiaalcheque van € 250.

In 2015 zal deze actie met veel enthousiasme herhaald worden.
Meer info over de actie Goed bezig vindt u op www.sportclubszijngoedbezig.be

WEEK VAN DE SPORTCLUB 2015
Daarnaast organiseren Bloso, VSF en ISB de actie ‘Week van de Sportclub’. Deze actie vindt plaats van 12 tot 20 september 2015 en krijgt dit jaar een Europese dimensie. Sportclubs die een initiatief organiseren in het kader van de actie ‘Week van de Sportclub’ profiteren van extra media-aandacht. Deze initiatieven kunnen zijn: opendeurmomenten, openstellen van reguliere trainingen, deelnemen aan een lokale Doe-aan-sport-beurs, …

Clubs die de Goed Bezig-kader wensen te ontvangen of die wensen deel te nemen aan de actie ‘Week van de Sportclub’ kunnen contact opnemen met de gemeentelijke sportdienst.

NIEUWE SECRETARISSEN
RCT: Katrien VANDEVELDE, Bergstraat 35 – 3400 Landen
GSM 0497 28 04 83 – rct@val.be
ACHL: Guido WUYTS, Goudveillaan 10 – 2390 Malle
 GSM 0477 47 44 08 – achl@val.be
SPVI: Katelijne MEULENIJZER, Terwilgenstraat 68 – 3150 Haacht
GSM 0494 70 60 12 – spvi@val.be
ACME: Marie-José KNOPS, Koningin Fabiolalaan 21 – 9990 Maldegem
GSM 0473 67 94 36 (na 17u00) – acme@val.be
BVAC: Kristof VAN DE VELDE, Verhoevenlei 75 – 2930 Brasschaat
GSM 0491 16 46 29 – bvac@val.be 

13/03/2015 OFFICIELE BERICHTEN 13 MAART 2015 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015

INDOOR
• 22/03/2015 – AVT: Polsstokmeeting (Heusden-Zolder): de voorinschrijvingen zijn afgesloten! Gezien het groot aantal voorinschrijvingen zullen daginschrijvingen ter plaatse ook niet meer mogelijk zijn.

SPORTREGLEMENTEN 2015
De nieuwe sportreglementen 2015 staan vanaf heden online.
Voornaamste aanpassing: reglementering omtrent de hervorming van de interclub bij de Masters. (Hoofdstuk III “Bekers van Vlaanderen”, punt 3D: vanaf 2016 worden de reeksen samengesteld uit mannen- en vrouwenploegen samen)

BVV MASTERS 2015
Naar aanleiding van een aanpassing in de sportreglementen (zie hierboven) omtrent de interclub bij de Masters, staan wij uitzonderlijk toe dat er in laagste afdeling extra ploegen inschrijven. Dit kan t/m dinsdag 31 maart 2015.

ALGEMENE VERGADERING VAN 21 MAART 2015 TE BRUGGE
Adres: Daverlo-Complex, Dries 2 – 8000 Brugge

HERHALING: STEMBUREAU VOOR DE AV:
Clubafgevaardigden die zich kandidaat wensen te stellen voor het stembureau dienen zich te melden bij josefien@val.be uiterlijk woensdag 18 maart. Zij mogen evenwel geen lid zijn van een vereniging waarbij een kandidaat voorzitter/bestuurder is aangesloten.
De dag van de vergadering dienen zij om 9u30 aanwezig te zijn.

BK VELDLOPEN – zo 15 maart
Bij afwezigheid dienen géén doktersattesten te worden ingediend bij de VAL. Er worden géén boetes gegeven voor niet-deelname.

BELGISCH KAMPIOENSCHAP VELDLOPEN VOOR MASTERS VAN ZONDAG 22 MAART 2015 TE BEERNEM
Locatie veldloop: Bargepark, Malehof 25 – 8730 Beernem

Programma en tijdschema:
13u00 M55+ 4500m
13u30 W45+ 4500m
14u00 M45-M50 5900m
14u35 W35-W40 5900m
15u15 M40 7300m
16u00 M35 7300m

Er is geen officiële interclubrangschikking

De atleten dienen deel te nemen met een volledig ingevuld veldloopkaartje en dragen hun startnummer 2015 + een bijkomend cijfer.
Dit bijkomend cijfer wordt uitgereikt aan de atleten bij hun aanmelding in het secretariaat/aanmeldingszone.

Omloop: zie website BEHO

Inschrijvingsgeld: Het inschrijvingsgeld bedraagt €2,00 per deelnemer en wordt gefactureerd aan de vereniging.
Toegang toeschouwers: gratis

Algemene info:
• Parking VIP + juryleden:  voorzien langs de Bargelaan thv. Het Bargepark
• Parking atleten en toeschouwers: Bargelaan en directe omgeving, Markt, parking OC De Kleine Beer, Bloemendalestraat,…; alles binnen een straal van 300m
• Kleedkamers: Vrouwen: lokalen van AC BEHO in het Bargepark. Mannen: Gemeentelijk Zwembad Bloemendale op 200m van het park (C. Maréchalstraat)
• Secretariaat en aanmelding: gebouwen van het Bargepark


 

06/03/2015 OFFICIELE BERICHTEN 6 MAART 2015 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
NIEUW:
INDOOR
      • 22/03/2015 – AVT: Polsstokmeeting Min t/m Sen + jeugdmeeting (en PK polsstok Miniemen) Details in de indoorkalender.
      • 29/03/2015 – AVT: Open Meeting. Details in de indoorkalender

Beide meetings gaan door in de nieuwe indoorhal “De Veen”, Veenderweg 48 – 3550 Heusden

BELGISCH KAMPIOENSCHAP MARATHON 2015
Daar er na herhaalde pogingen geen Belgische vereniging bereid gevonden werd voor de organisatie, zal het BELGISCH KAMPIOENSCHAP MARATHON in 2015 doorgaan te Eindhoven(NL) ter gelegenheid van de Marathon van Eindhoven, op ZONDAG 11 OKTOBER 2015.
Er zal een speciale inschrijvingsmodule gelanceerd worden via de website: http://www.marathoneindhoven.nl/home/

BK/PK MASTERS INDOOR – ZA 14 MAART
Het tijdschema werd aangepast volgens de voorinschrijvingen.
Raadpleeg hier het aangepaste tijdschema.

KANDIDATUREN SCHOLIERENINTERLAND 2015
Kandidaturen voor organisatie van de Scholiereninterland op donderdag 2 juli 2015, insturen tegen maandag 16 maart 2015.


 

27/02/2015 OFFICIELE BERICHTEN 27 FEBRUARI 2015 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
AANPASSINGEN:
INDOOR
   • Dossier kampioenschappen: in functie van het PK/BK Masters indoor van za 14 maart werden volgende aanpassingen doorgevoerd:
        o Aanvangshoogte hoogspringen M50+: 0,85m + 5 cm
        o Plank hinkstapspringen W35 en M50: 5m, 7m en 9m

ALGEMENE VERGADERING 2015
Correctie van de eerder verstuurde wijzigingen aan het H.R.:
PCJ
2.4.5 Bevoegdheden
Artikel 4: “secretaris” wordt niet geschrapt

IEDEREEN ATLEET
Wij wensen de clubs te danken die het logo op hun website hebben geplaatst en hopen dat de andere clubs dit voorbeeld volgen.
Mogen wij vragen om de link http://www.iedereenatleet.be/nl#partners-carousel aan dit logo toe te voegen zodat bij het klikken naar de pagina met de sponsorlogo’s wordt gesprongen.

FINANCIEEL
Boetes Belgisch Kampioenschap indoor 4x200 – 7/02/2015:
EA      vrouwen     €25,00
VAC    mannen     €25,00
SPVI   mannen      €25,00

BESTENDIGE TOEGANGSKAARTEN 2014
Alle bestendige toegangskaarten 2014 blijven geldig tot en met 31 maart 2015.

BK VELDLOPEN – ZO 15 MAART 2015
De toegangskaarten voor atleten vanaf de categorie Scholieren zullen volgende week dinsdag (3/03/2015) verstuurd worden vanuit de VAL.
(er is gratis toegang voor iedereen geboren in 2000 en later)

OPLEIDING TOT JURYLID NIVEAU 1
De juryopleiding niveau 1 bestaat telkens uit 3u theorie en 3u praktijk, gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loopt de cursist stage tijdens 3 wedstrijden en treedt daarbij éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het werpen en éénmaal bij het springen. Op die manier wordt het nieuwe jurylid optimaal klaargestoomd om als een waardevol jurylid bij wedstrijden op te treden.

Na het succesvol doorlopen van deze opleiding ontvangt het nieuwe jurylid een bestendige toegangskaart, een jurybadge en een reglementenboekje.

De volgende opleiding zal doorgaan op zaterdag 14 maart 2015 in Antwerpen (9u00 lokaal AVZK) en West-Vlaanderen (9u30 lokaal HAC).

Minimumleeftijd tot deelname: 16 jaar
Deelname aan de opleiding is gratis.

Inschrijven kan tot en met 8 maart. (An Van Honsté, anvh@val.be - 02/474 72 17)

Voor verdere inlichtingen kan men steeds terecht bij:
An Van Honsté: anvh@val.be - 02/474 72 17.


 

24/02/2015 OFFICIELE BERICHTEN 24 FEBRUARI 2015 (top)

ALGEMENE VERGADERING VAN 21 MAART 2015 TE BRUGGE

De verenigingen ontvangen vandaag via e-mail de agenda, de financiële documenten en het Jaarverslag 2014.
De stemkaarten + kaarten voor afgevaardigden zonder stemrecht worden vandaag met de post verstuurd. Gelieve deze stemkaart en volmachtkaart(en) volledig ingevuld mee te nemen naar de Algemene Vergadering van 21 maart 2015.

STEMBUREAU VOOR DE AV

Clubafgevaardigden die zich kandidaat wensen te stellen voor het stembureau dienen zich te melden bij josefien@val.be uiterlijk woensdag 18 maart. Zij mogen evenwel geen lid zijn van een vereniging waarbij een kandidaat voorzitter/bestuurder is aangesloten.
De dag van de vergadering dienen zij om 9u30 aanwezig te zijn.


 

12/02/2015 OFFICIELE BERICHTEN 12 FEBRUARI 2015 (top)

FINANCIEEL
Boetes Kampioenschap van Vlaanderen A.C. indoor (25/1) – Gent:
ASVO     DE WAELE Nienke           €12,50
ACW       DIERICK Tibor               €12,50
DCLA      AUSLOOS Frederik         €12,50
ACHL      VAN DONINCK Janna      €12,50
VAC        VAN ALPHEN Hans          €12,50

TOPSPORTHAL + OPWARMPISTE NIET TOEGANKELIJK OP 27+28 FEB
Vanwege de organisatie van de Jeugddag op zaterdag 28 februari is het niet mogelijk om in de Topsporthal of de opwarmpiste te trainen op vrijdag 27 februari (vanaf 13.00u) en op zaterdag 28 februari (hele dag). Dit geldt zowel voor clubs als voor individuele atleten.

VOORLOPIGE SCHORSING ATLETEN
De volgende atleten worden voorlopig geschorst en worden niet toegelaten om deel te nemen aan wedstrijden:
     • Fanny APPES/ CABW (° 09-06-1989)

BK VELDLOPEN – BESTEL NU JE TICKETS!
Op zondag 15 maart strijden de beste Belgische atleten in provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke om de Belgische titels veldlopen.  Het BK geldt eveneens als de finale van de Lotto CrossCup.  Inkomkaarten zijn nu beschikbaar via de website van de Lotto CrossCup.
Tickets kosten 7 euro in voorverkoop en 9 euro aan de dagkassa. Clubs kunnen tickets  in voorverkoop aankopen aan het voordeeltarief van 6 euro (minimum 10 tickets). Het is mogelijk om tickets te bestellen tot zaterdag 7 maart. Nadien is toegang enkel mogelijk via de dagkassa.


 

10/02/2015 OFFICIELE BERICHTEN 10 FEBRUARI 2015 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
AANPASSING:
INDOOR
• EA (14/02/2015 – Gent): op vraag van de technische directie wordt een 800m Jun/Sen mannen toegevoegd aan het programma.
OP UITNODIGING : info: ea@val.be en 0486/26 30 00 (Jos Jacobs)

BK/PK INDOOR MASTERS – ZA 14/03
AANDACHT: voor zowel het Belgisch Kampioenschap als het Provinciaal Kampioenschap dient vooraf ingeschreven te worden via ALABUS: deadline = ma 2 maart (12u00)

ALGEMENE VERGADERING VAN DE VAL VAN 21 MAART 2015
Verkiezingen voor de Raad van Bestuur: ontvangen kandidaturen:
• als voorzitter: Eddy De Vogelaer (VITA) – Michel Boels (SPVI)
• als lid: Eddy De Vogelaer (VITA) – Michel Boels (SPVI) – Paul Thys (SGOL) – Luk Verlaenen (ROBA) – Mieke Seminck (ALVA) – Tim Moriau (OEH) – Joris Geussens (ESAK) – Erwin Scheys (ACKO)

 

6/02/2015 OFFICIELE BERICHTEN 6 FEBRUARI 2015 (top)

AANVRAAG ATTEST VOOR DEELNAME VAN BUITENLANDERS AAN DE INTERCLUB
VELDLOPEN 2015 – 15 maart 2015 (Wachtebeke)

Het formulier “attest voor deelname van buitenlanders aan de BvVl en/of IC KBAB” staat op Alabus onder ‘openbare bijlagen’.
Het formulier dient uiterlijk 1 maart in het bezit te zijn van de VAL (josefien@val.be).

FINANCIEEL
Laattijdig betalen debetesaldo op vervaldag 31/12/2014:
MACW – GRIM - BAV

Laattijdig betalen eerste voorschot op vervaldag 31/01/2015:
ACDL – ADD – GRIM – MACW - ZELE

Boetes Kampioenschap van Vlaanderen Cad/Sch indoor (18/1) – Gent:
KAAG     VAN DAMME Robin           €12,50
BAV       SVENMO SALAY Antonia    €12,50


 

30/01/2015 OFFICIELE BERICHTEN 30 JANUARI 2015 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015

AANPASSING - VELDLOPEN:
• VAC (7/03/2015 – Opwijk): aanpassing tijdschema!! (Details in de veldloopkalender)

TER HERINNERING:
Kangoeroe-reglementen:
• °08-09 in één reeks (M/V mag gemengd)
• Voorlopen aan rustig tempo tot de laatste 200m (voor extra tips zie hier)
• Géén podium, géén uitslagen, iedereen zelfde prijs/aandenken
• Mogen niet meelopen met de Benjamins
• PK veldlopen: indien er geen Kangoeroeloop voorzien is in het programma, mogen Kangoeroes (°08-09) dus niet deelnemen bij de Benjamins

KVV VELDLOPEN – zondag 15 februari 2015 (Rotselaar)
Inschrijvingen voor de relays via dit sjabloon (staat ook in Alabus bij “Openbare Bijlagen”). Dit document dient ingevuld verstuurd te worden naar robacrosscup@gmail.com
Hier het bestelformulier voor inkomkaarten in VVK.
VVK: €5,00/stuk – dagprijs: €7,00/stuk

BK VELDLOPEN  - zondag 15 maart 2015 (Wachtebeke)
Correctie off. bericht 23 januari ivm de sprintcross (géén BK).
De inschrijvingen voor de sprintcross gebeuren eveneens via Alabus. (dus niet via een formulier) Deadline blijft onveranderd: ma 2 maart (12u00)

VOORLOPIGE SCHORSING ATLETEN
De volgende atleten worden voorlopig geschorst en worden niet toegelaten om deel te nemen aan wedstrijden:
• Youssef Bouissane (° 14-03-1994)
• El Hassane Lahlal (° 01-01-1980)

SPORTKAMPEN
Het aanbod aan sportkampen die door de Vlaamse Atletiekliga georganiseerd worden kan men hier terugvinden.
Voor atleten met een mentale handicap wordt een specifiek sportkamp georganiseerd. Hier vindt u meer informatie.
Gelieve deze informatie bij uw G-atleten te verspreiden.

BIJSCHOLING VOOR RECREATIETRAINERS
Op zaterdag 7 maart wordt in de lokalen van de Vlaamse Atletiekliga (Marathonlaan 119c te 1020 Brussel), tussen 10u en 12u, een praktijkgerichte sessie voorzien over de invulling van een wandel- of jogbegeleiding, gekoppeld aan oefeningen gericht naar stabilisatie, lenigheid, evenwicht en coördinatie.
De module wordt zowel aanbevolen voor Start to Run begeleiders als voor begeleiders van FitFree (Fartlekmodule).
Er wordt interactief gewerkt waarbij de deelnemers ideeën van oefeningen delen.
Aanmelden gebeurt uiterlijk 2 maart bij Paula Vanhoovels, paula@val.be .
Deelnemers ontvangen een deelnameattest.
Meer info: 02/474 72 22.

VERLOF SECRETARIS
VAC: van 5/2 tot en met 21/2 zal het secretariaat tijdelijk waargenomen worden door Roger Vanbinst. (Tel/ 02/751.89.66)

 

23/01/2015 OFFICIELE BERICHTEN 23 JANUARI 2015 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
AANPASSING:
INDOOR:
SACN:PK indoor B/P/M Limburg”, voorzien op 25/01/2015 wordt verplaatst naar zondag 8/03/2015 (locatie: Stadion De Veen, Veenderweg 48 - 3550 Heusden-Zolder)

KVV VELDLOPEN – zondag 15 februari 2015 (Rotselaar)
Zie bijlage voor meer info

BK VELDLOPEN – zondag 15 maart 2015 (Wachtebeke)
Zie bijlage voor meer info

INDIENEN VAN MEDISCHE ATTESTEN VOOR NIET-DEELNAME AAN KAMPIOENSCHAPPEN (KVV EN BK)
Medische attesten om een boete te vermijden dienen aan de VAL (josefien@val.be) te worden overgemaakt uitsluitend via de verantwoordelijke clubcorrespondent (secretaris) en dit binnen de 10 dagen volgend op de datum van het kampioenschap. Ter plaatse worden geen attesten aanvaard en afmelden bij het secretariaat volstaat evenmin.
Voor kampioenschappen waarvoor rechtstreeks bij de organisator of ter plaatse kan worden ingeschreven of kampioenschappen die op de weg plaatsvinden, dient geen attest te worden overgemaakt aan de VAL.
Bij afwezigheid op estafette-kampioenschappen gelden deze attesten niet.

BETALING EERSTE VOORSCHOT 2015
De verenigingen dienen het eerste voorschot 2015 uiterlijk 31 januari te hebben gestort op de rekening van de VAL.
Vermijd een boete door tijdig te betalen

HULDIGING LAUREATEN JONGERENTROFEE 2014
Onderstaande laureaten van de Jongerentrofee 2014 zullen gehuldigd worden tijdens het Vlaams en Belgisch Kampioenschap Meerkampen, op zaterdag 31 januari om 13u30.  De atleten worden om 13u20 verwacht ter hoogte van de EHBO-post. Indien zij zelf niet kunnen aanwezig zijn mag een ander clublid deze afhalen.

MEISJES MINIEMEN
Gevaert Kato           ROBA
Defrere Elena          DCLA
Ballekens Aischa      AVR
Verbiest Anke          LOOI
Cham Camille          AVR

JONGENS MINIEMEN
Smets Benjamin          ROBA
Vandecauter Camille    DEIN
De Smet Yann             VS
Verduyn Lennert          ABES
D'hooghe Zico             AVZK

MEISJES CADETTEN
Thomas Lotte             OB
Deroost Frea              DAC
Janssens Esther          ZWAT
Telemans Ann            MACD
Everdepoel Britt          VAC

JONGENS CADETTEN
Van Hove Arne             ACHL
De Meulemeester Ben   ZWAT
Wynants Jarne             ACHL
Mostinckx Niels            ACP
Van Bael Jens              AVZK

OPLEIDING TOT JURYLID NIVEAU 1
Vanaf 2014 biedt de Vlaamse Atletiekliga samen met de Vlaamse Commissie voor Juryleden een opleiding aan voor juryleden die éénvormig zal verlopen in elke provincie.

De opleiding bestaat telkens uit 3u theorie en 3u praktijk, gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loopt de cursist stage tijdens 3 wedstrijden en treedt daarbij éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het werpen en éénmaal bij het springen. Op die manier wordt het nieuwe jurylid optimaal klaargestoomd om als een waardevol jurylid bij wedstrijden op te treden.

Na het succesvol doorlopen van deze opleiding ontvangt het nieuwe jurylid een bestendige toegangskaart, een jurybadge en een reglementenboekje.
De volgende docenten werden door de Vlaamse Commissie voor Juryleden aangeduid:
Provincie Docent 1 Docent 2 Plaats
Limburg Willy Nys Raf Moens Nog te bepalen
Vlaams-Brabant Luc Gillet Robert Hicketick 9u00 Lokaal DCLA
West-Vlaanderen Rita Debusschere Kathleen Van Camp 9u30 Lokaal AVMO
Antwerpen Gerda Cleyman Guido Van Roie 9u00 Lokaal AVZK
Oost-Vlaanderen Marnix De Mangelaere Patrick Van Caelenberghe 9u00 Lokaal AVLO

Zij beschikken allen over een jarenlange ervaring als jurylid.
De volgende opleiding zal in alle provincies doorgaan op zaterdag 28 februari 2015.
Voor diegenen die weerhouden zijn op 28 februari is er een tweede opleidingdag voorzien op zaterdag 14 maart 2015 (LET OP: deze opleiding zal enkel doorgaan in Antwerpen (9u00 lokaal AVZK) en West-Vlaanderen (9u30 lokaal HAC)).
Minimumleeftijd tot deelname: 16 jaar
Deelname aan de opleiding is gratis.
Inschrijven kan tot en met 15 februari. (An Van Honsté, anvh@val.be - 02/474 72 17)
Voor verdere inlichtingen kan men steeds terecht bij:
An Van Honsté: anvh@val.be - 02/474 72 17

20/01/2015 OFFICIELE BERICHTEN 20 JANUARI 2015 (top)

ALGEMENE VERGADERING VAN 21 MAART 2015 TE BRUGGE
Verkiezingen voor de raad van bestuur:
Toe te kennen mandaten:
1. als voorzitter: 1 mandaat van 4 jaar
2. als lid: 4 mandaten van 4 jaar
Kandidaturen:
Kandidaten dienen door hun vereniging te worden voorgedragen bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding uiterlijk 31 januari 2015. (t.a.v. josefien@val.be)

Interpellaties: (HR art. 3.1.8)
1. Een vraag tot interpellatie dient uiterlijk 15 kalenderdagen voor de Algemene Vergadering per aangetekend schrijven of per mail (met ontvangstbevestiging) te worden gericht aan de Raad van Bestuur. (t.a.v. josefien@val.be)
2. De vraag tot interpellatie moet voldoende omschreven zijn om de Raad van Bestuur toe te laten de nodige gegevens te verzamelen om op deze interpellatie te kunnen antwoorden op de Algemene Vergadering.

Voorstellen tot wijzigingen aan de statuten en Huishoudelijk Reglement (HR art. 3.1.9)
1. De voorstellen tot wijziging moeten worden gericht aan de Raad van bestuur, uiterlijk 31 januari 2015. (t.a.v. josefien@val.be)
2. De voorstellen tot wijziging moeten met redenen worden gestaafd en worden bijgetreden door ten minste vijf verenigingen die het document mede ondertekenen.

 

16/01/2015 OFFICIELE BERICHTEN 16 JANUARI 2015 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
AANPASSING:
VELDLOPEN:
• BK Veldlopen + finale Lotto CC (15/3 te Wachtebeke): aangepast tijdschema n.a.v. de rechtstreekse tv-uitzending.
• FLAC (1/03/2015 – Ardooie): toevoeging Kangoeroeloop
• LEBB (1/03/2015 – Lebbeke): toevoeging Kangoeroeloop
• ROBA (15/02/2015 – Rotselaar: Lotto CC + KvV veldlopen: aangepast tijdschema

BESTENDIGE TOEGANGSKAARTEN 2014
Alle bestendige toegangskaarten 2014 blijven geldig tot en met 28 februari 2015.

TOEGANG IFAM INDOOR (7/02/2015)
De permanente toegangskaart geldt ook voor de IFAM indoorwedstrijd van zaterdag 7 februari.

ALABUS
Oproep aan de clubs: gelieve bij uw geüploade documenten in Alabus het vakje “publiek” niet aan te vinken.

RECREATIEF AANBOD IN DE ATLETIEKCLUB
en uitreiking diploma’s Recreatiesportfonds 2014

op zaterdag 21 februari tussen 10u en 12u
in het Huis van de Sport te Gent* (Zuiderlaan 13, naast Topsporthal)
               
* Info Huis van de sport: http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/sport/huis_van_de_sport/

Doelgroep
• Recreatieverantwoordelijken van de clubs
• Clubbestuurders
• Recreatietrainers

Deelname
Deelname aan deze sessie is gratis. Deelnemers ontvangen een bijscholingsattest.
’s Middags worden broodjes voorzien.

Inschrijving
Uiterlijk maandag 16 februari via mail naar Paula Vanhoovels, paula@val.be .
Elke deelnemer kan twee gratis kaarten ontvangen om nadien het Belgisch Kampioenschap bij te wonen, dat die namiddag doorgaat in de naastliggende Topsporthal. Indien gewenst dient men dit te vermelden bij de inschrijving. De kaarten worden ter plaatse bezorgd.

 

09/01/2015 OFFICIELE BERICHTEN 9 JANUARI 2015 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
AANPASSING:
INDOOR:
   • HAKI (15/02/2015): “Superkrack 5-flash + Express 3”: aangepast tijdschema
   • HAKI (1/03/2015): “Superkrack 6”: aangepast tijdschema
VELDLOPEN:
   • BK Veldlopen + finale Lotto CC (15/3 te Wachtebeke): de afstanden van de relays voor Benjamins is 4x750m (niet 3x1000m)
NIEUW:
WEG:
   • KAAG: 8/03/2015: (te Lembeke) “4de Marathon en 31ste Bardelaereloop” (meer info in de kalender)
   • VAC: 29/03/2015: (te Londerzeel) “16de Pegasusloop” (meer info in de kalender)

AANVULLEN ZOMERMEETINGS 2015
Opgelet: de deadline voor het aanvullen van de goedgekeurde zomermeetings 2015 in Alabus is zondag 11 januari

UITREIKING DIPLOMA’S JEUGDSPORTFONDS
De diploma’s van het Jeugdsportfonds 2014 zullen uitgereikt worden ter gelegenheid van het Kampioenschap van Vlaanderen indoor voor de jeugd, op zondag 18 januari.
In bijlage een overzicht van de kwaliteitslabels.
Een afgevaardigde van elke vereniging wordt om 12u ter hoogte van de doorgang aan de EHBO-post (nabij stand kogelstoten) verwacht.
De uitreiking zal doorgaan omstreeks 12u15.

ALABUS
Voortaan is het mogelijk om vanuit Alabus mails te versturen via nieuwe knoppen op het leden-scherm. De mail zal worden opgemaakt voor alle geselecteerde leden waarvoor een email is geregistreerd.

OPLEIDING TOT JURYLID NIVEAU 1
Vanaf 2014 biedt de Vlaamse Atletiekliga samen met de Vlaamse Commissie voor Juryleden een opleiding aan voor juryleden die éénvormig zal verlopen in elke provincie.

De opleiding bestaat telkens uit 3u theorie en 3u praktijk, gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loopt de cursist stage tijdens 3 wedstrijden en treedt daarbij éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het werpen en éénmaal bij het springen. Op die manier wordt het nieuwe jurylid optimaal klaargestoomd om als een waardevol jurylid bij wedstrijden op te treden.

Na het succesvol doorlopen van deze opleiding ontvangt het nieuwe jurylid een bestendige toegangskaart, een jurybadge en een reglementenboekje.
De volgende docenten werden door de Vlaamse Commissie voor Juryleden aangeduid:
 Provincie Docent 1   Docent 2  Plaats
 Limburg  Willy Nys  Raf Moens  Nog te bepalen
 Vlaams-Brabant  Luc Gillet  Robert Hicketick  9u00 Lokaal DCLA
 West-Vlaanderen  Rita Debusschere  Kathleen Van Camp  9u30 Lokaal AVMO
 Antwerpen  Gerda Cleyman  Guido Van Roie  9u00 Lokaal AVZK
 Oost-Vlaanderen  Marnix De Mangelaere  Patrick Van Caelenberghe  9u00 Lokaal AVLO
  
Zij beschikken allen over een jarenlange ervaring als jurylid.
De volgende opleiding zal in alle provincies doorgaan op zaterdag 28 februari 2015.
Voor diegenen die weerhouden zijn op 28 februari is er een tweede opleidingdag voorzien op zaterdag 14 maart 2015 (LET OP: deze opleiding zal enkel doorgaan in Antwerpen (9u00 lokaal AVZK) en West-Vlaanderen (9u30 lokaal HAC)).
Minimumleeftijd tot deelname: 16 jaar
Deelname aan de opleiding is gratis.
Inschrijven kan tot en met 15 februari. (An Van Honsté, anvh@val.be - 02/474 72 17)
Voor verdere inlichtingen kan men steeds terecht bij:
An Van Honsté: anvh@val.be - 02/474 72 17

 

30/12/2014 OFFICIELE BERICHTEN 30 DECEMBER 2014 (top)

UITSLAG RECREATIESPORTFONDS
Correctie officieel bericht 19/12:
De 11 best scorende clubs zullen ook 15 fluo hesjes ontvangen, dit zijn: ALVA, AVKA, DAC, ESAK, KAPE, LYRA, OB, VAC, VITA, BVAC en AVR

STEEPLETRAININGEN
De voorziene steepletrainingen van 31/1 en 14/2, voorzien te Leuven (Sportkot) tussen 10u en 12u, worden verplaatst naar resp.

• 24 januari
• 7 februari

Inschrijven bij Paula Vanhoovels, paula@val.be

FEDERALE KALENDER 2015
Het BK Masters van 13-14 juni 2015 zal doorgaan te Deinze, organisator: DEIN.

ANTIDOPING
NADO Vlaanderen, het Vlaams antidopingagentschap, biedt een duidelijke tekst aan die de verenigingen op hun website kunnen plaatsen en die meer uitleg geeft betreffende de dopinglijst, het verloop van een dopingcontrole…
“Say no to doping” kan u in bijlage teugvinden

 

19/12/2014 OFFICIELE BERICHTEN 19 DECEMBER 2014 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
NIEUW:
WEG:
AVMO: 26/12/2014 (te Tielt): “Kerstcorrida” (meer info in de kalender)

BESTELFORMULIER
Het bestelformulier (zie Alabus “openbare bijlagen”) dient uiterlijk 31/01/2015 te worden teruggestuurd naar anvh@val.be. De bestellingen zullen verdeeld worden op de AV van 21 maart 2015 te Brugge.

UITSLAG RECREATIESPORTFONDS
In 2014 werd voor de eerste maal een subsidie uitgereikt via het recreatiesportfonds.
In totaal dienden 38 clubs een geldig dossier in. In 6 deelaspecten werden punten toegekend met een maximaal te behalen score van 750.
De gemiddelde score was 387 punten met een gekoppeld bedrag van 405,41 euro.
Volgende clubs ontvingen een label (60% van de ingediende dossiers):
Goud: ALVA en VAC
Zilver: ACHL, BVAC, DAC, ESAK en VITA
Brons: ABES, ACBR, ACW, AVKA, AVLO, AVMO, AVR, AZW, BRAB, DEIN, KAPE, LEBB, LYRA, OB, VOLH en ZWAT

De 10 best scorende clubs zullen ook 15 fluo hesjes ontvangen, dit zijn: ALVA, AVKA, DAC, ESAK, KAPE, LYRA, OB, VAC en VITA.

STEEPLEPROJECT 2015
De volgende federale steepletrainingen worden tijdens de wintermaanden georganiseerd.

30/12   Gent-Topsporthal          10-12u      Peter Daenens
11/1     Houthalen-sporthal        10-12u     Jos Maes
31/1     Leuven- sportzaal KUL   10-12u     Paul Thys
8/2       Houthalen-sporthal        10-12u     Jos Maes
14/2     Leuven- sportzaal KUL    10-12u      William Van Dijck / Paul Thys
17/2     Gent-Topsporthal           10-12u      Paul Thys
8/3       Houthalen-sporthal         10-12u      Jos Maes
28/3      Leuven- sportzaal KUL   10-12u       William Van Dijck / Paul Thys

Info betreffende het steepleproject: www.val.be > sport > sportberichten

Gelieve deze info bij de afstandtrainers van uw vereniging te verspreiden.

BELGISCHE RECORDS G-ATLETIEK
De lijst van de Belgische records is voortaan te raadplegen op de website van Parantee via http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=9&lang=1&spID=2 .

Parantee heeft veel opzoekingswerk geleverd om tot deze lijst te komen, al realiseert men zich dat ze momenteel nog niet finaal is, vandaar de vermelding ‘onder voorbehoud’.
Verenigingen die nog aanvullingen aan deze lijst zouden kunnen aanleveren worden verzocht een wedstrijdresultaat te bezorgen aan Elien Moerman via integratie@parantee.be.

Atleten die in de toekomst een recordverbetering lukken dienen dit aan de scheidsrechter te melden, die een homologatieformulier opmaakt en toevoegt aan zijn verslag. De VAL bezorgt dit formulier aan Parantee.

De volledige procedure is te raadplegen op de Paranteewebsite, onder de sporttak atletiek > documenten.

TRAINERSOPLEIDINGEN VOORJAAR
De lessenroosters van de trainersopleidingen van het voorjaar zijn terug te vinden via http://www.val.be/?mnuid=66
Het betreft de volgende opleidingen:
• Initiatoropleiding te Leuven, Zwijndrecht, Brussel
• Trainer B opleiding halve-fond/fond – spurt/horden - werpen te Oordegem
• Trainer A opleiding module 2A (disciplineoverschrijdende atletiekmodule) te Brussel
• Jogbegeleider te Sint-Niklaas
Gelieve uw trainers hiervan op de hoogte te brengen.

NIEUWE SECRETARIS
ROBA: vanaf heden wordt het secretariaat waargenomen door: Peter DREESSEN, Kasteelstraat 29 – 3350 Linter. TEL 016/77.88.99 – GSM 0476/49.74.71

VAL GESLOTEN
Tijdens de feestdagen zal de VAL gesloten zijn van 29/12 tot en met 31/12.

 

12/12/2014 OFFICIELE BERICHTEN 12 DECEMBER 2014 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
INSCHRIJVINGEN IFAM: www.ifam.be

AANPASSING:
VELD:
RCG: 18/1/2015 (te Schellebelle): een aantal afstanden werden aangepast
ZA: 4/1/2015 (te Zottegem): de afstand van de Mas M50+: 4500m

INSCHRIJVINGSGELD INDOORMEETINGS GENT
Ten gevolge van prijsverhogingen van de kostprijs voor de infrastructuur van de Topsporthal te Gent staat de VAL een beperkte verhoging van het inschrijvingsgeld toe:
• Vanaf Cad: max. €3,00/nr.

KAARTEN VAN CLUBAFGEVAARDIGDE
Volgende week worden aan alle verenigingen de nieuwe kaarten van clubafgevaardigde verstuurd. Deze geeft vanaf 1 januari 2015 toegang tot de organisaties van onze verenigingen.
(Voor bepaalde organisaties is dit echter niet het geval.)

STEEPLEPROJECT 2015
Tijdens de wintermaanden en in de zomer zullen opnieuw federale steepletrainingen georganiseerd worden die open staan voor atleten °2002 en vroeger.
In bijlage een overzicht van de begeleiders, de wintertrainingen en de voorwaarden tot deelname.
Gelieve dit bij uw afstandtrainers te verspreiden.

INITIATOROPLEIDINGEN IN LEUVEN EN ZWIJNDRECHT
Graag onderstaande info verspreiden naar alle niet-gediplomeerde trainers in uw vereniging:

In het voorjaar worden Initiatoropleidingen georganiseerd in Leuven, Brussel en Zwijndrecht. De opleidingen starten op 31 januari. De lessenroosters zijn terug te vinden via
• http://www.val.be/UserFiles/File/nicole/vat/cursussen/2015/Initiator%20Leuven%20voorjaar%202015.pdf (Leuven)
• http://www.val.be/UserFiles/File/nicole/vat/cursussen/2015/Initiator%20Zwijndrecht%20voorjaar%202015.pdf (Zwijndrecht)
• http://www.val.be/UserFiles/File/nicole/vat/cursussen/2015/lessenrooster%20initiator%20Brussel%202015.pdf (Brussel)

De opleiding in Brussel betreft een laagdrempeligere opleiding, onder meer gericht naar etnisch culturele minderheden. Examens worden mondeling afgenomen.

Indien geïnteresseerden problemen ondervinden bij de inschrijving voor deze opleidingen kan men contact opnemen met de Vlaamse Trainersschool, Silke Moës, silke.moes@bloso.be - tel: 02/209.47.54.

Wij vragen aan de verenigingen om aandacht te besteden aan de kwalificatiegraad van alle actieve trainers en hen daarin te helpen door het inschrijvingsgeld mee te financieren. Deze tegemoetkoming kan ingediend worden in het kader van het Jeugdsportfonds en in vele gemeenten wordt in het kader van beleidssubsidies aan de sportverenigingen ook ondersteuning gegeven voor het volgen van opleidingen.


JURYEXAMENS NIVEAU II EN III
Het schriftelijk examen voor niveau II en III gaat door op zondag 22 FEBRUARI 2015 op het adres van de federatie. Inschrijven uiterlijk 31 januari 2015 bij anvh@val.be - 02/474.72.17.
Voorwaarden:
Niveau II: minstens 2 volledige jaren jurylid niveau 1 zijn.
Niveau III: minstens 2 jaar geleden de graad behaald hebben van niveau II +  minimale kennis van het Frans en het Engels.
Te kennen leerstof:
Nederlandstalige versie van de IAAF-reglementen (jury; nuttige documenten).
Voorwaarden om te slagen:
Niveau 2: minstens 70% behalen
Niveau 3: minstens 75% behalen

 

5/12/2014 OFFICIELE BERICHTEN 5 DECEMBER 2014 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
NIEUW:
WEG:
• FLAC (21/12/2014): “1ste Santa Run Roeselare” (meer info in de kalender)

INDOOR:
• EA (7/02/2015): IFAM Indoor + BK 4x200
AANPASSING:
VELD:
• VAC: de Volkscross (te Opwijk) is gaat door op 7/03/2015

OPROEP BK MASTERS
Vermits er geen kandidaten gevonden zijn via de LBFA, doen wij een oproep aan de Vlaamse clubs voor de organisatie van het BK Masters, dat door zal gaan op 13-14 juni 2015.
Kandidaturen uiterlijk 21/12 bij josefien@val.be

IC KBAB EN BEKERS VAN VLAANDEREN 2015
AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN:
• BvV Cad/Sch meisjes – zaterdag 2 mei: organisatie Landelijke 3A: KKS
• BvV Cad/Sch jongens – zondag 3 mei: organisatie Landelijke 3B: AVR
• BvV Cad/Sch jongens – zondag 3 mei:
       o HAKI neemt deel in Landelijke 3A
       o ATLE neemt deel in landelijke 3B

Ziehier het aangepaste overzicht

ONVERENIGBARE FUNCTIES
In het Huishoudelijk Reglement van de VAL is bepaald dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in de raad van bestuur van een club onverenigbaar zijn.
De clubs bij wie dit niet in orde is, werden hierover reeds aangeschreven. Wij willen er nogmaals de aandacht op vestigen dat dit in orde dient te zijn vóór de Algemene Vergadering van 21 maart 2015.

SLUITINGSDAGEN VAL
Don  1 januari    Nieuwjaar
Vrij  2 januari    2e nieuwjaarsdag*
Maa  6 april       Paasmaandag
Vrij  1 mei         Feest van de Arbeid
Don  14 mei       OLH Hemelvaart
Vrij  15 mei       Vervangdag voor zaterdag 11 juli
Maa  25 mei       Pinkstermaandag
Maa  20 juli        Vervangdag voor zaterdag 15 augustus
Din  21 juli          Nationale feestdag
Maa  2 november        Allerzielen*
Woe  11 november      Wapenstilstand
Vrij  25 december        Kerstmis

 

28/11/2014 OFFICIELE BERICHTEN 28 NOVEMBER 2014 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
AANPASSING:
VELD:
• VOLH (14/12/2014): gaat door op het veldloopparcours, Nieuwstraat - Stekene
• VOLH (28/02/2015): nieuw tijdschema (meer info in de kalender)

INDOOR:
• (8/02/2015): de Record Bank Flanders Indoor werd geannuleerd!

IC KBAB EN BEKERS VAN VLAANDEREN 2015
In bijlage de samenstellingen van de IC KBAB en de Bekers van Vlaanderen 2015

 

21/11/2014 OFFICIELE BERICHTEN 21 NOVEMBER 2014 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
AANPASSING:
VELD:
• DUFF (1/02/2015): toevoeging Kangoeroeloop (meer info in de kalender)
• ACP (1/02/2015): toevoeging Kangoeroeloop (meer info in de kalender)
WEG:
• EA “18de Dirk Martens Corrida”: gaat door op 11/1 in plaats van 18/1

OPGELET:
Het weekend van 7-8 maart wordt opengesteld voor organisatoren van veldlopen die nog van datum wensen te veranderen.
U mag uw voorkeurdatum doorgeven aan josefien@val.be, uiterlijk donderdag 27/11/2014. (dit aanbod is enkel geldig voor veldlopen die nu reeds in de kalender staan)

AANVRAGEN ZOMER 2015
Opgelet: aanvragen van zomermeetings via Alabus kan slechts tot en met maandag 24 november aanstaande.

AANPASSING WEDSTRIJDENPROGRAMMERING 2015
B-meetings: Inschrijvingsgeld: max. €2,00/nr. (voorinschrijving) max. €4,00/nr. (daginschrijving)

DAG VAN DE TRAINER
Op 13 december komen trainers van alle sportfederaties samen in de Topsporthal te Gent voor dé BLOSO-bijscholingsdag van het jaar.

De Vlaamse Atletiekliga neemt ook dit jaar deel aan dit event en is aanwezig met twee atletiekgerichte sessies:

•  Begeleiden van individuele atleten en samengestelde teamatleten door Rudi Diels

•  Ontwikkelen van ritme en beweeglijkheid door hordentraining door Philip Gilson

Daarnaast zijn er meer dan 40 nuttige workshops gericht naar recreatie, jeugd, topsport, gezondheid, … Kortom, ieder trainer kan er wel wat opsteken.
Omdat bijscholingen voor trainers op alle niveaus belangrijk zijn vragen wij u uw trainers te stimuleren om hieraan deel te nemen door deze info te verspreiden en bv. het inschrijvingsbedrag terug te betalen.

Voor gedetailleerde informatie, het volledige programma, een korte voorstelling van elke workshop en spreker en mogelijkheid tot inschrijven, kan men terecht op de website van de Dag van de Trainer: www.bloso.be/dagvandetrainer

AANSCHAF VAN EEN DEFIBRILLATOR
Een defibrillator kan een mensenleven redden. Wacht niet om er één aan te schaffen totdat u ondervonden heeft dat u hem had kunnen gebruiken!
Meer info omtrent het aanschaffen van een defibrillator: zie bijlage.

STOPZETTING PROJECT HALVE FOND-FOND U14
Na evaluatie van de eerste twee jaarcycli van het project Halve Fond-Fond U14 bleek dat de doelstellingen van het project (hogere instroom Topsportschool Afstandslopen 2e graad) onvoldoende gehaald werden. Aangezien de aanpassingen na het 1ste jaar geen verbetering brachten, werd besloten om het project in de huidige vorm stop te zetten op 31/1/2015 (de huidige trainingsgroepen blijven behouden tot deze datum).

De federatie wenst Fernando Oliva uitdrukkelijk te bedanken voor zijn professionele en gepassioneerde inzet voor het project, daarnaast wenst zij ook de partnerclubs te bedanken voor hun medewerking aan het project.

LEEFTIJDSCATEGORIEËN EYOF 2015 TBILISI (GEO)
In tegenstelling tot eerdere communicatie wordt de EYOF 2015 te Tbilisi (GEO) ingericht voor °2000-1999 i.p.v. °1999-1998. In navolging van de selectie voor EYOF Utrecht 2013 worden voor individuele disciplines enkel Scholieren °1999 geselecteerd, voor de aflossingsploegen kunnen per uitzondering ook Cadetten °2000 worden meegestuurd.  De selectiecriteria zullen op een later ogenblik bekend gemaakt worden via de website www.val.be > kalender & resultaten.

VERLOF SECRETARIS
SPBO: van 26/11 tot en met 3/12 wordt het secretariaat waargenomen door Stein MICHIELS, Rijkenhoek 15 – 2880 Bornem. Tel. 03/889.53.01

 

14/11/2014 OFFICIELE BERICHTEN 14 NOVEMBER 2014 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
NIEUW:
WEG:
   • SPVI (21/03/2015) “Parkloop Sparta Vilvoorde” (meer info in de kalender)

AANPASSING:
VELD:
   • BREE (7/12/2014): toevoeging Kangoeroeloop (meer info in de kalender)
   • RIEM (28/12/2014) toevoeging Kangoeroeloop (meer info in de kalender)
   • SPBO (18/01/2015): toevoeging Kangoeroeloop (meer info in de kalender)

WEBSITE RCG ONBESCHIKBAAR
De website van Racing Club Gent is voor onbepaalde duur onbeschikbaar.

STARTNUMMERS
De startnummers van niet-aangesloten atleten: Beginnen bij 9999 en naar beneden zakken. (voor vragen: nicole@val.be)

FEDERALE KALENDER
Volgende data werden opgenomen in de Federale Kalender:
   • Flanders Cup
   • FC Meerkampen
   • B-meetings
   • VJT

VLAB-SESSIE AFGELAST
De sessie die gepland was voor zaterdag 15 november 2014 omtrent “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” kan niet doorgaan wegens te weinig inschrijvingen.

 

 

05/11/2014 OFFICIELE BERICHTEN 5 NOVEMBER 2014 (top)

BEKERS VAN VLAANDEREN 2015
Aan volgende verenigingen is de organisatie van een BvVl toegewezen:

Pup/Min meisjes: schiftingen (18/4)  Pup/Min jongens: schiftingen (19/4)
Match 1   FLAC                                        Match 1   AVR
Match 2   VITA                                        Match 2   RCG
Match 3   VOLH                                       Match 3   SPBO
Match 4   ACHL                                       Match 4   ACBR
Match 5   DALO                                       Match 5   TACT
Match 6   DAC                                         Match 6   OEH

FINALE (12/9):   OLSE

Cad/Sch meisjes (2/5)                       Cad/Sch jongens (3/5)
Land 1     DEIN                                       Land 1      AVLO
Land 2a   RCT                                         Land 2a    LIER
Land 2b   ASVO                                       Land 2b    AZW
Land 3a   onbepaald                                Land 3a    AVZK
Land 3b   KAPE                                        Land 3b    KKS

Vrouwen (9/5)                                     Mannen (10/5)
Ere KBAB    DCLA                                    Ere KBAB    (LBFA)
Ere VAL       VMOL                                    Ere VAL       AVKA
Land 1         LYRA                                     Land 1         ACW
Land 2a        EA                                       Land 2a        DUFF
Land 2b       ZWAT                                    Land 2b        VS
Land 3         HAMM                                    Land 3         ACA

Masters (7/6)
Afdeling 1 (vr+man)                           AVMO
Afdeling 2 (vr+man)                           ATLA
Afdeling 3 (vr) + Afdeling 4* (man)     RCT
Afdeling 3 (man)                                RAM

*Afdeling 4 + Afdeling 5 worden samengevoegd tot 1 “Afdeling 4”

ALABUS: AANVRAGEN ZOMER-ORGANISATIES 2015
Vanaf heden kunnen de clubs de datum van hun zomermeetings aanvragen via Alabus. (handleiding via: http://www.pc-helpforum.be/f379/ )
De vooropgestelde datum dat dit wordt afgesloten is maandag 24 november 2014. Gelieve hier rekening mee te houden aub!
Het aanvragen van wegwedstrijden dient te gebeuren via het formulier dat je kan downloaden onder “publieke bijlage”. Hiervoor geldt dezelfde deadline: maandag 24/11. (te versturen naar josefien@val.be)

Opgelet: Alle kampioenschappen (VAL/KBAB) en beschermde meetings (B, VJT, FC, FCMK) werden reeds ingevoerd en dienen dus niet nogmaals te worden aangevraagd door de organiserende club.

TOEVOEGING KANGOEROE-LOOP
De clubs die reeds een veldloop inrichten deze winter krijgen de kans om hier nog een kangoeroe-loop aan toe te voegen (zoals reeds bepaald in de veldloopbepalingen).
Geïnteresseerde clubs kunnen dit doorgeven aan josefien@val.be, uiterlijk woensdag 12 november 2014.

Gelieve rekening te houden met de volgende voorwaarden:
   • De loop dient mét voorlopers te gebeuren. (Gelieve hiervoor de richtlijnen te volgen die SVS heeft opgesteld: http://schoolsport.be/vlaamseveldloopweek/page.aspx?ID=450)
   • Max. de afstand van de Benjamins, waarvan maximaal 200m vrij te lopen
   • Géén podium/géén resultaten opmaken
   • Iedereen hetzelfde aandenken

VLAB-SESSIES NAJAAR

 • ZA 8 november 2014 om 9u00: Fondsenwerving en sponsoring
 • ZA 15 november 2014 om 9u00: Een vrijwilligersvriendelijke sportclub (over rekruteren en motiveren van vrijwilligers)

  Meer info

  Einde telkens voorzien rond 12u00
  Deelnameprijs:
  Gratis voor VLAB en VAT-leden, per VAL-club kunnen bijkomend 2 leden gratis deelnemen.
  Niet-leden van de Vlaamse Atletiekliga:
  Bestuurder sportclub aangesloten bij een erkende federatie, medewerker erkende federatie: €12,50
  Bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-erkende federatie, medewerker niet-erkende federatie of anderen: €30,00
  Sportfunctionaris: €20,00
  Verdere info en inschrijvingen: nicole@val.be

 

 

31/10/2014 OFFICIELE BERICHTEN 31 OKTOBER 2014 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
NIEUW:
WEG:
• AVLO (13/12/2014) “City Trail” (meer info in de kalender)

BK MARATHON EN HALVE MARATHON 2015
TWEEDE OPROEP:
Kandidaat-organisatoren voor het BK marathon of BK halve marathon kunnen zich melden bij josefien@val.be uiterlijk 7 november 2014.
• Het insteekbedrag voor de marathon: €1250,00
• Het insteekbedrag voor de ½ marathon: €625,00
Insteek voor deze kampioenschappen onder gesloten omslag met vermelding “offerte Bk (halve) marathon”

VERPLICHTE DEELNEMERSLIJSTEN BIJ WEDSTRIJDEN
Op basis van het antidopingdecreet van de Vlaamse Gemeenschap dient elke vereniging bij de organisatie van wedstrijden een deelnemerslijst te voorzien. Het is voldoende dat deelnemerslijsten voorzien worden van de wedstrijden bij de Junioren, de Senioren en de Masters.

Atleten van deze categorieën moeten zich dus vóór de wedstrijd aanbieden op het secretariaat.

JURYEXAMENS NIVEAU II EN III
Het schriftelijk examen voor niveau II en III gaat door op zondag 22 FEBRUARI 2015 op het adres van de federatie. Inschrijven uiterlijk 31 januari 2015 bij anvh@val.be - 02/474.72.17.
Voorwaarden:
Niveau II: minstens 2 volledige jaren jurylid niveau 1 zijn.
Niveau III: minstens 2 jaar geleden de graad behaald hebben van niveau II +  minimale kennis van het Frans en het Engels.
Te kennen leerstof:
Nederlandstalige versie van de IAAF-reglementen (jury; nuttige documenten).
Voorwaarden om te slagen:
Niveau 2: minstens 70% behalen
Niveau 3: minstens 75% behalen

BIJKOMENDE ALABUS OPLEIDING
De VAL organiseert bijkomende opleidingen voor Alabus in de kantoren van de VAL.
Beginners: Woensdag 19 november 19:00u
Gevorderden: Maandag 24 november 19:00u

Inhoud: Queries maken, gebruiken van producten,…
Specifieke vragen kunnen samen met inschrijvingen worden opgestuurd

Graag inschrijven bij josefien@val.be voor 7 november

 

24/10/2014 OFFICIELE BERICHTEN 24 OKTOBER 2014 (top)

DEADLINEKALENDER
De nieuwe deadlinekalender staat sinds heden op de website onder ‘Kalenders’.

WERKING VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP
Heeft uw vereniging een werking voor atleten met een handicap of wil uw vereniging een werking opstarten? Lees dan zeer aandachtig de info in bijlage!

GEBRUIK VAN DE DEFIBRILATOR
Op zaterdag 8 november organiseert de medische commissie een sessie “Gebruik van de defibrillator”, een praktische sessie die drempelverlagend moet zijn om een AED-toestel in noodtoestanden te gebruiken. De sessie is gericht naar organisatoren van wedstrijden en personen die instaan voor de medische begeleiding tijdens wedstrijden.
De sessie gaat tussen 10u en 12u door in de lokalen van de Vlaamse Atletiekliga, Marathonlaan 119c te 1020 Brussel .
Deelname is gratis.
Aanmelding voor deelname tot 5 november via mail naar Paula Vanhoovels, paula@val.be.

BIJKOMENDE ALABUS OPLEIDING
De VAL organiseert bijkomende opleidingen voor Alabus in de kantoren van de VAL.
Beginners: Woensdag 19 november 19:00u
Gevorderden: Maandag 24 november 19:00u

Inhoud: Queries maken, gebruiken van producten,…
Specifieke vragen kunnen samen met inschrijvingen worden opgestuurd

Graag inschrijven bij josefien@val.be voor 7 november

 

17/10/2014 OFFICIELE BERICHTEN 17 OKTOBER 2014 (top)

WINTERKALENDER 2014-2015
Het dossier van de winterkampioenschappen staat sinds heden op de website.

Aanpassingen:
VELDLOPEN:
• Algemeen: de locatie van iedere veldloop werd bijgewerkt
• BEHO (BK Masters – 22/03/2015): het tijdschema werd toegevoegd
• BRAB (1/03/2015): het tijdschema werd toegevoegd

NIEUW:
WEG:
• ASSA (11/11/2014) “71ste Corrida der Vlaanderen"
• LYRA (29/03/2015) “Halve Marathon van Lier  + PK Halve Marathon”
INDOOR:
• KBAB (08/02.2015) “Record Bank Indoor + BK 4x200 A.C.”

 

10/10/2014 OFFICIELE BERICHTEN 10 OKTOBER 2014 (top)

TOEWIJZING KAMPIOENSCHAPPEN ZOMER 2015
2 mei        BK 10.000m en 3.000st-V       AVT
16 mei       KvV Alle Categorieën             VOLH
28 jun       KvV Hamer Cad/Sch/Mas        HAC
1/2 aug     KvV Meerkampen                   DAC
15 aug       KvV Cad/Sch                        LYRA
22/23 aug  BK Meerkampen                    AVT
12 sep       Nationale Interprov. Match      VITA
13 sep       BK Jun/Bel                             OB
20 sep       BK Estafetten                         RIEM
26 sep       KvV Masters                           AVT

AANSLUITEN VAN ATLETEN MET BUITENLANDSE NATIONALITEIT
Alabus laat toe dat clubs nu zelf atleten met buitenlandse nationaliteit kunnen aansluiten. Gelieve erop te letten u de nationaliteit zeker aanpast.
Als de ingevoerde postcode niet beschikbaar is, gelieve contact op te nemen met de VAL (anvh@val.be).
U dient géén astérix (*) toe te voegen aan de naam/voornaam.
LET OP: Op het foutief aansluiten van een buitenlander als Belg staat een boete van €25,00.

AFHALEN STARTNUMMERS
!!!! Verdeling van de nieuwe vergunningen: vanaf heden kunnen deze afgehaald worden. In principe worden de vergunningen wekelijks op dinsdag verstuurd. Verenigingen die verkiezen ze te komen afhalen dienen vooraf tijdig de VAL te verwittigen (anvh@val.be)

RECREATIESPORTFONDS
Wij herinneren de verenigingen er aan dat de aanvraagformulieren voor het Recreatiesportfonds uiterlijk 31 oktober moeten ingediend worden bij Liesl Van Barel, (liesl@val.be).
Met de steun van het project “Sport en Verkeer” kunnen we de verenigingen met de beste  10 scores in het Recreatiesportfonds naast hun financiële bijdrage ook elk 15 fluohesjes aanbieden.
Surf voor tips over veilig bewegen op de weg naar http://www.sportenverkeer.be/ .

GEBRUIK VAN DE DEFIBRILLATOR
Op zaterdag 8 november organiseert de medische commissie een sessie “Gebruik van de defibrillator”, een praktische sessie die drempelverlagend moet zijn om een AED-toestel in noodtoestanden te gebruiken. De sessie is gericht naar organisatoren van wedstrijden en personen die instaan voor de medische begeleiding tijdens wedstrijden.
De sessie gaat tussen 10u en 12u door in de lokalen van de Vlaamse Atletiekliga, Marathonlaan 119c te 1020 Brussel .
Deelname is gratis.
Aanmelding voor deelname tot 5 november via mail naar Paula Vanhoovels, (paula@val.be).

WERKEN MET VRIJWILLIGERS ANNO 2014
Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie organiseerde de voorbije jaren trajecten “Werken met vrijwilligers” waarbij twaalf sportclubs werkten aan een duurzaam vrijwilligersbeleid in hun club. In de brochure “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” van het Dynamo Project  worden de gehanteerde methodiek en tools verder beschreven. De brochure kan men downloaden via http://www.dynamoproject.be/brochure/een-vrijwilligersvriendelijke-sportclub.
Tool 1: De vrijwilligersverantwoordelijke
De brochure bevat een functieomschrijving van een vrijwilligersverantwoordelijke (VV). De VV’s zijn de personen die het vrijwilligersbeleid in de club onder handen zullen nemen en die als spil zullen fungeren: ze gaan op zoek naar vrijwilligers, spreken mensen aan, motiveren mensen, enz. Ze zijn met andere woorden het gezicht van vrijwilligerswerk binnen je sportclub en onmisbaar voor een geslaagd vrijwilligersbeleid!
In de ene club zijn de VV’s bestuursleden, in de andere club net niet (bv. ouders van jeugdatleten) omdat de drempel lager is wanneer ouders worden aangesproken door een andere ouder. In elk geval is het aanstellen van een VV het startschot van een duurzaam vrijwilligersbeleid!

 

3/10/2014 OFFICIELE BERICHTEN 3 OKTOBER 2014 (top)

OPZEG VAN LIDMAATSCHAP
Ter info: de lijst met opzeggingen (onder voorbehoud van wijzigingen) staat op de website van de VAL.
Vanaf heden kunnen leden die opzeg van lidmaatschap gegeven hebben, overgenomen worden. (Zie handleiding “overname atleten” op het Alabus-Helpforum)

AFSCHRIJVEN MET WEDERZIJDS AKKOORD
WIE? Leden die in het sportjaar 2012-2013 en 2013-2014 een vergunning hadden.
WANNEER? Kan het hele jaar door, maar is gratis in oktober en november. Voor de rest van het jaar wordt er €75 aangerekend (via de clubafrekening in oktober) aan de nieuwe club indien het lid daar een nieuwe vergunning neemt.
HOE? Hiervoor is de vraag van de atleet nodig (of van de ouders indien het om een minderjarige atleet gaat), en het akkoord van de club. (dit mag via mail)

Van zodra de afschrijving is gebeurd door de VAL, kan de atleet onmiddellijk aansluiten bij een andere vereniging.

WINTERKALENDER 2014-2015
Vanaf heden terug te vinden op onze website:
• Indoorkalender ’14-15 (incl. 1 outdoormeeting)
• Veldloopkalender ’14-15
• Wegwedstrijdkalender ’14-15

*Het dossier van de winterkampioenschappen wordt later op de website geplaatst.

KIDS-VELDLOPEN
De reglementering betreffende Kids-veldlopen voor Kangoeroes is als volgt:
     • De loop dient mét voorlopers te gebeuren. (Gelieve hiervoor de richtlijnen te volgen die SVS heeft opgesteld: http://schoolsport.be/vlaamseveldloopweek/page.aspx?ID=450)
     • Max. de afstand van de Benjamins, waarvan maximaal 200m vrij te lopen
     • Géén podium/géén resultaten opmaken
     • Iedereen hetzelfde aandenken

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassingen:
OUTDOOR:
• O.370 (zo 5/10 – LYRA): “Metalyralympics” gaat door op het terrein van Duffel

EKIDEN EN CROSSCUP RELAYS
Ekiden (18/10/2014): atleten die tussen 1 en 30 september 2014 opzeg van lidmaatschap hebben gegeven dienen aan te treden voor hun huidige vereniging (seizoen 2013-2014).
Deze wedstrijd wordt beschouwd als een organisatie van het lopende sportjaar.

Crosscup Relays (26/10/2014): de atleten, ook deze die opzeg van lidmaatschap hebben ingediend, dienen uit te komen voor hun nieuwe vereniging. Deze wedstrijd wordt beschouwd als een organisatie van het nieuwe sportjaar (2014-2015)

BEKERS VAN VLAANDEREN 2015
Een groot aantal verenigingen heeft nog niet ingeschreven voor deelname bij de Pup/Min en/of laagste afdelingen van de andere Bekers van Vlaanderen. Kan nog tot 12 oktober bij josefien@val.be.
(Meer info: zie off. bericht van 26 sept.)

WEDSTRIJDENPROGRAMMERING ZOMER 2015
De nieuwe wedstrijdenprogrammering staat online!

FLANDERS CUP 2015
EA:       za 23 mei
AVLO:   ma 25 mei
VS:       za 30 mei
OEH:     za 6 juni
ACW:    za 4 juli
KKS:     za 11 juli
VITA:    za 1 augustus
DCLA:    za 8 augustus
OLSE:     za 22 augustus

VLAB-SESSIE
De VLAB (Vlaamse Atletiekbestuurders) organiseert op dinsdag 7 oktober e.k. vanaf 19u (tot +/- 22u) een bijscholing met als actuele thema ‘Fiscaliteit en BTW in de sportclub’.

Dit zijn items die erg belangrijk worden voor de clubs. Verschillende clubs hebben al BTW- en belastingcontrole gekregen en dan is het wel nuttig om te weten wat kan/moet en niet kan/mag.
Sprekers:
Pieter De Rander, gespecialiseerd in BTW- en belastingproblematiek in de sportwereld
Eric Van Hal: penningmeester bij DCLA: getuigenis vanuit een club.
 
Specifieke vragen voor deze sessie kunnen vooraf doorgestuurd worden, deze worden dan zo actueel mogelijk beantwoord door de spreker.
 
De sessie grijpt plaats in Tessenderlo (kantine LOOI) - Sportlaan.
Inschrijven kan nog tot dinsdagmiddag via nicole@val.be
Meer info ook op onze website: http://www.val.be/?mnuid=256

FINANCIEEL
Boetes BK Estafetten van 21 september 2014 te Jambes:

AZW     4x800m CAD-V                  €25,00
DCLA    4x200 AC-V                       €25,00
OB        4x400 AC-V, 4X800 AC-V   €50,00
LAT       4X800 AC-V                      €25,00
MACW   4x800 CAD-M                    €25,00
AVT      4x100 SCH-M                     €25,00
VS        4x800 SCH-M                      €25,00
ACP       4x100 AC-M, 4x200 AC-M    €50,00

 

26/09/2014 OFFICIELE BERICHTEN 26 SEPTEMBER 2014 (top)

NATIONALE INTERCLUB EN BEKERS VAN VLAANDEREN 2015
ORGANISATIE:
Kandidaturen voor de organisatie van de nationale IC voor vrouwen of van een Beker van Vlaanderen (Pup/Min – Cad/Sch – vrouwen/mannen – Masters) dienen uiterlijk 12 oktober 2014 in het bezit te zijn van de VAL. Formulieren (zie Alabus: “Openbare Bijlagen”) indienen bij josefien@val.be

INSCHRIJVINGEN:
Bekers van Vlaanderen: eveneens uiterlijk 12 oktober 2014.
• Pup/Min: alle verenigingen (ook deze die in 2014 hebben deelgenomen) die wensen deel te nemen.
• Cad/Sch, vrouwen/mannen, Masters: de verenigingen die in de laagste afdelingen dienen uit te komen, te weten:
     o Deze die in 2014 niet hebben deelgenomen of deze die in 2014 niet werden gerangschikt in de laagste afdeling (forfait);
     o Deze die in 2014 hebben deelgenomen in de laagste afdeling en die niet gepromoveerd zijn naar een hogere afdeling
     o Deze die in 2014 hebben deelgenomen maar naar de laagste afdeling zijn gedaald.
*Dienen dus niet in te schrijven: de verenigingen die in een BvV niet in de laagste afdeling uitkomen.

ALGEMENE BEPALINGEN: NIEUW SPORTJAAR 2014-2015
AANSLUITEN:
Het aansluiten van nieuwe leden via Alabus kan niet gebeuren vanaf 30 september tot en met 1 oktober.

De verenigingen kunnen vanaf 2 oktober opnieuw leden aansluiten via Alabus (handleiding te raadplegen op het Alabus Helpforum). Indien volgende melding verschijnt “Lid met naam … en geboortedatum … bestaat reeds. Neem contact op met de VAL.” controleer dan eerst of het lid in overname staat (Vereniging, Leden, Overname Lid) (handleiding te raadplegen op het Alabus Helpforum). Contacteer de VAL indien dit niet het geval is.

Het aansluiten van een atleet met buitenlandse nationaliteit dient via de VAL te gebeuren. De club dient de ingevulde en ondertekende “aansluitingskaart” van de VAL of een evenwaardig formulier naar de VAL op te sturen.

Leden die opzeg van lidmaatschap gaven kunnen aangesloten worden van zodra de clubsecretarissen bericht krijgen van de VAL (deze leden zullen begin oktober in overname geplaatst worden).

AANVRAGEN VERGUNNING:
Het aanvragen van vergunningen via Alabus kan niet gebeuren vanaf 30 september tot en met 1 oktober.
De verenigingen kunnen vanaf 2 oktober vergunningen (atleet/recreant) aanvragen voor hun leden via Alabus.
De kaart “aanvraag vergunning” van de VAL of een evenwaardig formulier dient door de vereniging te worden ingevuld en door de atleet of wettige vertegenwoordiger te worden ondertekend. De kaart dient te worden bewaard door de vereniging. Dit principe geldt ook voor recreanten.

• Kangoeroes: Voor kinderen geboren in 2009-2008 kan een kangoeroe-vergunning worden aangevraagd, zij sluiten aan als recreant en krijgen hiervoor een lidkaart (géén startnummer).
• Benjamins: Voor kinderen geboren in 2007-2006 kan een startnummer worden aangevraagd.

Een startnummer aanvragen voor seizoen 2013-2014 blijft mogelijk tot het einde van het seizoen (31/10), men dient hiervoor een aanvraag te doen via mail (anvh@val.be).

!!!! Verdeling van de nieuwe vergunningen: de verenigingen zullen via een officieel bericht geïnformeerd worden. In principe worden de vergunningen wekelijks op dinsdag verstuurd. Verenigingen die verkiezen ze te komen afhalen dienen vooraf tijdig de VAL te verwittigen (anvh@val.be)

FINANCIEEL
BK Cadetten/Scholieren – 30/31 augustus 2014 (Oordegem)
AVR     Hessel Danielle                                  €12,50
ACHL   Van Dyck Jorn – Vanoppen Thomas     €37,50
ACBR   Van De Vijver Lorenzo                       €25,00
ZELE     Willaert Melissa                                 €12,50

BK Estafetten Junioren – 31 augustus 2014 (Oordegem)
FLAC (4x100 Jun-M)     €25,00
FLAC (4x400 Jun-M)     €25,00
VS (4x100 Jun-V)        €25,00
AVLO (4x800 Jun-V)     €25,00

 

19/09/2014 OFFICIELE BERICHTEN 19 SEPTEMBER 2014 (top)

BK ESTAFETTEN – 21 SEPTEMBER (JAMBES)
De stad Namen zal niet deelnemen aan de autoloze zondag op 21 september.
De toegang tot het Olympisch stadion (ADEPS) wordt gegarandeerd.
Adres: Allée du Stade 3 - 5100 Jambes

BK MARATHON EN HALVE MARATHON 2015
Kandidaat-organisatoren voor het BK marathon of BK halve marathon kunnen zich melden bij josefien@val.be uiterlijk 7 oktober 2014.
• Het insteekbedrag voor de marathon: €1250,00
• Het insteekbedrag voor de ½ marathon: €625,00
Insteek voor deze kampioenschappen onder gesloten omslag met vermelding “offerte Bk (halve) marathon”

SEIZOEN 2014-2015
Kangoeroes*: °2008-2009
Benjamins*: °2006-2007
(*Deze categorieën mogen niet samen lopen)

VERLOF SECRETARIS
Correctie: HAKI: van 23/9 tot en met 1/10 zal het secretariaat worden waargenomen door Heidi BRACKE (De Romboutweg 134, 2930 Brasschaat – 0497/43.37.26)
OEH: vanaf heden tot en met 1/10 zal het secretariaat worden waargenomen door Jean-Pierre DE STAERCKE (Torleylaan 105, 1654 Huizingen)

 

15/09/2014 OFFICIELE BERICHTEN 15 SEPTEMBER 2014 (top)

FEDERALE KALENDER 2013-2014
 
BK ESTAFETTEN (21 sept - Jambes):
Het tijdschema werd aangepast

FEDERALE KALENDER 2014-2015

De nieuwe federale kalender 2014-2015 staat online

 

12/09/2014 OFFICIELE BERICHTEN 12 SEPTEMBER 2014 (top)

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015
Kandidaturen organisatie:
Voor het organiseren van de hierna vermelde kampioenschappen kunnen de verenigingen van de VAL hun kandidatuur indienen (adhv de formulieren op Alabus via “openbare bijlage”) bij Josefien (josefien@val.be).
T/m 25 september a.s.:
• Belgisch kampioenschap 10 000m/3 000m steeple vrouwen (2/05)
• Kampioenschap van Vlaanderen Alle Categorieën (16/05);
• Kampioenschap van Vlaanderen hamerslingeren Cad, Sch en Mas (28/06)
• Kampioenschap van Vlaanderen Cadetten en Scholieren (15/08)
• Belgisch kampioenschap meerkampen (22-23/08)
• Belgisch kampioenschap Jun/beloften (13/09)
• Belgisch kampioenschap estafetten (20/09)
• Kampioenschap van Vlaanderen Masters (26/09)
• Kampioenschap van Vlaanderen meerkampen (datum wordt later bepaald) (organiserende vereniging dient deel uit te maken van de FC meerkampen)
• Interprovinciale match

Vanaf heden kunnen de verenigingen hun kandidatuur indienen voor de organisatie van BvV/nationale interclub. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar via Alabus (via “openbare bijlagen”) en kunnen ingediend worden bij josefien@val.be uiterlijk 13 oktober 2014.

 

09/09/2014 OFFICIELE BERICHTEN 09 SEPTEMBER 2014 (top)

FEDERALE ZOMERKALENDER 2015
De Federale zomerkalender 2015 kan u terugvinden in bijlage.

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015
Kandidaturen organisatie:
Voor het organiseren van de hierna vermelde kampioenschappen kunnen de verenigingen van de VAL hun kandidatuur indienen (adhv de formulieren op Alabus via “openbare bijlage”) bij Josefien (josefien@val.be).
T/m 25 september a.s.:
• Belgisch kampioenschap 10 000m (2/05)
• Kampioenschap van Vlaanderen Alle Categorieën (16/05);
• Kampioenschap van Vlaanderen hamerslingeren Cad, Sch en Mas (28/06)
• Kampioenschap van Vlaanderen Cadetten en Scholieren (15/08)
• Belgisch kampioenschap meerkampen (22-23/08)
• Belgisch kampioenschap Jun/beloften (13/09)
• Belgisch kampioenschap estafetten (20/09)
• Kampioenschap van Vlaanderen Masters (26/09)
• Kampioenschap van Vlaanderen meerkampen (datum wordt later bepaald) (organiserende vereniging dient deel uit te maken van de FC meerkampen)
• Interprovinciale match

Vanaf heden kunnen de verenigingen hun kandidatuur indienen voor de organisatie van BvV/nationale interclub. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar via Alabus (via “openbare bijlagen”) en kunnen ingediend worden bij josefien@val.be uiterlijk 13 oktober 2014.

WIJZIGING LOCATIE JEUGDMEETING FINALE ANTWERPS JEUGDCRITERIUM
O.364: de jeugdmeeting – Finale Antwerps Jeugdcriterium – van 28/09 zal doorgaan op de atletiekpiste van AVZK (Sportcentrum De Lichten, Kloosterveldstraat, 2221 Booischot). De organisatie blijft in handen van AC LYRA

KANDIDATUREN PCJ
Bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via mail) bij de VAL uiterlijk 30 september.
Verkiesbare functies per provincie:
ANTWERPEN 
3 leden (mandaat van 2 jaar) 
2 leden (mandaat van 1 jaar) 

VLAAMS-BRABANT
3 leden (mandaat van 2 jaar)
1 lid (mandaat van 1 jaar)

LIMBURG 
3 leden (mandaat van 2 jaar) 

OOST-VLAANDEREN
2 leden (mandaat van 2 jaar)

WEST-VLAANDEREN
3 leden (mandaat van 2 jaar)
1 voorzitter (mandaat van 2 jaar)
 

VERLOF SECRETARIS
AVZK: van 17/9 tot en met 12/10 zal het secretariaat worden waargenomen door Monique NAETS (Blindejennestraat 40, 2221 Booischot - 015/22.44.12 – 0484/76.45.34)
SPBO: van 26/9 tot en met 5/10 zal het secretariaat worden waargenomen door Stein MICHIELS (Rijkenhoek 15, 2880 Bornem – 03/889.53.01)
HAKI: van 23/9 tot en met 1/11 zal het secretariaat worden waargenomen door Heidi BRACKE (De Romboutweg 134, 2930 Brasschaat – 0497/43.37.26)

REANIMEREN EN DEFIBRILLEREN VOOR SPORTCLUBS
Sporten is gezond. Intensief sporten vergt echter veel van je lichaam, met af en toe letsels tot gevolg. Soms gaat het grondig mis. Jaarlijks krijgen tientallen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten.
Als dat gebeurt, is het belangrijk om er snel bij te zijn. Met elke minuut die verstrijkt voordat er gestart wordt met de reanimatie, daalt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Voor een sportclub is het letterlijk van levensbelang dat atleten, trainers en juryleden weten hoe ze moeten reanimeren. Wachten op professionele hulp duurt in zo’n omstandigheden immers te lang.

Daarom lanceren Rode Kruis-Vlaanderen en minister van Sport Philippe Muyters het project “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs”. Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding reanimeren en defibrilleren aan. Door de steun van de Vlaamse overheid blijft de inschrijvingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro voor de hele opleiding. Voor dit bedrag kunnen telkens 15 clubleden opgeleid worden om snel en efficiënt op te treden wanneer het nodig is. Sportclubs die deelnemen aan de opleiding, krijgen een label “Deze sportclub leerde reanimeren en defibrilleren met Rode Kruis-Vlaanderen”.

Dit project, dat aansluit bij het Actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid, wil sportclubs die al werken rond gezond sporten aanmoedigen om te blijven investeren in opleiding en materiaal voor een veilige sportomgeving.
Daarom wordt er een selectie gemaakt aan de hand van een vragenlijst die peilt naar de verschillende aspecten van een veilige sportcontext binnen de club. Nadat je deze lijst hebt ingevuld, kom je te weten of je sportclub in aanmerking komt voor de opleiding “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs”. Is dat niet het geval, dan kan je uiteraard terecht bij Rode Kruis-Vlaanderen voor eerstehulp-opleidingen buiten het kader van dit project. Hoe sneller de sportclub inschrijft, hoe meer kans ze maakt om geselecteerd te worden.

Meer weten of inschrijven? Surf naar http://www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/Opleidingen/readefisport/

Maak van jouw sportclubs een plek waar iedereen met een gerust hart kan langskomen!

 

05/09/2014 OFFICIELE BERICHTEN 05 SEPTEMBER 2014 (top)

FEDERALE KALENDER 2014
BK JUN/BEL (14 sep - Moeskroen)
Het tijdschema werd aangepast:
11.50 100H Jun V R  
         100H Bel V R
12.10 110H Jun M R
         110H Bel M R
14.00 110H Jun M F
         110H Bel M F
14.15 100H Jun V F
         100H Bel V RF

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassingen - OUTDOOR:
• O.336 (za 13/9 – DEIN): Masters Trophy te Maldegem: startuur meeting= 14u15, Hamerslingeren start om 13u30

VERGADERING FLANDERS CUP 2014
Op maandag 22 september 2014 vindt de vergadering van FC-organisatoren plaats op de VAL. De verenigingen die een aanvraag voor organisatie indienen worden hierop uitgenodigd. U wordt verwacht om 18u30.

EXTRANET
Vanaf heden kunnen de verenigingen hun kandidatuur indienen voor de organisatie van beschermde meetings (FC, B-meeting, FC Meerkampen en VJT). De aanvraagformulieren zijn beschikbaar via Alabus onder “openbare bijlage” en kunnen ingediend worden bij josefien@val.be uiterlijk:
• IAAF, EAA of FC-meeting                   20 september 2014
• FC meerkampen                               30 september 2014
• B-meeting of VAL-Jongerentrofee       18 oktober 2014

VERLOF SECRETARIS
LYRA: van 9/9 tot en met 23/9 zal het secretariaat worden waargenomen door Jean VANHERCK (tot 13/09 - 0494/91.92.35) en door Simon CHOVAU (14/9 tot 23/9 – 0485/82.06.54)

KANDIDATUREN PCJ
Bij aangetekend schrijven of met ontvangstmelding (via mail) bij de VAL uiterlijk 30 september.
Verkiesbare functies per provincie:
ANTWERPEN 
3 leden (mandaat van 2 jaar) 
2 leden (mandaat van 1 jaar) 
VLAAMS-BRABANT
3 leden (mandaat van 2 jaar)
1 lid (mandaat van 1 jaar)
LIMBURG 
3 leden (mandaat van 2 jaar) 
OOST-VLAANDEREN 
2 leden (mandaat van 2 jaar)

OPZEG VAN LIDMAATSCHAP
Vanaf dit jaar zal verzet aantekenen tegen een ingediende opzeg niet meer mogelijk zijn vermits de procedure niet conform is met het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (verschenen in Belgisch Staatsblad 12/9/1996).
De aangepaste versie van de procedure vind je hier.

De datum waarop de leden bij een andere club mogen aansluiten zal gemeld worden in de officiële berichten. Eerder aansluiten is niet toegestaan.


29/08/2014 OFFICIELE BERICHTEN 29 AUGUSTUS 2014 (top)

TRAINERSOPLEIDINGEN
De volgende trainersopleidingen worden in het najaar georganiseerd:
INITIATOROPLEIDINGEN – gericht naar begeleiding van jongeren van 6 tot 13 jaar
HEUSDEN            start op 20 september
BRUGGE              start op 20 september

JOGBEGELEIDER – gericht naar het begeleiden van startende joggers
OORDEGEM       start op 6 september

sporttakoverschrijdende algemene gedeeltes

INSTRUCTEUR / TRAINER B - Module 1A en Module 1B
                Vanaf  30/8 te Genk en te Gent
                Vanaf 1/9 te Brugge
                Vanaf 2/9 te Willebroek
                Vanaf 17/9 te Brussel
De module 1A moet gevolgd worden door personen die nadien de opleiding Instructeur willen volgen, de module 1A+AB moet gevolgd worden door personen die nadien een opleiding Trainer B willen volgen.
Bachelors en Masters LO zijn vrijgesteld van deze modules.     

specifieke ATLETIEKOPLEIDINGEN
INSTRUCTEUR  - gericht naar de polyvalente begeleiding van jongeren vanaf 12 jaar
LEUVEN               start op 20 september

TRAINER B – Module 2A
Elke Trainer B dient deze specifieke atletiekgerichte, disciplineoverschrijdende module te volgen.
LEUVEN               start op 20 september

TRAINER B afstandlopen – gericht naar de begeleiding van afstandgerichte atleten vanaf 14j
LEUVEN               start op 13 september 

De lessenroosters van deze opleidingen kan men terugvinden op de website van de Vlaamse Atletiekliga onder de rubriek Trainers > cursussen.

Inschrijven gebeurt via http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx  .
Een stappenplan om zich in te schrijven op de Bloso site kan men terugvinden op de website van de VAL onder de rubriek Trainers > cursussen.

Voor meer info of hulp bij de inschrijving neemt men contact op met Silke Moës, silke.moes@bloso.be .

In 2015 worden de volgende opleidingen voorzien:
• JOGBEGELEIDER in Leuven, Brugge en Antwerpen
• INITIATOR in Leuven, Zwijndrecht, Herentals en Oordegem + week cursus in Oordegem (merendeel van de lessen tijdens de Allerheiligenvakantie) + verkorte opleiding voor ex topatleten
• INITIATOR G-atletiek in Oordegem/Deinze (gericht naar begeleiden van atleten met een mentale handicap)
• INSTRUCTEUR B in Herentals
• TRAINER B – module 2A in Herentals
• TRAINER B – alle disciplines (wordt georganiseerd afhankelijk van de inschrijvingen van cursisten -> geïnteresseerden sturen hun interesse door naar Paula@val.be )


ATLETIEK VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP (G-ATLETIEK)
Belgisch Kampioenschap voor atleten met een handicap (AMH)
Huizingen (OEH), zaterdag 13 september 2014

Nieuwe inschrijvingsprocedure!
Inschrijven kan enkel via de clubsecretaris van de VAL-club (analoog inschrijven voor valide kampioenschappen). Atleten van een Parantee-club schrijven in via Parantee.

Uiterste inschrijvingsdatum :  1 september  12u00

 • Atleten kunnen maximaal aan drie disciplines (waarvan maximum twee loopnummers) + één estafette deelnemen.
 • Alle disciplines worden per geslacht georganiseerd
 • Er wordt niet gewerkt met leeftijdscategorieën 
 • Minimumleeftijd = cadet
 • Programma:
      Loopnummers: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000
      Springnummers: Hoog, Ver
      Werpnummers staand: Kogel, Discus, Speer
      Werpnummers zittend: Kogel, Discus, Speer
      Wheelers: 100, 200, 400, 800
      100 m petrafietsen

De wedstrijd voldoet aan de IAAF/IPC regels.

Infovergadering voor verenigingen met een werking gericht naar atleten met een handicap
Datumwijziging van 20/09 naar 27/09!
De voorziene infovergadering van zaterdag 20 september wordt verplaatst naar 27/09 (10u-12u) in het Huis van de Sport in Gent (naast Topsporthal).
De vergadering is gericht naar alle verenigingen met een werking die gericht is naar atleten met een handicap en voor verenigingen die dergelijke werking willen opstarten.
Deze sessie geldt als VLAB-bijscholing.
Van G-verenigingen wordt verwacht dat ze minstens één persoon afvaardigen naar deze bijeenkomst.

Om organisatorische reden wordt gevraagd dat geïnteresseerden zich uiterlijk 15 september aanmelden bij Paula Vanhoovels, paula@val.be .

GORDELFESTIVAL
Bloso, vzw de Rand en de provincie Vlaams-Brabant organiseren op zondag  7 september het Gordelfestival 2014.
In bijlage vindt u het programma met de verschillende wandel- en fietstochten en met de animatieprogramma’s in het Provinciedomein Huizingen, het Bloso-centrum Hofstade en de focusgemeente Vilvoorde.


22/08/2014 OFFICIELE BERICHTEN 22 AUGUSTUS 2014 (top)

FEDERALE KALENDER 2014
BK CAD/SCH + EST. JUN (30-31 aug – Oordegem)
Het tijdschema werd aangepast.

NIEUW: BK SNELWANDELEN (5 okt 2014 – Tilburg-NL)
20km vrouwen + 50km vrouwen én mannen

FINANCIEEL
BK Alle Categorieën – 26/27 juli (Brussel)
OEH      Vermeir Sarah                                                          €12,50
DCLA    Claes Hanne – Roesems Rutger – Verbruggen Hanna   €37,50
HCO      Vanhoorne An                                                           €12,50
DEIN      Van Der Plaetsen Thomas                                         €12,50
VS         Van Caelenberghe Stefaan                                        €12,50

ZOMERKALENDER 2014
NIEUW:
WEG
• W.97bis (zo 7/9 – HAMM): “13de Kastelse stratenloop”

Aanpassingen:
OUTDOOR
• O.277 (23/8 – OLSE): Flanders Cup: toevoeging: speerwerpen A.C. vrouwen. (enkel in te schrijven via mail: gala@olseac.be)

FITBATTLE TIJDENS GORDELFESTIVAL
De Vlaamse Atletiekliga en Olympic Essenbeek Halle (OEH) nodigen u uit op de FitBattle tijdens het gordelfestival van zondag 7 september. Deze gaat door aan de atletiekpiste in het provinciaal domein van Huizingen. Iedereen vanaf 10 jaar is van harte welkom tussen 11 uur en 18 uur. Deelname is Gratis!

Bekijk de flyer voor meer info of bezoek www.iedereenatleet.be


14/08/2014 OFFICIELE BERICHTEN 14 AUGUSTUS 2014 (top)

FEDERALE KALENDER 2014
INTERPROVINCIALE MATCH (13/9 – Moeskroen)
Het tijdschema werd aangepast.

BK CAD/SCH + EST. JUN (30-31/8 – Oordegem)
De mogelijkheid wordt aangeboden om in het Bloso-centrum te Oordegem te logeren. Er zijn 60 bedden beschikbaar.
De prijs van 1 overnachting bedraagt €17.20 per persoon.
Vanaf méér dan 1 overnachting bedraagt de prijs €11,70 per persoon per nacht.

Meer info en reserveren via: res.oordegem@bloso.be

FINANCIEEL
Boete wegens laattijdig betalen van het derde voorschot:
ABES – ACKO – DAC – MACW – VAC – VMOL

ZOMERKALENDER 2014
NIEUW:
WEG
• W.90bis (za 30/8 – ACP): “Dwars door Gooik”
• W.103bis (zo 14/9 – DCLA): “Tien van Tienen”

Aanpassingen:
OUTDOOR
• Kids’Athletics van 22/8 (LYRA) wordt afgelast!
• Kids’Athletics van 23/8 (HALE) wordt afgelast!
• O.341 (14/9 – LIER): jeugdmeeting wordt afgelast!

VERLOF SECRETARIS
SPBO: van 22/8 tot en met 28/8 zal het secretariaat waargenomen worden door Stein MICHIELS, Rijkenhoek 15 – 2880 Bornem – Tel. 03/889.53.01 – Fax. 03/889.54.07

OPLEIDING TOT JURYLID
Vanaf 2014 biedt de Vlaamse Atletiekliga samen met de Vlaamse Commissie voor Juryleden een opleiding aan voor juryleden niveau 1.

De opleiding bestaat telkens uit 3u theorie en 3u praktijk, gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loopt de cursist stage tijdens 3 wedstrijden en treedt daarbij éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het werpen en éénmaal bij het springen. Op die manier wordt het nieuwe jurylid optimaal klaargestoomd om als een waardevol jurylid bij wedstrijden op te treden.

Na het succesvol doorlopen van deze opleiding ontvangt het nieuwe jurylid een bestendige toegangskaart, een jurybadge en een reglementenboekje.
Minimumleeftijd voor deelname: 16 jaar
Deelname aan de opleiding is gratis.
Een volgende opleiding wordt zaterdag 6 september voorzien in Booischot.
(Tijdens de middagpauze is er, tegen betaling, eten te verkrijgen in de cafetaria van de volleybalclub)

Om de organisatie vlot te laten verlopen vragen wij uiterlijk 27 augustus in te schrijven voor de sessie bij An Van Honsté (anvh@val.be), met opgave van de naam en de vereniging.

FITFREE-DEELNEMERS KOMEN TEVREDEN TERUG
Na de eerste 2 modules in het voorjaar hebben we een enquête laten invullen door de deelnemers. In bijlage kan u de resultaten raadplegen.
We stellen vast dat de deelnemers erg tevreden zijn over dit nieuwe programma. Zowel over de inhoud, de begeleiders en de accommodatie geven ze goede punten.
We hopen met de huidige clubs deze trend vanaf september alvast verder te kunnen zetten en dat er in de toekomst nog heel wat clubs de stap zullen zetten naar deelname in dit mooie initiatief.
Wie interesse heeft kan altijd vrijblijvend vragen stellen aan Liesl Van Barel, liesl@val.be

INFOVERGADERING VOOR VERENIGINGEN MET EEN G-WERKING
De infosessie voor verenigingen met een G-werking, die voorzien was op zaterdag 20 september, wordt omwille van de organisatie van de Special Olympics verplaatst naar zaterdag 27 september tussen 10u en 12u in het Huis van de Sport te Gent (naast de Topsporthal).
Van verenigingen die een werking hebben voor atleten met een handicap wordt verwacht dat ze minstens één persoon afvaardigen naar deze bijeenkomst.

De volgende onderwerpen zullen hierbij aan bod komen:
• Structuur en werking G-atletiek anno 2014
• Toekomstvisie op het BK AMH
• Opstart G-recrea tornooi in 2015
• Nieuwe opleiding Initiator G-atletiek

Om organisatorische reden wordt gevraagd dat geïnteresseerden zich uiterlijk 15 september aanmelden bij Paula Vanhoovels, paula@val.be .

TRAINERSOPLEIDINGEN NAJAAR 2014
Zie bijlage 1 en bijlage 2

VERZEKERINGEN: EEN OVERZICHT
In bijlage kan u een overzicht terug vinden van de verzekeringspolissen die de VAL heeft en hoe deze te gebruiken. Deze info is belangrijk!
Merk zeker op dat vanaf heden de nevenactiviteiten (sportkampen, stages, sportpromotionele activiteiten,...) worden aangegeven via Alabus (event: cluborganisatie, type: sportkamp, promotie of andere). Ook deelnemerslijsten kunnen via deze weg worden toegevoegd.
Wie problemen zou ondervinden kan altijd het hulpforum (http://www.pc-helpforum.be/f376/) van Alabus raadplegen. Hier kan je zelf een vraag posten of de vragen en antwoorden van anderen nalezen.


5/08/2014 OFFICIELE BERICHTEN 5 AUGUSTUS 2014 (top)

FEDERALE KALENDER 2014
BK CAD/SCH + EST. JUN (30-31 AUG)
Door een geval van overmacht zullen de werken aan de atletiekpiste te Lier niet tijdig afgewerkt zijn voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap voor Cadetten en Scholieren – Estafetten juniores van 30 en 31-08-2014.

Uit de oorspronkelijke kandidaten die hun kandidatuur hebben bevestigd werd het kampioenschap na anonieme stemming op de RvB toegekend aan VS.

TARIEVEN VERGUNNINGEN 2014-2015
                         bijdrage        surplus       bijdrage
                       2013-2014        index       2014-2015
tot 30.06               17,78            0,02           17,80
01.07 tot 31.08      12,74            0,02           12,76
01.09 tot 31.10        5,64            0,01           5,65
recreant                  5,10            0,01           5,11

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassingen:
OUTDOOR
• O.336 (za 13/9 – DEIN): wegens renovatiewerken aan de piste in Deinze zal deze wedstrijd doorgaan op het terrein te Maldegem.

MEDAILLES JEUGD
Reminder: de medailles voor de jeugd dienen te worden uitgereikt binnen regelmatige tijd na de discipline. Er dient niet te worden gewacht tot na de volledige wedstrijd.

VERLOF SECRETARIS
AVKA: van 16/8 tot en met 30/8 zal het secretariaat waargenomen worden door Vivianne RYPENS, Baron Van Ertbornstraat 112 – 2630 Aartselaar – Tel. 03/887.74.90

ATLETIEK VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP (G-ATLETIEK)
Belgisch Kampioenschap voor atleten met een handicap (G-atletiek)
Huizingen (OEH), zaterdag 13 september 2014

• Tijdschema: zie bijlage

• Reglement: zie bijlage blz. 17
Gelieve grondig door te nemen zodat uw atleten niet voor onaangename verassingen komen te staan op het BK.

• Nieuwe inschrijvingsprocedure!
Inschrijven kan enkel via de clubsecretaris van de VAL-club (analoog inschrijven voor valide kampioenschappen).
Atleten van een Parantee-club schrijven in via Parantee.

• Uiterste inschrijvingsdatum :  1 september  12u00

Atleten kunnen enkel inschrijven voor disciplines waarvoor ze een officiële prestatie kunnen voorleggen, behaald in 2013 of 2014. Het aantal disciplines waarvoor men kan inschrijven is beperkt (zie reglement).

G-recrea ter gelegenheid van BK AMH
In de voormiddag van het Belgisch Kampioenschap voor atleten met een handicap (10u-12u) wordt een G-recrea georganiseerd voor G-atleten die niet in aanmerking komen voor deelname aan het Belgisch kampioenschap. Het betreft een recreatieve wedstrijd met atletiekgerichte spelvormen.
Aan de verenigingen wordt gevraagd om uiterlijk 7 september  te melden met hoeveel atleten er zal deelgenomen worden aan deze G-recrea via mail naar paula@val.be.

Bijscholingssessie voor juryleden
Gekoppeld aan het Belgisch Kampioenschap voor atleten met een handicap, op 13 september te Huizingen, wordt tussen 10u en 12u een infosessie voor juryleden, trainers en bestuurders georganiseerd betreffende de reglementering bij wedstrijden voor atleten met een handicap.

Deze bijscholing wordt sterk aanbevolen voor juryleden die in de namiddag actief zijn op het Belgisch Kampioenschap G-atletiek.

Deelnemers aan deze bijscholing ontvangen een gratis lunch en een deelnameattest.
Inschrijvingen dienen uiterlijk 7 september te gebeuren bij An Van Honsté, anvh@val.be.

Infovergadering voor verenigingen met een werking gericht naar atleten met een handicap
Op zaterdag 20 september (10u-12u) wordt in het Huis van de Sport in Gent (naast Topsporthal) een vergadering georganiseerd voor verenigingen met een werking die gericht is naar atleten met een handicap en voor verenigingen die dergelijke werking willen opstarten.
Deze sessie geldt als VLAB-bijscholing.
Van G-verenigingen wordt verwacht dat ze minstens één persoon afvaardigen naar deze bijeenkomst.

De volgende onderwerpen zullen hierbij aan bod komen:
- Structuur en werking G-atletiek anno 2014
- Toekomstvisie op het BK AMH
- Opstart G-recrea tornooi in 2015
- Nieuwe opleiding Initiator G-atletiek

Om organisatorische reden wordt gevraagd dat geïnteresseerden zich uiterlijk 15 september aanmelden bij Paula Vanhoovels, paula@val.be .

 
                                         DEADLINES G-atletiek
                            1/9     inschrijving voor BK G-atletiek
                            7/9     inschrijving voor jurybijscholing G-atletiek
                            7/9     inschrijving voor G-recrea tgv. BK G-atletiek
                       15/9   inschrijving voor infosessie G-werking in de vereniging

G-kwaliteitslabel
Verenigingen die een G-kwaliteitslabel wensen te bekomen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Een regelmatig aanbod hebben voor atleten met een handicap
Minstens 1 training /2 weken gedurende minstens 25 weken op jaarbasis
2. Trainingen aanbieden onder leiding van een gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleider
Gediplomeerd = beschikken over een VTS-diploma of gelijkgesteld
Ervaringsdeskundige = persoon met minstens 5 jaar ervaring in het begeleiden van de doelgroep of 5 jaar ervaring in het lesgeven binnen de sporttak.
3. Trainingsaanbod aangepast aan de noden van de atleten met een handicap
(aangepast op vlak van niveau, materiaal, infrastructuur, begeleiding, …)
4. Minimaal aantal atleten met een handicap:
       a. Minimum 5 leden voor de doelgroep VE (verstandelijke handicap = classificatie 20/21)
       b. Minimum 3 leden voor de andere doelgroepen (fysieke, auditieve, psychische, visuele)
       c. Minimaal 1 seizoen actief zijn als G-vereniging

Verenigingen met een G-kwaliteitslabel kunnen genieten van financiële ondersteuning van Parantee.
Meer info: clubondersteuning@parantee.be.


1/08/2014 OFFICIELE BERICHTEN 1 AUGUSTUS 2014 (top)

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassingen:
OUTDOOR
• O.240 (za 2/8 – VITA): Flanders Cup: toevoegen met goedkeuring van de technische directie: hamerslingeren A.C. vrouwen.
• O.316 (za 6/9 – VMOL): B-meeting: voorprogramma met jeugd start om 13u30 (en niet om 12u30)

JEUGDSPORTFONDS
De aanvraagdocumenten van het Jeugdsportfonds 2014 kan men terugvinden onder de rubriek “Openbare bijlagen” in Alabus.
Timing voor het indienen van de documenten:
• 15 september  - indienen aanvraag ondersteuning Jeugdsportfonds
                        - indienen van de lijst van ALLE ACTIEVE trainers in de vereniging
                         - indienen van de bijscholingslijst
• 10 oktober       Uiterlijke datum indienen verantwoordingsstukken (kostennota’s) voor eerste deel van de ondersteuning
• 1 december       Uiterlijke datum indienenverantwoordingsstukken voor tweede deel van de ondersteuning

TRAINERSLIJST
Uiterlijk 15 augustus zullen alle verenigingen een update ontvangen van de trainersdiploma’s op basis van de lijst van de actieve trainers die vorig jaar werd bezorgd. Wij vragen u om deze lijst aan te vullen of trainers te schrappen die niet meer actief zijn.
 
Vanaf 2014 wordt uitdrukkelijk gevraagd om ALLE trainers te vermelden die actief zijn in de club, ook deze zonder diploma en “gasttrainers” (trainers die niet bij de vereniging aangesloten zijn maar minstens 20 maal per jaar een training geven in de club).
Het doorgeven van niet-gediplomeerde trainers heeft geen enkele invloed op de bijdrage van het Jeugdsportfonds maar is wel belangrijk als de Vlaamse Atletiekliga een correct zicht wil hebben op de kwalificatiegraad van de trainers in de Vlaamse Atletiekclubs.

BIJSCHOLINGSLIJST
Bijscholingen gelden vanaf 31/10/2013 tot en met 1/11/2014. Enkel bijscholingen die niet gevolgd werden binnen de federatie (VAT/VLAB-bijscholingen) dienen doorgegeven te worden.

WERELDJEUGDDAG
De volgende laureaten van de Wereldjeugddag zullen tijdens het Kampioenschap van Vlaanderen, op 15 augustus te Ieper een IAAF-T-shirt ontvangen. Zij dienen om 12u30 hun T-shirt af te halen, waarna een groepsfoto zal genomen worden.

Resultaten en info IAAF-Wereldjeugddag: http://www.val.be/?mnuid=369

Helsen Elise                   ACHL
Torfs Lien                      ACHL
Nicque Marvin                ACW
Scheldeman Lotte           ADD
Lefebvre Daan                ASVO
Janssen Robbe                ATAC
Quagliara Ruben             ATLA
Teuwen Frederique         ATLA
Vandeput Babette           ATLA
Quintelier Matthias          AVKA
Couckuyt Paulien           AVKA
Doom Alexander             AVR
Dalle Louise                   BONH
Defrère Ilya                   DCLA
Brasseur Bo                   DCLA
Capiau Tobias                 DEIN
Beaucarne Chloe             DEIN
Sprangers Fien                 DEIN
Timmerman Larissa          DEIN
Delheye Céline                 FLAC
Depuydt Manon                HCO
V.D. Eynden Jordi             KAPE
Vermeulen Jochem           KAPE
Boschmans Jari                LAT
Pieroni Messalina             LOOI
Leflot Tyron                     LYRA
V.D. Sande Alessandro     OB
Degrève Robin                 OEH
Van Cauteren Lize            RCG
Hutsebaut Arne                RIEM
Hofman Celine                 RIEM
Drees Ysbert                   SACN
Vlassak Max                    SACN
Montilla Dimitri                SPVI
Caers Thalissa                 VMOL
Van Lent Lissa                  VOLH
Maudens Hanne                VS
Ligneel Florian                  ZA

De atleten waarvan de Vlaamse Atletiekliga over een mailadres beschikt werden reeds persoonlijk op de hoogte gebracht. Wij vragen aan de verenigingen om ook de betrokken atleten attent te maken op deze huldiging.

ANTI-DOPING APP IAAF
De IAAF heeft een anti-doping app gemaakt die men kan terugvinden via http://www.iaaf.org/Antidoping en waar de volgende informatie kan teruggevonden worden:
- Lijst van de verboden middelen
- Reglementering bij inbreuken
- Dopingcontrole
- Bloeddoping
- Aanvraag toestemming therapeutische noodzaak
- Whereabouts
- Quiz om jezelf te testen over de kennis van de anti-doping materie

Wij adviseren de verenigingen om deze link te koppelen aan de clubwebsite.


30/07/2014 OFFICIELE BERICHTEN 30 JULI 2014 (top)

OPZEG VAN LIDMAATSCHAP
Een voorbeeld-opzegbrief zal vanaf eind juli terug te vinden zijn op de website van de VAL en via Alabus (onder ‘openbare bijlage”).

Meer info over “einde lidmaatschap 2014” in de officiële berichten van 18 juli 2014.

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassingen:
OUTDOOR
• O.240 (za 2/8 – VITA): Flanders Cup: toevoegen: 100mH voor Scholieren meisjes (op uitnodiging) en 4x100m voor A.C. mannen.
• De Kids’Athletics van 19/9 (BVAC) wordt afgelast!

WEG
W.110 (zo 28/9 – BVAC): “Stratenloop park spoort Noord - Decathlon”:
5km start om 13u30 – daginschrijving: €10
10km start om 14u30 – daginschrijving: €10
15km start om 14u30 – daginschrijving: €10

NIEUWE SECRETARIS
HAC: vanaf heden wordt het secretariaat waargenomen door Luc RAES, Stijn Streuvelslaan 5, 8810 Lichtervelde – TEL: 051/72.50.54


25/07/2014 OFFICIELE BERICHTEN 25 JULI 2014 (top)

ALABUS
WACHTWOORD: Wij dringen er nogmaals op aan dat iedereen zijn/haar wachtwoord wijzigt naar een persoonlijk wachtwoord. Zoniet kunnen alle collega-clubs in uw plaats inloggen.

HERINNERING: BANNERS “IEDEREEN ATLEET” OP WEBSITE CLUB
We hebben vastgesteld dat alle clubs positief hebben meegewerkt aan de affiche-campagne van Iedereen Atleet. Voor de volgende actie vragen wij aan de clubs om een banner “Iedereen Atleet” op de website van de club te plaatsen.
De banner kan u in bijlage terugvinden in een horizontaal of verticaal formaat (JPEG). Wie graag een bewerkbaar bestand ontvangt, kan dit verkrijgen bij Josefien (josefien@val.be).
We rekenen  op ieders medewerking.

VACATURE WERPTRAINER TSS GENT
Zie bijlage

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassingen:
OUTDOOR
O.245 (zo 3/8 – RCG): Open Meeting wordt afgelast

WEG
NIEUW: W.91bis (31/8 – DCLA): “Zilveren Helmen Run”

VERLOF SECRETARIS
SACN: van 30/7 tot en met 10/8 wordt het secretariaat waargenomen door Louis GEBOERS, Ruiterstraat 58, 3930 Hamont – TEL: 011/64.75.54


18/07/2014 OFFICIELE BERICHTEN 18 JULI 2014 (top)

ALABUS
WACHTWOORD: Wij dringen erop aan dat iedereen zijn/haar wachtwoord wijzigt naar een persoonlijk wachtwoord. Zoniet kunnen alle collega-clubs in uw plaats inloggen.

EINDE LIDMAATSCHAP 2014
De procedures voor het beëindigen van een lidmaatschap vindt u in bijlage + op de website van de VAL onder ‘reglementen’.

FINANCIEEL
Herinnering:
Einddatum (31/07) betaling 3de voorschot op rekening van de VAL. Niet op rekening= boete.

Boetes Bk Masters van 14-15 juni te Lebbeke:
RCT       FIEUWS Steffen                                    €12,50
DCLA     STEURS Wim – DUTS Cindy                   €37,50
OLSE     SUYKERBUYCK Michel                            €12,50
RIEM     MECHELINCK Marc                                €12,50
VAC      DE SMEDT Frank                                    €25,00
ROBA     DE COSTER Wilfried                              €12,50
HCO       VERHEGHE Dirk                                    €12,50
LIER       DE BACKER Ferdinand – VETS Herman   €25,00
SGOL      VAN REGENMORTEL Stefan                    €25,00
LOOI        WOLTERS Marc                                    €12,50
LEBB       VAN GUCHT E.                                     €12,50
ZA         VANDEVELDE Herman                            €25,00
AVLO      VAN BRUYSSEL Jessica                          €12,50
ACP         VIERENDEELS Eddy                              €12,50

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassingen:
OUTDOOR
O.232 (26/7 – AVT): discuswerpen voor Miniemen (M en V) wordt vervangen door speerwerpen.
WEG
NIEUW: W.104bis (20/09 – HAMM): “2de 10 Mijl HAMM”


NIEUWE SECRETARIS
RCG: vanaf heden wordt het secretariaat waargenomen door Pierre VERDUYN, Desire Toeffaertstraat 5, 9050 Gentbrugge10/07/2014 OFFICIELE BERICHTEN 10 JULI 2014 (top)

ALABUS
Aanvragen winter 2014-2015: aanvragen via Alabus (indoormeetings en veldlopen) kunnen nog tot zondagavond 13/7. Later zal bekendgemaakt worden wanneer de disciplines aangevuld kunnen worden.
Het aanvragen van wegwedstrijden kan via het formulier dat je kan downloaden onder “publieke bijlage”. Hiervoor geldt dezelfde deadline: zondagavond 13/7. (te versturen naar josefien@val.be)

BANNERS “IEDEREEN ATLEET”  OP WEBSITE CLUB
We hebben vastgesteld dat alle clubs positief hebben meegewerkt aan de affiche-campagne van Iedereen Atleet.
Voor de volgende actie vragen wij aan de clubs om een banner “Iedereen Atleet” op de website van de club te plaatsen.
De banner kan u in bijlage terugvinden in een horizontaal of verticaal formaat (JPEG). Wie graag een bewerkbaar bestand ontvangt kan dit verkrijgen bij Josefien (josefien@val.be).
We rekenen op uw medewerking.

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassingen:
OUTDOOR
O.259 (10/08 – SPVI): meeting werd geannuleerd.
O.372 (05/10 – ACG): meeting werd geannuleerd.

WEG
W.93 (06/09 – ABES): de afstand van de “Colora wedstrijdloop” is 10,5km (en niet 12km)

VELDLOOPBEPALINGEN 2014-2015
De nieuwe veldloopbepalingen voor het seizoen 2014-2015 staan vanaf heden op de website van de VAL.

INDOORREGLEMENT 2014-2015
De nieuwe indoorreglementen voor het seizoen 2014-2015 staan vanaf heden op de website van de VAL.

VERLOF SECRETARIS
ACW: van 13 juli tot en met 27 juli wordt het secretariaat overgenomen door Rudy VERLAECKT, Bellestraat 84 bus 14, 9100 Sint-Niklaas


04/07/2014 OFFICIELE BERICHTEN 4 JULI 2014 (top)

NIEUWE SECRETARIS
HAC: Vanaf heden wordt het secretariaat tijdelijk waargenomen door Greet MEULEMEESTER, Beckhofstraat 15, 8820 Torhout.

VERLOF SECRETARIS
RAM: vanaf 11 juli tot en met 31 juli wordt het secretariaat overgenomen door Willem DE BRANDT, Spreeuwenhuisstraat 37, 2800 Mechelen – Tel. 015/21.65.22 – Gsm. 0497/12.03.29

ZOMERKALENDER 2014
Schrapping:
O.205 (05/07 – ACA): meeting werd geannuleerd.
O.320 (06/09 – ALVA): meeting werd geannuleerd.

RECREATIESPORTFONDS

In navolging van het Jeugdsportfonds zal de Vlaamse Atletiekliga vanaf 2014 de clubs belonen die inspanningen leveren om een recreatieve werking uit te bouwen. In 2014 zal 15.000 euro verdeeld worden onder de deelnemende verenigingen. Elke vereniging kan een aanvraag indienen voor het "Recreatiesportfonds". Het reglement en het aanvraagformulier kan gedownload worden via Alabus en via de website van de federatie onder de rubriek "recreatiesport-algemene info". Voor vragen kan u terecht bij Liesl: liesl@val.be - 02/474 72 21.

WERELDKAMPIOENSCHAP BERGLOPEN
Het wereldkampioenschap berglopen (“Up”) gaat door op 13 september te Cassette Di Massa/ITA.
De selectiewedstrijd gebeurt op een gelijkaardig parcours, op 27 juli in Plainfaing (Vosges/FRA) in de “Montée de Sérichamp”.
Het betreft een wedstrijd van 15km met een hoogteverschil van 660m (bergopwaarts).
Men dient zich vooraf in te schrijven via francois.safah@wanadoo.fr
Op de dag van de wedstrijd dient men zich op het secretariaat aan te melden tussen 8u en 9u30, de wedstrijd start om 10u.
Er zijn shuttles voorzien om de deelnemers terug naar de startplaats te brengen.

Wie niet kan deelnemen aan de selectiewedstrijd maar wel in aanmerking wil komen voor selectie WK neemt best contact op met de verantwoordelijke van het Berglopen in België, dhr. Roger Igo, 0474/83 76 02 of rogerigo@skynet.be.

Ook wie meer info betreffende de selectiewedstrijd en het WK wil kan contact opnemen met dhr. Roger Igo.

BERICHT VLAAMSE SPORTFEDERATIE

“Scout Vlaamse sportfederatie is nep”
Op Facebook heeft een onbekend persoon een profiel aangemaakt: “Scout Vlaamse Sport Federatie”.
Via dat profiel benadert deze persoon sporters door te stellen dat ze talentvol bevonden zijn, om zo in contact met hen te treden.

De Vlaamse Sportfederatie wil benadrukken dat dat Facebookprofiel nep is. Het is mogelijk dat deze persoon ook via andere kanalen dan Facebook sporters benadert.

Sporters, ouders, trainers, … die contact gehad hebben met deze persoon, kunnen dit laten weten aan de Vlaamse Sportfederatie via geraldine@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 91.
Indien je denkt dat deze persoon je gecontacteerd heeft, maar je niet zeker bent, gelieve dan ook contact op te nemen met bovenstaande contactpersoon.

We vragen hierbij om de leden van de clubs in te lichten zonder hen onnodig ongerust te maken.

27/06/2014 OFFICIELE BERICHTEN 27 JUNI 2014 (top)

AANVRAGEN WINTER-ORGANISATIES
Vanaf heden kunnen de clubs de datum van hun winterwedstrijden aanvragen via Alabus.
De vooropgestelde datum dat dit wordt afgesloten is maandag 7 juli 2014. Gelieve hier rekening mee te houden aub!
De deadline voor het aanvullen van deze wedstrijden wordt later bekendgemaakt via de officiële berichten.

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassing:
OUDOOR
• O.250 (9/8 – DCLA): Flanders Cup: voorinschrijving: €2/nr – daginschrijving: €5/nr

BK VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP – ZA 13 SEP te HUIZINGEN (OEH)
Info
- Tijdschema 

ATLETEN MET EEN HANDICAP - REGLEMENT ATLETIEK
 
TOPSPORTSTATUUT – AANVRAAG ATTEST
Atleten die een topsportstatuut willen bekomen in de hogeschool of de universiteit kunnen bij de federatie een attest aanvragen op basis van relevante informatie.
In bijlage meer informatie betreffende de aanvraag van dergelijk statuut.

FINANCIEEL
Boetes KvV A.C. van 17 mei 2014 te Gentbrugge:
BVAC     Montagna Massimiliano           €12,50
ASVO     Vercruysse Anthony               €12,50
DCLA     Stragier Bruno                       €12,50
VAC       Teugels Amber                       €12,50
RCG       Meylemans Nele – Ost Riken    €25,00


20/06/2014 OFFICIELE BERICHTEN 20 JUNI 2014 (top)

OPSTART ALABUS
Sinds vandaag worden de clubs persoonlijk aangeschreven met hun logins en paswoorden. In de mail staat meer uitleg. Dit kan enkele dagen in beslag nemen dus gelieve niet te panikeren mocht uw club nog geen mail ontvangen hebben.
Clubs die de gewenste login-profielen nog niet hebben doorgegeven, gelieve dit zo snel mogelijk te doen. (
alabus@val.be)
Voor het aanvragen van de data voor winterwedstrijden(indoor/outdoor/veldlopen): momenteel dient enkel de datum te worden ingevuld. Het aanvullen van de disciplines is voor later.

EENZIJDIG AFSCHRIJVEN VAN LEDEN
De lijsten voor eenzijdig afschrijven kunnen ingediend worden tot 31 augustus 2014 bij anvh@val.be.
Details:
     • Is enkel voor leden die in het huidige (2013-2014) en het vorige sportjaar (2012-2013) géén vergunning hadden (bv: iemand die zijn laatste vergunning had in het sportjaar 2010-2011 kan op dit moment eenzijdig afgeschreven worden, iemand die zijn laatste vergunning had in 2012-2013 of 2013-2014 niet.)
     • Van zodra de afschrijving gebeurd is kan de atleet onmiddellijk aansluiten bij een andere club

Lijsten die ná deze datum worden ingediend komen niet meer in aanmerking voor het huidige sportjaar.

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassing:
OUDOOR
• O.194 (29/6 – EA): PK 5-kamp: dit PK (vanaf de Cadetten-categorie) is een open provinciaal kampioenschap.
• O.204 (5/7 – LIER): meeting werd geannuleerd.
• O.226 (21/7 – RCG): Flanders Cup: 300m voor wheelers (zowel M als V) wordt gewijzigd in een 400m voor wheelers (zowel M als V).
• O.267 (16/8 – KAAG): meeting werd geannuleerd.
• O.334 (13/9 – OEH): ter gelegenheid van het BK AMH: G-recrea wordt toegevoegd aan het programma van 10u tot 12u. (meer info hieronder)

G-RECREA TGV. BELGISCH KAMPIOENSCHAP VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP
Ter gelegenheid van het Belgisch Kampioenschap voor atleten met een handicap, op zaterdag 13 september te Huizingen, zal in de voormiddag een G-recrea georganiseerd worden voor atleten die niet in aanmerking komen voor dit Belgisch Kampioenschap. De activiteit start om 10u, het einde is voorzien omstreeks 12u.
Een G-recrea omvat een Kids’ Athletics-organisatie, aangepast aan de doelgroep.
Verenigingen die hieraan willen deelnemen worden gevraagd zich –om organisatorische reden- vooraf aan te melden via oeh@val.be met opgave van het geraamd aantal deelnemers. Voorinschrijving is niet verplicht.

ANTIDOPINGREGELGEVING
In bijlage een schrijven van het nationaal antidoping agentschap (NADO) betreffende de verplichting tot het naleven van de antidopingregelgeving.
Wij willen onze verenigingen uitdrukkelijk attent maken op de verplichting tot het ter beschikking stellen van de nodige accommodatie (kleedkamers en toiletten die niet publiek gebruikt worden).
Voor het ter beschikking hebben van de contactgegevens van VAL- en LBFA-atleten refereren wij naar de dopinglijn van de VAL, 02/474 72 11, die steeds beschikbaar is. Gegevens van niet-aangeslotenen en buitenlandse atleten moeten bij de betrokkenen opgevraagd worden bij aanmelding.

STEEPLETRAININGEN
Tijdens onderstaande sessies kunnen alle geïnteresseerde atleten deelnemen aan steepletrainingen voor beginners of gevorderden.
Vooraf inschrijven via mail naar paula@val.be . Meer info kan men terugvinden via de officiële berichten van 6 mei jl.

DATUM            UUR                  PLAATS
Ma 23/06 van 18u30 tot 20u30  Gentbrugge (atletiekpiste RCG,Em. Hielstraat 106, 9050 Gentbrugge)
Wo 25/06    van 19u tot 21u      Vilvoorde (atletiekpiste VAC, Brusselsestwg 80, 1800 Vilvoorde)
Za 28/06   van 10u tot 12u        Beveren (atletiekpiste Volharding, Klapperstraat 103, 9120 Beveren)
Wo 02/07   van 19u tot 21u       Betekom (atletiekpiste ROBA, Past. Pitetlaan, 3130 Betekom)
Zo 06/07   Van 10u tot 12u        Hasselt (atletiekpiste Kiewit, Tulpinstraat 42, 3500 Hasselt)
Za 12/07    van 10u tot 12u        Beveren (atletiekpiste Volharding, Klapperstraat 103, 9120 Beveren)
Vr 18/07   van 18u30 tot 20u30   Brugge ( atletiekpiste Olympic Brugge - Bloso-centrum)
Ma 28/07   van 18u30 tot 20u30   Gentbrugge (atletiekpiste RCG,Em. Hielstraat 106, 9050 Gentbrugge)
Wo 30/07     van 19u tot 21u        Betekom (atletiekpiste ROBA, Past. Pitetlaan, 3130 Betekom)
Vr 08/08    van 18u30 tot 20u30   Brugge ( atletiekpiste Olympic Brugge - Bloso-centrum)
Za 09/08     van 10u tot 12u        Beveren (atletiekpiste Volharding, Klapperstraat 103, 9120 Beveren)
Ma 18/08    van 18u30 tot 20u30  Gentbrugge (atletiekpiste RCG,Em. Hielstraat 106, 9050 Gentbrugge)
Wo 20/08      van 19u tot 21u       Betekom (atletiekpiste ROBA, Past. Pitetlaan, 3130 Betekom)
Vr 22/08    van 18u30 tot 20u30    Brugge ( atletiekpiste Olympic Brugge - Bloso-centrum)
Za 23/08      van 10u tot 12u       Beveren (atletiekpiste Volharding, Klapperstraat 103, 9120 Beveren)
Wo 27/08     van 19u tot 21u        Betekom (atletiekpiste ROBA, Past. Pitetlaan, 3130 Betekom)


SPORTCLUBS ZIJN GOED BEZIG
Met de boodschap ‘Sportclubs zijn goed bezig’ plaatst Bloso de werking van de sportclubs in al haar facetten permanent in de kijker. Letterlijk, want sportclubs kunnen hun activiteiten nu ook echt aan iedereen tonen.

Met de actie ‘Sportclubs zijn Goed Bezig’ plaatst Bloso de werking van de sportclubs in een positief daglicht. Via fotokaders, verspreid over heel Vlaanderen, daagt Bloso de sportclubs uit om met hun creatiefste, mooiste, sportiefste, … foto aan te tonen waarom zij goed bezig zijn. Elke deelnemende club maakt kans op 1 van 40 waardebonnen ter waarde van € 250.

Sportclubs en gemeenten die willen deelnemen aan de actie en de wedstrijden, kunnen promotiemateriaal aanvragen bij Bloso.

Alle info over deze actie vind je op www.sportclubszijngoedbezig.be


13/06/2014 OFFICIELE BERICHTEN 13 JUNI 2014 (top)

INFORMATICAPROJECT
Maandag 16 juni wordt het extranet definitief afgesloten en zal het enkel nog beschikbaar zijn voor raadplegingen. In de loop van volgende week zal Alabus opgestart worden. De clubs zullen hiervan individueel verwittigd worden.

VOORBEREIDINGSVERGADERING INDOORSEIZOEN 2014-2015
Woensdag 18 juni – Topsporthal Gent om 18u30

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2014
Het tijdschema van het KvV Meerkampen van 2/3 aug (DAC – Dilbeek) werd aangepast.

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassingen:
OUDOOR
• O.194 (29/6 – EA): PK 5-kamp: het PK geldt enkel vanaf de Cadetten-categorie.
• O.226 (21/7 – RCG): Flanders Cup: Schrappen: 110mH voor Jun-M – Toevoegen: 1 mijl voor zowel A.C. mannen als A.C. vrouwen. De 100m en 300m voor wheelers is zowel voor M als V.
WEG
• W.66 en W.66bis: het programma van deze wedstrijden (verantwoordelijke, website, tijdschema e.d.) werden in de kalender omgewisseld.

EK MASTERS - 22-31 AUG (Izmir-Turkije)
Voorinschrijvingen tot 15 juni
Meer info: http://www.evacs2014izmir.com

BELGISCH KAMPIOENSCHAP VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP
Het Belgisch kampioenschap voor atleten met een handicap gaat door in Huizingen op zaterdag 13 september. Vanaf dit jaar moeten de deelnemers vooraf inschrijven op dezelfde manier als voor andere Belgische kampioenschappen. De uiterlijke inschrijvingsdatum is maandag 1 september.

BIJSCHOLING REGLEMENTERING BIJ WEDSTRIJDEN VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP
Gekoppeld aan het Belgisch Kampioenschap voor atleten met een handicap, op 13 september te Huizingen, wordt tussen 10u en 12u een infosessie voor juryleden, trainers en bestuurders georganiseerd betreffende de reglementering bij wedstrijden voor atleten met een handicap.
Deze bijscholing wordt sterk aanbevolen voor juryleden die in de namiddag actief zijn op het Belgisch Kampioenschap.
Deelnemers aan deze bijscholing ontvangen een gratis lunch en een deelnameattest.

FITFREE
FitFree is in januari opgestart en momenteel worden er in 7 clubs trainingen gegeven.
De reacties van de deelnemers zijn zeer positief en ook de trainers zijn zeer enthousiast. We zouden deze lijn graag doortrekken over heel Vlaanderen en het aantal deelnemende clubs uitbreiden.
Voor atleten die weinig interesse hebben in competitie, familie van atleten en mensen die geen link hebben met de atletiekclub kan dit programma zeer verrijkend zijn. Het programma kan aangepast worden per doelgroep. Afspraken hieromtrent kunnen gemaakt worden tijdens gesprekken over de opstart.
Clubs die interesse hebben om deel te nemen aan FitFree nemen hiervoor contact op met Liesl Van Barel: liesl@val.be.
Ook clubs die geen trainer zouden hebben kunnen hun interesse doorgeven, wij helpen mee in de zoektocht naar een geschikte trainer.

WEDSTRIJDEN HAMERSLINGEREN
De inrichtende vereniging dient erop toe te zien dat de draaibare panelen aan de voorkant van de kooi ook gebruikt dienen te worden bij de opwarming/het ingooien.

VERLOF SECRETARIS
HAKI: vanaf heden tot en met 30 juni 2014 wordt het secretariaat overgenomen door Heidi BRACKE – Tel. 03/303.68.83

AVZK: vanaf 23 juni tot en met 5 juli 2014 wordt het secretariaat overgenomen door Monique NAETS, Blindejennestraat 44, 2221 Booischot – Tel. 015/22.44.12 – Gsm. 0484/76.45.34

VAC: vanaf 16 juni tot en met 20 juni 2014 wordt het secretariaat overgenomen door Roger VANBINST – Tel. 02/751.89.66


4/06/2014 OFFICIELE BERICHTEN 4 JUNI 2014 (top)

TOELATING AAN BUITENLANDERS VOOR DEELNAME AAN DE BEKER VAN VLAANDEREN MASTERS 2014
Volgende buitenlandse atleten, aangesloten bij de VAL, hebben de toelating gekregen om deel te nemen aan de Beker van Vlaanderen voor Masters van 8 juni 2014:

Vrouwen
DE MEYER Carolyn       ABES
HAYMAN Kym              ATLA

Mannen
THOMPSON Hilton         OLSE
REDMOND Dermot        DAC
TORABI Kian                ATLA
CLAASSEN Carolus       ATLA
PETER Wilhelmus          ATLA
GARNER Gary               AVZK
VERBAARSCHOT Walter  ATAC
DI VITA Rocco               KKS
BALEMANS Freddy         RCG

*een kopie van de toelating werd reeds bezorgd aan de administratief scheidsrechter

FINANCIEEL
Boetes Bk 10.000m van zaterdag 3 mei 2014 te Naimette-Xhovémont:

LEYSEN Erwin OLSE €12,50

VERLOF SECRETARIS
SACN: vanaf heden tot en met 12 juni 2014 wordt het secretariaat overgenomen door Louis GEBOERS.

HANDGESTOPTE TIJDEN
Handgestopte tijden dienen als handgestopte tijden te worden vermeld in het WV en WA-programma (en niet als elektronische tijden).


28/05/2014 OFFICIELE BERICHTEN 28 MEI 2014 (top)

FEDERALE KALENDER 2014-2015
De federale kalender op de website van de VAL werd bijgewerkt met info voor het volgende winterseizoen.

DEADLINEKALENDER
De data voor het aanvragen van winterorganisaties zoals eerder gemeld in de deadlinekalender zullen worden aangepast. Het is de bedoeling om de aanvragen onmiddellijk in het nieuwe systeem in te voeren.
De data zullen later bekend gemaakt worden via de officiële berichten.

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN
Na goedkeuring door de KBAB zijn volgende aanpassingen (in het rood) aangebracht in het dossier van de zomerkampioenschappen omtrent het BK Masters:
• aanvangshoogte PSS MAS-vrouwen: 1m20 (op voorwaarde dat de installatie dit toelaat!)
• aanvangshoogte PSS Mas-M35-45: 2m50
• aanvangshoogte PSS Mas-M50+: 1m40 (op voorwaarde dat de installatie dit toelaat!)
• Plank hinkstapspringen: 5m wordt toegevoegd (zowel bij de Mas-V, als de Mas-M)

Werd eveneens aangepast (in het rood):
• Tijdschema Belgisch Kampioenschap A.C. (26-27 juli)
• Tijdschema Kampioenschap van Vlaanderen Cad/Sch (15 augustus)

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassing:
OUTDOOR
• O.130 (31 mei – EA): Flanders Cup/IFAM: toevoeging 3.000st vrouwen en 3.000st mannen
• O.138 (1 juni – SPVI): geldt tevens als PK Hamerslingeren voor de provincie Vlaams-Brabant
• O.250 (9 aug - DCLA): Flanders Cup: toevoeging 3.000m voor A.C. mannen.

AG INSURANCE YOUTH MEMORIAL VAN DAMME
Zie bijlage!

OPROEP VAN ATLETIEK DE PINTE (ONDERAFDELING KAAG)
In De Pinte wordt binnenkort het nieuw sportpark geopend (20 juni) met daarin onder andere een nieuwe atletiekpiste (6 banen, hoogspringen, …)
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar ‘nieuw’ materiaal voor daarbij.
Zijn er clubs die in het bezit zijn van gebruikt materiaal dat ondertussen vervangen geweest is maar nog in goede staat is? Wij zouden geïnteresseerd zijn om dat aan te kopen!
Wat hebben we vooral nodig:
-          Hoogspringmat (incl. vlonder en hoes)
-          Hoogspringstaanders + lat
-          Horden
-          Startblokken
-          Ook ander materiaal is welkom (speren, kogels, discus, hockey ballen, …)


15/05/2014 OFFICIELE BERICHTEN 15 MEI 2014 (top)

HELPDESK ALABUS
In het kader van de uitrol van Alabus (nieuw extranet van de VAL) werd in samenwerking met PCHelpforum.be een helpdesk opgezet om de gebruikers te ondersteunen. De beheerder van dit forum is Hugo De Hoon van KAPE. Alle communicatie over en vanuit dit forum door Hugo is in overleg met de VAL.
Wij danken Hugo voor deze bijdrage tot het informaticaproject.

Ter info: extra opleidingssessie te Aalst (Salons Carlton, Zonnestraat 32) op woensdag 4 juni om 19u00

CURSUS FOTO-FINISH OPERATOR
De Vlaamse Commissie juryleden organiseert een gratis cursus foto-finish operator voor beginnende operators en kandidaat nieuwe operators. De lesgever van deze opleiding is Luc Gillet.
Waar en Wanneer:
    • Zaterdag 7 juni 2014
    • Aanvang: 9u30 – Einde: +/- 15u00 (de cursisten dienen zelf een middagmaal te voorzien)
    • Atletiekarena Gaston Roelants (DCLA), Diestsesteenweg 272 – 3010 Kessel-Lo
Inschrijven kan tot en met zondag 1 juni bij An Van Honsté (02/474.72.17, anvh@val.be)
(maximum 10 deelnemers)

De deelnemers ontvangen een deelnameattest.

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN
BK werpvijfkamp Masters (zo 22 juni): inschrijven rechtstreeks bij organisator ACW vóór maandag 16 juni om 12u. Meer info hier. Inschrijven kan via deze link

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassing:
OUTDOOR
     Wegens renovatiewerken aan de piste in Deinze:
     • O.146 (7 juni) org. van DEIN, gaat door op het terrein van HALE te Aalter met aangepast programma:
                               JONGENS                                  MEISJES
          BEN       60 – 600 – hoog                          60 – 600 – hoog
          PUP       60 – 60H – 1000 – ver – kogel      60 – 60H – 1000 – ver – kogel
          MIN       80 – 80H – 150 – 1000 – ver         80 – 60H – 150 – 1000 – ver
     • O.198 (2 juli) org. van DEIN, gaat door op het terrein van ACME te Maldegem
     • O.281 (23 aug) org. van DEIN, gaat door op het terrein van AVMO te Tielt
     • O.321 en 330: org. van DEIN, meerkamp tweedaagse wordt afgelast

WEG
     • W.67 (“KWB Jogging Weerde” SPVI – 12/7): Jogging 7km en 10,5km starten samen om 18u45.


9/05/2014 OFFICIELE BERICHTEN 9 MEI 2014 (top)

TOELATING AAN BUITENLANDERS VOOR DEELNAME AAN DE IC KBAB/BEKER VAN VLAANDEREN 2014
Volgende buitenlandse atleten, aangesloten bij de VAL hebben de toelating gekregen om deel te nemen aan de IC KBAB of de Beker van Vlaanderen 2014:

Vrouwen 10 mei
IC KBAB:
RUMBIN Pauliina                               DCLA

BvVl:
LIEVELD Charleen (Cad)                    ADD
VAN DER LELY Annabelle (Cad)           ADD
PIMENTA Spencer Christine (Sch)        BVAC
MGUIZAMI Gloride                             BVAC

Mannen 11 mei
IC KBAB:
TASAMA Dame                                  VAC
KIBET Alex                                        VAC
SAMANIUK Joseph                             DCLA

BvVl:
BALEMANS Freddy                              RCG
TORABI Kian                                      ATLA
PETER Wilhelmus                                ATLA
BUNTINX Ralf                                     ATLA
ODUBELA Bolutife                               AVKA
NETO Antonio                                     AVKA
FARES Karim                                      WIBO
PAPPERS Rafael                                  ADD
ABRAMOV Eri                                      ACA
MOBA-NDONGILA Parousia (Sch)          BVAC
GULEED Adam Sharif                           BVAC
MONTAGNA Massimiliano                      BVAC

De toelatingen voor de Beker van Vlaanderen Masters, mannen en vrouwen van 8 juni, worden later officieel medegedeeld. De aanvragen voor een toelating dienen uiterlijk 23 mei te worden ingediend bij de VAL. (josefien@val.be)


FINANCIEEL
De volgende clubs krijgen een boete wegens laattijdig betalen van het tweede voorschot: KKS – RCT – FLAC – HALE - SACN


BEREIKBAARHEID VAL
Wij ondervinden momenteel problemen met het telefoonnetwerk. Slechts een aantal nummers zijn bereikbaar en wij kunnen geen uitgaande oproepen doen. Gelieven ons zoveel mogelijk te contacteren via mail aub. Wij hopen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.


FEDERALE KALENDER WINTER 14-15
In bijlage de federale winterkalender 2014-2015.


ZOMERKALENDER 2014
Aanpassing:
OUTDOOR
• O.168 (B-meeting LYRA – 21/6): 10.000m J/S (zowel M als V) wordt vervangen door 5.000m J/S mixed.


6/05/2014 OFFICIELE BERICHTEN 6 MEI 2014 (top)

FEDERALE STEEPLETRAININGEN
Tijdens de zomermaanden worden meer dan 20 federale steepletrainingen georganiseerd op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Deze trainingen worden begeleid door ervaren trainers. Atleten die ook deelnemen aan voldoende steeplewedstrijden krijgen het deelnamegeld aan het eind van het seizoen terugbetaald. Alle info kan men in bijlage terugvinden.

SPORTKAMP VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP
De Vlaamse Atletiekliga organiseert van maandag 7 juli tot en met vrijdag 11 juli een sportkamp voor atleten met een handicap. Het betreft een intern kamp (met overnachting) in het Bloso-centrum van Herentals. Het kamp is enerzijds gericht naar atleten met een mentale handicap en anderzijds naar atleten met een fysieke handicap. Mieke Van Thuyne en Karin Bultiauw zullen onder meer instaan voor de begeleiding, aangevuld met ondersteuners in de begeleiding afhankelijk van de handicaps van de deelnemers.

De kostprijs voor het kamp bedraagt 225 euro.

Gezien het aantal plaatsen beperkt is (max. 14 deelnemers) vragen wij snel mogelijk en uiterlijk 31 mei de deelname te bevestigen (Paula Vanhoovels, paula@val.be) met opgave van de handicap (zodat wij een idee hebben van de verdeling van de groepen).

Na deze bevestiging van deelname ontvangt de deelnemer de nodige informatie voor de betaling en verdere info betreffende het kamp.


30/04/2014 OFFICIELE BERICHTEN 30 APRIL 2014 (top)

INFORMATICAPROJECT - OPLEIDINGEN

Opleiding ALABUS: in bijlage een overzicht van de opleidingen die zullen plaatsvinden.
Wij verwachten van iedere club minstens 1 deelnemer op één van deze opleidingen.
Inschrijven: uiterlijk vrijdag 9 mei 2014 bij josefien@val.be

FEDERALE KALENDER ZOMER 2014
Toevoeging:
Interland voor Scholieren op dinsdag 1 juli vanaf 13u30 te Bertrix (BBS). (Zie bijlage voor meer info)

BK MASTERS VELDLOPEN – 22 MAART 2015
Kandidaturen voor organisatie kunnen worden ingestuurd, uiterlijk 18 mei 2014. (bij josefien@val.be)

HERINNERING: EXTRANET/SERVER BUITEN WERKING
Wegens onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnet zal de VAL-server (en daardoor ook het extranet en de website) onbeschikbaar zijn tijdens de volgende periodes:
• Vrijdag 2 mei (volledige dag)
• Woensdag 7 mei (10u00 – 13u00)

BEKER VAN VLAANDEREN
FINALE BVV PUP/MIN
Volgende verenigingen hebben zich gekwalificeerd voor de finale van de Beker van Vlaanderen voor Pupillen en Miniemen van zaterdag 13 september te Oordegem (VS):
Meisjes: HCO – ASVO – VOLH – ACW – KAA – VS – AVZK – DUFF – AVT – LOOI – DAC – VAC
Jongens: AVR – VS – RCG – ACME – LYRA – ACHL – ACW – VOLH – ROBA – LOOI – DCLA - EA


25/04/2014 OFFICIELE BERICHTEN 25 APRIL 2014 (top)

ZOMERKALENDER 2014
Aanpassing:
WEG
• W.118 “Acerta Brussels Ekiden” (AVT): gaat door op 18 oktober (en niet op 11 oktober) te Brussel

FINANCIEEL
30 april: Einddatum betaling 2de voorschot op rekening van de VAL. Niet op rekening = boete!

DOPINGCONTROLES IN WEDSTRIJDVERBAND
Bij wedstrijdorganisaties moet de vereniging steeds een ruimte exclusief ter beschikking houden voor dopingcontroles. In deze ruimte moet een tafel staan en er moeten voldoende flessen water ter beschikking gesteld worden. Tevens moet in de controleruimte of in een afzonderlijke ruimte ernaast een toilet, bruikbaar voor dames en heren, en een wachtruimte aanwezig zijn. De vereniging dient bij een dopingcontrole haar medewerking te verlenen zodat de controles vlot kunnen verlopen.
Wij benadrukken het belang van het opvolgen van deze richtlijnen om sancties, opgelegd door de Vlaamse Overheid, te voorkomen.

WERELDJEUGDDAG 2014
 
Jaarlijks legt de IAAF met de Wereldjeugddag een weekend vast waarop atletiek over de hele wereld wordt gepromoot bij de jeugd. De Vlaamse Atletiekliga en hun Waalse collega’s organiseren in het kader hiervan jaarlijks een overall-klassement tijdens het weekend van de provinciale kampioenschappen.
In 2014 komen prestaties gelukt door scholieren (°97-°98) tijdens de provinciale kampioenschappen van 26 en 27 april over 200m - 100m H - 800m - kogelstoten en verspringen in aanmerking.

De atleten met de beste 5 prestaties over alle kampioenschappen krijgen een mooi “World Athletics Day” Adidas-T-shirt. Zij worden gehuldigd tijdens het Kampioenschap van Vlaanderen voor cadetten en scholieren dat doorgaat op 15 augustus te Ieper.


16/04/2014 OFFICIELE BERICHTEN 16 APRIL 2014 (top)

FIGURANTEN GEZOCHT
Lotto, sponsor van de KBAB en de VAL, zoekt figuranten voor een videoclip.
De opnames van deze videoclip gebeuren in Wetteren op zaterdag op 26 april van 8u30 tot 17u00.
Aan de kandidaat-deelnemers wordt gevraagd om in heel herkenbare club (atletiek) kledij in de videoclip aan te treden. Een lunch wordt door de organisatoren voorzien.
Kandidaten kunnen zich tot maandagavond 21 april aanmelden bij josefien@val.be.


BUITENLANDSE UITSLAGEN / UITSLAGEN MARATHONS
Wij wensen er de clubs en atleten nogmaals op te wijzen dat uitslagen gelukt in het buitenland zo snel mogelijk dienen doorgestuurd te worden naar resultaten@val.be.
Idem voor wat betreft de marathonuitslagen en dit zowel in binnen-en buitenland.


EXTRANET/SERVER BUITEN WERKING
Wegens onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnet zal de VAL-server (en daardoor ook het extranet en de website) onbeschikbaar zijn tijdens de volgende periodes:
   • Vrijdag 2 mei (volledige dag)
   • Woensdag 7 mei (10u00 – 13u00)


11/04/2014 OFFICIELE BERICHTEN 11 APRIL 2014 (top)

ZOMERKALENDER 2014

Aanpassingen
OUTDOOR
    • O.237 (30/7 - ATLA): 18u00: B/P/M en 20u00: vanaf Cad
WEG
        • W.95 “Bk/ kvV 100km en BK 24u” (AVT): gaat door op 28 juni (en niet op 6 september) te Maasmechelen
        • NIEUW: W.98bis (ATLE) “Leopold II jogging” op 13/9

NIEUW OP DE WEBSITE

    • Sportreglementen 2014
    • Deadlinekalender zomer 2014

NIET DEELNEMEN AAN EEN KAMPIOENSCHAP

Medische attesten om een boete te vermijden dienen aan de VAL te worden overgemaakt (josefien@val.be) uitsluitend via de verantwoordelijke clubcorrespondent (secretaris) en dit binnen de 10 dagen volgend op de datum van het kampioenschap. Ter plaatse worden géén attesten aanvaard en louter afmelden volstaat evenmin.
Voor de kampioenschappen die op de weg plaatsvinden dient geen attest te worden overgemaakt aan de VAL.

GELIEVE DEZE INFO OOK OVER TE MAKEN AAN DE ATLETEN!

FEDERALE STEEPLETRAININGEN

De volgende federale steepletrainingen worden tijdens de zomerperiode op de atletiekpiste van Brugge (Bloso-centrum) telkens tussen 18u30 en 20u30 georganiseerd:
    • vrijdag 9 mei
    • vrijdag 16 mei
    • vrijdag 23 mei
    • vrijdag 18 juli
    • vrijdag 8 augustus
    • vrijdag 22 augustus
Deze trainingen worden begeleid door Peter Daenens, ex-topatleet en ervaren steepletrainer.
Info over inschrijvingen en modaliteiten voor deelname aan deze trainingen kan men terugvinden in bijlage.
Bijkomende trainingen op andere locaties zullen later nog toegevoegd worden.

FINANCIEEL

Boetes BK Masters indoor (8 maart) – Gent:
RAM     VAN DAMME Benediekt    €12,50
ATAC   VERBAARSCHOT Walter   €12,50
AVR     NEIRYNCK Lucien            €12,50
DCLA   PUNGA David                  €12,50
VAC     DE SMEDT Frank             €12,50
AVZK   MEURIS Alfons                €12,50
LYRA    LUNDERS Hugo               €12,50
ACP     LOGIST Yves                  €12,50
BAV     RABAEY Maarten             €12,50 

MASTERSATLETIEK

Ter promotie van de Mastersatletiek willen wij er graag op wijzen dat Masters mogen deelnemen aan wedstrijden vanaf Cadet (zonder dat dit expliciet is aangevraagd als Masterwedstrijd) als zij bij horden of steeple op dezelfde hoogte, afstand lopen of met dezelfde gewichten gooien, of afstoten aan dezelfde balk bij hss als Cad/Sch & Jun (uitz. niet op een meeting enkel voor Cad & Sch).
Bijkomend: Masters die met lichtere tuigen uitkomen dan de Cadettencategorie, kunnen met dit lichtere gewicht deelnemen bij de Cadetten.

Zie hiervoor ook de wedstrijdenprogrammering 2014.

SLUITINGSDAGEN VAL

Ma 21 april
Do 1 mei
Vr 2 mei
Do 29 mei
Vr 30 mei
Ma 9 juni
Vr 11 juli
Ma 21 juli
Vr 15 augustus

NIEUWE SECRETARIS

ACBR: Vanaf 1 mei 2014 wordt het secretariaat waargenomen door Stefan VAN DONINCK, Harmonielaan 15 – 2960 Brecht. Tel. 03/636.44.50 – GSM. 0479/40.91.13


28/03/2014 OFFICIELE BERICHTEN 28 MAART 2014 (top)

ZOMERKALENDER 2014

Fouten in de kalender:
OUTDOOR
   • O.19 (19/4): VOLH (Beveren) neemt de organisatie over
   • O.112 (21/5 – VS): finale SVS: start om 14u00
   • O.114 (24/5 – AVLO): inschrijvingsgeld (in afspraak met de andere FC-   organisatoren): €2/nr. (voorinschrijving) en €5/nr. (daginschrijving)
   • O.250 (9/8 – DCLA): toevoegen: 400m wheelers (M+V)
   • Pag. 122: Overzicht AMH-meetings: toevoegen: O.57 – SPVI (Do 1/5)
WEG
   • W.95 (6/9): Bk + kVv 100km en 24u: organisator =  AVT
   • W.109 (OLSE): “6de Merksemse Bevrijdingsloop” gaat door op ZATERDAG 27/9
   • W.110 (BVAC): “Stratenloop Park Spoor Noord” gaat door op ZONDAG 28/9

AANVRAAG ATTEST VOOR DEELNAME VAN BUITENLANDERS AAN DE BEKERS VAN VLAANDEREN EN DE IC KBAB 2014

Het formulier “attest voor deelname van buitenlanders aan de BvVl en/of IC KBAB” staat op extranet.
Het formulier dient uiterlijk 15 dagen vóór de dag van de wedstrijd in het bezit te zijn van de VAL (josefien@val.be).
De aanvragen dienen dus te gebeuren:

  • Voor de A.C. vrouwen van 10 mei en A.C. mannen van 11 mei: uiterlijk 25 april
  • Voor de Masters vrouwen en mannen van 8 juni: uiterlijk 23 mei


14/03/2014 OFFICIELE BERICHTEN 14 MAART 2014 (top)

AANPASSING IAAF-REGLEMENT

Ter info: sinds 1 januari 2014 gooien Mas-V 60-65-70 met de 500g-speer.
Hierbij verwijzen wij naar de officiële publicatie van de WMA: http://www.world-masters-athletics.org/files/laws_rules/Appendix-A-K.pdf

ZOMERKALENDER 2014

Vanaf heden staat de zomerkalender 2014 op de website van de VAL, alsook het dossier van de Bekers van Vlaanderen en het dossier van de kampioenschappen.

Ter info: De zomerkalender zal tevens opnieuw verkrijgbaar zijn als boekje.

TOPSPORTHAL GENT

Wegens de organisatie van de VAL-Jeugddag zullen trainingen in de Topsporthal niet mogelijk zijn op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart.

BOETES

Bk Juniores en Beloften indoor (1 maart) – Gent:
ASVO       Anthony VERCRUYSSE     €12,50
ACW        Jolien BORGHIJS              €12,50
DCLA       Tomas GEENS                 €12,50
FLAC        Massimo RENSON             €12,50
ROBA       Dario DE BORGER             €12,50
DAC         Lisa LANDUYT                  €25,00
BONH       Tom HEREMANS               €12,50


5/03/2014 OFFICIELE BERICHTEN 5 MAART 2014 (top)

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN - RELAYS BENJAMINS

De vzw CrossCup heeft speciale startnummers aangemaakt.
Op elk startnummer wordt een extra cijfer toegevoegd - 51-1; 51-2; 51-3 - om de aflossingsvolgorde te bepalen. 
Het startnummer van de organisatie wordt op de borst gedragen.
De nummers kunnen afgehaald worden op het secretariaat:
• zaterdag van 13u00-16u00
• zondag vanaf 09u00.
Alle deelnemers verzamelen per ploeg in de startzone ten laatste 5 minuten voor de aanvang van hun wedstrijd.

Ter info:
De afstanden bedragen 4 x 750 m = 3.000 m.

OVERNAME VAN ATLETEN: BELANGRIJK!

Bij het aansluiten van een nieuw lid dient er steeds gecontroleerd te worden of deze persoon “in overname” staat. Dit wil zeggen dat hij/zij ‘vrij’ is om naar een andere vereniging over te gaan. Indien het lid nog aangesloten is bij een andere vereniging dient de correcte afschrijvingsprocedure gevolgd te worden. Van zodra de afschrijving voltooid is kan de secretaris het lid overnemen (met zijn of haar origineel lifenummer). Het lid mag dus niet als een nieuw lid worden aangesloten (= met een nieuw lifenummer).

NIEUWE SECRETARIS

LAT: vanaf heden wordt het secretariaat waargenomen door Mike Torck, Potaardestraat 32 – 9280 Lebbeke, GSM. 0477/26.86.58

MAC: vanaf heden wordt het secretariaat waargenomen door Johan Van Pee, Paul Malustraat 11a – 1560 Hoeilaart, GSM. 0494/94.29.87

KIDS’ ATHLETICS

Ondersteuning bij Kids’ organisaties
Verenigingen die een promotionele of competitieve Kids’ Athletics organiseren kunnen hiervoor logistieke ondersteuning krijgen vanuit de federatie (voorbereiding en begeleiding ter plaatse). Aanvragen voor ondersteuning moeten uiterlijk 1 maand vooraf ingediend worden bij Paula Vanhoovels, paula@val.be.

Deelnemerslijsten competitieve Kids’
Verenigingen die een competitieve Kids’ Athletics organiseren dienen uiterlijk één week na de wedstrijd een deelnemerslijst te bezorgen van de deelnemende kinderen waarop de naam, het geboortejaar en de club vermeld staan. Deze deelnemerslijst wordt verstuurd naar nicole@val.be.

 


24/02/2014 OFFICIELE BERICHTEN 24 FEBRUARI 2014 (top)

ALGEMENE VERGADERING VAN 22 MAART 2014 TE TESSENDERLO

De verenigingen ontvangen vandaag via e-mail de agenda, de financiële documenten en het Jaarverslag 2013.
De stemkaarten + kaarten voor afgevaardigden zonder stemrecht worden vandaag met de post verstuurd. Gelieve deze stemkaart en volmachtkaart(en) volledig ingevuld mee te nemen naar de Algemene Vergadering van 22 maart 2014.

TRAININGSUREN TOPSPORTHAL GENT

Tijdens de trainingsuren van de Topsportschool Gent zijn trainingen in de Topsporthal (incl. krachtzaal) door andere atleten en trainers enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van de VAL (paula@val.be). Het betreft volgende uren:
     • Maandag: 08.00u-10.30u
     • Dinsdag: 08.00u-10.30u
     • Woensdag: 13.30u-16.00u
     • Donderdag: 08.00u-10.30u
     • Vrijdag: 08.00u-10.30u

BOETES

KvV + Bk Meerkampen indoor (1-2 februari) – Gent:
ACHL        Jorn VAN DYCK           €12,50

 


18/02/2014 OFFICIELE BERICHTEN 18 FEBRUARI 2014 (top)

BOETES

Kampioenschap van Vlaanderen A.C. indoor (26/1) – Gent:
ACW        Laurenz DE PREKEL     €12,50
WIBO       Bjorn DE DECKER       €12,50
VAC         Chloë HENRY              €12,50
HAMM       Bjorn WILLEMS           €12,50

FITFREE INFOSESSIES VOOR CLUBS: HERINNERING

De Vlaamse Atletiekliga start in 2014 met het bewegingsproject FitFree, gericht naar zowel de jeugdige (+14j) als de volwassen recreatieve sporter.
Het project wordt met ondersteuning van de Vlaamse Overheid sterk door de federatie aangestuurd en stapsgewijs in Vlaanderen opgestart in de vorm van een samenwerking tussen atletiekclub, gemeente/stad en federatie.
Inmiddels zijn twee locaties, Lier en Vilvoorde, met succes als pilootclubs opgestart en willen de werking verder uitbreiden.

Meer info over het project kan u raadplegen via de website: http://val.be/?mnuid=466

Om het project verder toe te lichten organiseren we in februari de volgende infosessies:

 Maandag 24/2 te Lier (LYRA) – 19u30-21u30 – atletiekpiste Netestadion
• Dinsdag 25/2 te Leuven (DCLA) – 19u30-21u30 – atletiekpiste Arena Gaston Roelants
• Woensdag 26/2 te Kortrijk (KKS) – 19u30-21u30 – atletiekpiste Sportcentrum Wembley
• Donderdag 27/2 te Heuden (AVT) – 19u30-21u30 – atletiekpiste De Veen
• Vrijdag 28/2 te Herentals (ACHL) – 19u30-21u30 – atletiekpiste Bloso Netepark
• Zaterdag 1/3 te Gent – 10u-12u – sporthotel naast Topsporthal

Deelnameattesten worden voorzien.

Gelieve uiterlijk 20 februari te melden met hoeveel personen uw vereniging aan deze infosessie zal deelnemen. Stuur hiervoor een mail naar liesl@val.be

VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN: van 21 februari tot 2 maart

Jaarlijks roepen kinderen, leerkrachten, scholen en jeugdbewegingen samen pesten een halt toe in de Vlaamse Week tegen Pesten. In deze week gaat extra aandacht naar allerlei waardevolle initiatieven om pesten en cyberpesten te helpen bestrijden en voorkomen. Ook voor sportclubs is er een belangrijke rol weggelegd om pestgedrag tegen te gaan. Sportclubs kunnen via onderstaande link heel wat inspiratie en materiaal halen om dit onder aandacht te brengen!
http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten

VERLOF SECRETARIS

VAC: van donderdag 20 februari tot en met zaterdag 8 maart 2014. Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door: Roger VANBINST, vac@val.be – 02/751.89.66

 


11/02/2014 OFFICIELE BERICHTEN 11 FEBRUARI 2014 (top)

BK VELDLOPEN – ZO 9 MAART 2014 (WACHTEBEKE)

Zie bijlage voor alle info.

BOETES

Belgisch Kampioenschap estafetten indoor (9/2) – Gent:
AVT Mannen:       €25,00
AVT Vrouwen:      €25,00

Laattijdig betalen eerste voorschot op vervaldag 31/1:
ATLE – BREE – GENK – LAT – VAC – RIEM

ONDERSTEUNING IN BEGELEIDING VAN KANGOEROES

In bijlage vindt u meer informatie betreffende ondersteuningsinitiatieven voor de begeleiding van Kangoeroes en Kids’ Athletics.

NIEUWE SECRETARIS

AVKA: het secretariaat wordt vanaf heden waargenomen door: Ilse KEUTEN, Populierenlaan 53 – 2630 Aartselaar. Tel: 03/238.41.48 – avka@val.be


07/02/2014 OFFICIELE BERICHTEN 7 FEBRUARI 2014 (top)

WINTERKALENDER 2013-2014

De veldloop van TACT (“LCC Parkloop”) van aanstaande zondag 9 februari 2014 te Sint-Truiden wordt AFGELAST! Op bevel van de brandweer wordt het park het hele weekend gesloten.

BOETES KAMPIOENSCHAPPEN

Kampioenschap van Vlaanderen Cad/Sch indoor (19/1) – Gent:
WIBO     VAN DEN EYNDE Hanne         €12,50
RCT       WYNANT Paulien                   €12,50
DCLA     VAN BELLEGHEM Lander        €12,50
DUFF      PECZE Patrik                        €12,50
AVLO      BOUCHARRAFAT Abdelaziz    €12,50
ACBR     VAN DEN EYNDEN Tibor         €12,50
BAV        TRAPPENIERS Senne            €25,00
VS          DE SMET Tibo                      €12,50

BESTELLING JURYKLEDIJ

Juryleden die nieuwe kledij willen bestellen kunnen dit nog doen uiterlijk vrijdag 28 februari 2014.
Het bestelformulier kan u vinden in bijlage. (ingevuld terug te bezorgen aan liesl@val.be)
OPGELET: De bestelling is pas definitief na betaling. (meer info op het bestelformulier)

De volgende bestelling zal pas gedaan worden in oktober 2014.

STARTERSCURSUS

De Vlaamse Commissie juryleden organiseert een gratis startercursus voor beginnende starters en kandidaat nieuwe starters. De lesgever van deze opleiding is Gerda Cleyman, de scheidsrechter Starten van de Belgacom Memorial Van Damme.

Waar en wanneer:
• Zaterdag 1 maart
• Aanvang: 10u – einde: +/- 13u
• Sporthotel te Gent (Zuiderlaan 14, Gent) (gebouw rechts van de Topsporthal).

Inschrijven kan tot en met zondag 23 februari bij An Van Honsté (02/474.72.17, anvh@val.be).
De deelnemers ontvangen een deelnameattest.

VLAB-SESSIE

Wanneer? vrijdag 28 maart 2014 (19u30 – 21u30)
Waar? Lokeren (AVLO) – Sportlaan
Onderwerp? De structuur van een (goed) clubbestuur en de stap naar professionalisering
Inschrijven? Bij nicole@val.be

Meer info via de VAL-website


03/02/2014 OFFICIELE BERICHTEN 3 FEBRUARI 2014 (top)

FEDERALE KALENDER: KAMPIOENSCHAPPEN

Volgende kampioenschappen werden nog toegekend:

• Kampioenschap van Vlaanderen halve marathon – Lier (LYRA): 30/3/2014 (voorinschrijvingen vóór 26/3 via de site: www.natuurlopenvanlier.be – alleen vooraf ingeschreven VAL-atleten komen in aanmerking voor dit kampioenschap)
• Kampioenschap van Vlaanderen marathon – Torhout (HAC): 20/6/2014

Volgend kampioenschap wordt gewijzigd:

• Bk/KvV 100km en 24u, voorzien op 21/6 te Torhout. Wordt verplaatst naar Lanaken op 6/09/2014

TIJDSCHEMA BK 4x200M (ZO 9 FEB)

Het tijdschema voor dit kampioenschap werd gewijzigd:
13u05 mannen
13u30 vrouwen

COMMISSIES VAL

De nieuwe samenstellingen staan op de website van de VAL.

VELDLOPEN: PLANNEN VAN DE OMLOOP

Er wordt gevraagd aan iedere vereniging die een veldloop inricht, om de plannen van de omloop tijdig naar de aanduider van de provincie door te sturen aub.

OPLEIDING JURYLID

Zie bijlage


24/01/2014 OFFICIELE BERICHTEN 24 JANUARI 2014 (top)

LOTTO CROSSCUP  - KVV VELDLOPEN – BK VELDLOPEN MASTERS (16 FEBRUARI 2014 - ROTSELAAR)

In bijlage de definitieve info ivm inschrijvingen/podia.

Hier kan je het aangepaste tijdschema bekijken.


23/01/2014 OFFICIELE BERICHTEN 23 JANUARI 2014 (top)

ALGEMENE VERGADERING VAN 22 MAART 2014 – TESSENDERLO

• Verkiezingen Raad van Bestuur:
Er zijn dit jaar geen toe te kennen mandaten en dus ook geen verkiezingen.

• Wijzigingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement:
Voorstellen tot wijziging moeten worden gericht aan de Raad van Bestuur uiterlijk 31 januari 2014. Verder dienen de voorstellen te voldoen aan art. 3.1.11 van het Huishoudelijk Reglement.

• Interpellaties:
Een vraag tot interpellatie dient uiterlijk 15 kalenderdagen voor de AV per aangetekend schrijven of per mail (met ontvangstmelding) te worden gericht aan de Raad van Bestuur.
Verder dienen de interpellaties te voldoen aan art. 3.1.10 van het Huishoudelijk Reglement.

*ter info: zie ook deadlinekalender voor de belangrijkste data

SCHORSING ATLEET

De atleet El Filali El Ghazi, aangesloten bij de LBFA, is met terugwerkende kracht geschorst vanaf 1 april 2013 tot en met 31 maart 2015. In die periode is het voor de atleet verboden om deel te nemen aan atletiekwedstrijden.


21/01/2014 OFFICIELE BERICHTEN 21 JANUARI 2014 (top)

HERINNERING: KVV MARATHON EN HALVE MARATHON

Uiterlijk 23 januari 2014 worden nieuwe kandidaturen ingewacht voor:
• KvV marathon
• KvV halve marathon

Voorwaarde: officieel opgemeten omloop

BK MASTERS VELDLOPEN

Het Belgisch kampioenschap veldlopen voor Masters, voorzien op zondag 16 maart, zal doorgaan op 16 FEBRUARI 2014 ter gelegenheid van het KvV veldlopen te Rotselaar (ROBA).
Enkel voor dit BK zijn er verplichte voorinschrijvingen: uiterlijk 10 februari (8u00) bij de VAL.

BETALING EERSTE VOORSCHOT 2014

De verenigingen dienen het eerste voorschot 2014 uiterlijk 31 januari te hebben gestort op de rekening van de VAL.
Vermijd een boete door tijdig te betalen

BESTENDIGE TOEGANGSKAARTEN 2013

Alle bestendige toegangskaarten 2013 blijven geldig tot en met 28 februari 2014.

NIEUWE SECRETARIS

LAT: vanaf heden wordt het secretariaat waargenomen door: Dirk HERMANS, Denderbellestraat 25 – 9200 Dendermonde. Tel. 0475/89.90.37

AANBIEDING BOIC: EUROPCAR

In bijlage een schrijven van het BOIC omtrent het huren van personen-, bestelwagens, mono volumes als minibussen aan zeer gunstige voorwaarden. (fleet-guide)


15/01/2014 OFFICIELE BERICHTEN 15 JANUARI 2014 (top)

KVV MARATHON EN HALVE MARATHON

Uiterlijk 23 januari 2014 worden nieuwe kandidaturen ingewacht voor:
• KvV marathon
• KvV halve marathon

Voorwaarde: officieel opgemeten omloop

INDIENEN VAN MEDISCHE ATTESTEN VOOR NIET-DEELNAME AAN KAMPIOENSCHAPPEN (KVV EN BK)

Medische attesten om een boete te vermijden dienen aan de VAL te worden overgemaakt uitsluitend via de verantwoordelijke clubcorrespondent (secretaris) en dit binnen de 10 dagen volgend op de datum van het kampioenschap. Ter plaatse worden geen attesten aanvaard en afmelden bij het secretariaat volstaat evenmin.
Voor kampioenschappen waarvoor rechtstreeks bij de organisator of ter plaatse kan worden ingeschreven of kampioenschappen die op de weg plaatsvinden, dient geen attest te worden overgemaakt aan de VAL.
Bij afwezigheid op estafette-kampioenschappen gelden deze attesten niet.

LOTTO CROSSCUP + KVV VELDLOPEN ROTSELAAR – 16 FEB 2014

In bijlage de algemene info omtrent inschrijvingen en podia.
Ter info: er dient NIET vooraf ingeschreven te worden (behalve voor de relays)


09/01/2014 OFFICIELE BERICHTEN 9 JANUARI 2014 (top)

EXTRANET: HERINNERING

Tot en met zondag 12 januari 2014 kunnen de verdere gegevens worden aangevuld. Ná 12 januari 2014 wordt extranet afgesloten.
Deze data zijn eveneens te raadplegen via de deadlinekalender.
Indien er nog vragen zijn omtrent de kalender kan u contact opnemen met josefien@val.be.

BESTELFORMULIEREN: HERINNERING

Het bestelformulier op extranet dient uiterlijk 31/01/2014 te worden teruggestuurd naar anvh@val.be. De bestellingen zullen worden verdeeld op de AV van 22 maart 2014.

LOTTO CROSSCUP + KVV VELDLOPEN ROTSELAAR – 16 FEB 2014

In bijlage de info voor de relays (B/P/M): reglement + inschrijvingsformulier
Tevens een bijlage voor het bestellen van inkomkaarten.

STEEPLEPROJECT 2014

De volgende steepletrainingen werden toegevoegd aan het programma:
22/02 10-12u Leuven (KUL)
29/03 10-12u Leuven (KUL)
05/04 10-12u Leuven (KUL)
De volledige informatie betreffende het steepleproject 2014 kan u terugvinden in bijlage.

OPLEIDING FOTOFINISH-OPERATOR

Iedereen die interesse heeft om zich (voor zijn club) in te zetten als fotofinish-operator kan een eerste gratis opleiding volgen tijdens een indoorwedstrijd in de Gentse Topsporthal, onder begeleiding van Etienne De Pelsmaeker. De kandidaten kunnen tijdens deze sessie de wedstrijd mee volgen via het back-up systeem en zo alle facetten van de fotofinish-operator leren kennen. Nadien zullen zij een verdere opleiding krijgen.

Kandidaten melden zich uiterlijk 27 januari via mail bij An Van Honsté, anvh@val.be ,met opgave van minstens twee data waarop zij de opleiding zouden kunnen volgen.

Tijdens de volgende wedstrijden is een opleiding mogelijk:
ZA 01/02 BK meerkampen
ZO 02/02 BK meerkampen
VR 07/02 RCG
ZA 15/02 BK AC
ZO 16/02 KAAG
ZA 22/02 EA
ZA 01/03 BK Jun/Bel
ZO 02/03 BK Cad/Sch
ZA 08/03 BK Masters
ZA 22/03 RCG

Voor meer inlichtingen kan men zich wenden tot Patrick Van Caelenberghe, voorzitter van de Vlaamse Commissie voor Juryleden, 0498/88 59 76.

NIEUWE SECRETARIS

BVAC: vanaf heden zal het secretariaat waargenomen worden door: Rosette MAES, Groeningerstraat 21 – 2150 Borsbeek, Tel. 03/321.12.1023/12/2013 OFFICIELE BERICHTEN 23 DECEMBER 2013 (top)

FEDERALE KALENDER – ZOMER 2014

De B-meeting van VAC die eerder geannuleerd werd, zal alsnog doorgaan op 9 juni 2014 zoals eerder gepland.

EXTRANET: ZOMERMEETINGS

Vanaf dinsdag 24 december 2013 kunnen de verdere gegevens worden aangevuld. Dit kan tot en met zondag 12 januari 2014. Ná 12 januari 2014 wordt extranet afgesloten.
Deze data zijn eveneens te raadplegen via de deadlinekalender.
Indien er nog vragen zijn omtrent de kalender kan u contact opnemen met josefien@val.be.

IC KBAB EN BEKERS VAN VLAANDEREN 2014

Nog toe te voegen:
Vrouwen – landelijke 3 (te Hamme): ACP 2
Masters Mannen – afdeling 5 (te Merksem): ACP 2

FASE 1 INFORMATICAPROJECT IN PRODUCTIE
 
“Alabus process share”, het pakket aangekocht in het kader van het informaticaproject staat in productie. In de eerste fase gaan we echter alleen de module “ranglijsten” gebruiken. De VAL-administratie voeren we via Valsoft/Extranet. Achter de schermen worden de leden, startnummers en kalender tussen beide systemen gesynchroniseerd.
In de komende weken gaat de aandacht naar het verder testen van de functionaliteiten voor de clubgebruikers.

BESTELFORMULIEREN

Het bestelformulier op extranet dient uiterlijk 31/01/2014 te worden teruggestuurd naar anvh@val.be. De bestellingen zullen worden verdeeld op de AV van 22 maart 2014.

KAARTEN VAN CLUBAFGEVAARDIGDE

Vorige week werden aan alle verenigingen de nieuwe kaarten van clubafgevaardigde verstuurd. Deze geeft vanaf 1 januari 2014 toegang tot de organisaties van onze verenigingen.
Voor bepaalde organisaties is dit echter niet het geval.

SLUITINGSDAGEN VAL KERSTPERIODE

Woe 25 dec 2013
Don 26 dec 2013
Vrij 27 dec 2013
Woe 1 jan 2014
Don 2 jan 2014


18/12/2013 OFFICIELE BERICHTEN 18 DECEMBER 2013 (top)

JEUGDSPORTFONDS
De volgende informatie kan men hier terugvinden op de website
- Het reglement van het Jeugdsportfonds 2014
- De resultaten van het Jeugdsportfonds 2013
- De kwaliteitslabels 2013

De uitreiking van de brevetten van de kwaliteitslabels zal doorgaan ter gelegenheid van het Kampioenschap van Vlaanderen indoor voor cadetten en scholieren, op zondag 19 januari om 13u in de Topsporthal te Gent. Een afgevaardigde van elke vereniging wordt omstreeks 12u45 verwacht ter hoogte van de doorsteek aan het EHBO-lokaal.

INFOSESSIE JEUGDSPORTFONDS
Op basis van gegevens uit het Jeugdsportfonds en analyse van de dossiers zullen de verschillende deelaspecten besproken tijdens een infosessie, gericht naar clubsecretarissen en Jeugdcoördinatoren. Er is tevens ruimte tot overleg en vragen stellen.
Deze infosessie gaan door op:
- Donderdag 9 januari te Vilvoorde (VAC) - Kantine atletiekpiste, Brusselsestwg. 80 te Vilvoorde
- Dinsdag 14 januari te Kapellen (KAPE) – Cultureel Centrum “De Oude Pastorij” (zaal Essenhout) – Dorpsstr. 45 – 2950 Kapellen (parkeermogelijkheid aan de kerk achter het CC)
- Donderdag 16 januari te Lokeren (AVLO) – Clubhuis AVLO, Sportlaan te Lokeren
Telkens van 19 tot 21u

Verenigingen die aan één van bovenstaande sessies willen deelnemen dienen zich uiterlijk 5 dagen voor de sessie aan te melden bij Paula Vanhoovels, paula@val.be met opgave van het aantal personen. Alle deelnemers ontvangen een deelnameattest.

STEEPLETRAININGEN
De Vlaamse Atletiekliga organiseert tijdens de wintermaanden enkele federale steepletrainingen voor atleten geboren in 2001 en vroeger.
Alle trainingen worden gegeven door zeer ervaren gewezen top-steeple atleten.
Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden bij Paula Vanhoovels, paula@val.be .
Meer info betreffende het steepleproject 2014 kan men hier op de website terugvinden.


11/12/2013 OFFICIELE BERICHTEN 11 DECEMBER 2013 (top)

FEDERALE KALENDER – ZOMER 2014

Het Bk marathon werd toegekend aan RFCL (Visé) en gaat door op zondag 11 mei 2014.


IC KBAB EN BEKERS VAN VLAANDEREN 2014

In bijlage de samenstellingen van de IC KBAB en Bekers van Vlaanderen 2014.


COMMISSIES VAN DE VAL

Gezien de datumwijziging van het eerstvolgende Directiecomité van de VAL naar 16 december, worden de kandidaturen ingewacht uiterlijk zondag 15 december (en niet 20/12).

Door een misverstand werden oorspronkelijk voor te veel commissies kandidaturen opgevraagd.
Er worden enkel kandidaturen opgevraagd voor volgende commissies (naar josefien@val.be):
    • Tucht
    • Beroep
    • Recreatie
    • Jeugdsport
    • Masters

 
GEBRUIK TOPSPORTHAL 2013-2014

In bijlage meer info betreffende het gebruik van de Topsporthal te Gent tijdens de winterperiode.
Deze info staat tevens op de website bij de sportberichten en bij de winterkalender.


06/12/2013 OFFICIELE BERICHTEN 6 DECEMBER 2013 (top)

ORGANISATIE BK VELDLOPEN MASTERS – 16 MAART 2013

Geïnteresseerde clubs kunnen hun kandidatuur indienen bij josefien@val.be, uiterlijk zondag 15 december.

FEDERALE KALENDER – ZOMER 2014

De B-meetings van SPVI (3 mei) en VAC (9 juni) zijn geannuleerd.

Het Bk ½ marathon werd toegekend aan TACT (Sint-Truiden) en gaat door op 14 sep 2014.

BVV PUP/MIN JONGENS – MATCH 6 (20/4)

De organisatie wordt toegekend aan DAC

MASTERS VROUWEN VELDLOPEN

De organisator gaat ervan uit gaat dat iedere Masters vrouw start in haar eigen categorie. Indien een Masters vrouw toch wenst uit te komen in de Seniors-categorie dient zij dit op voorhand te melden aan het secretariaat.

CROSSCUP BRUSSEL – veldloop voor atleten met een handicap

In bijlage meer informatie betreffende de veldloop voor atleten met een handicap, die ter gelegenheid van de Crosscup wedstrijd in Brussel georganiseerd wordt.

ANTIDOPINGDECREET

Op basis van het nieuwe Antidopingdecreet, dat vorig jaar in voege ging, dient elke wedstrijdorganisator over een deelnemerslijst te beschikken van Juniores, Seniores en Masters. Daarom dienen atleten van deze categorieën zich ook bij veldlopen voortaan steeds aan te melden op het secretariaat van de wedstrijd.
 
Indien de dopingarts gegevens wenst te bekomen van de deelnemers kan de organisator terecht bij de dopinglijn van de Vlaamse Atletiekliga, 02/474 72 11, voor gegevens van atleten die aangesloten zijn bij de Vlaamse Atletiekliga of de Waalse atletiekliga.

Atleten die niet aangesloten zijn bij één van beide federaties (niet aangeslotenen en buitenlanders) dienen hun gegevens (GSM-nr en/of adres) voor de wedstrijd op een formulier te noteren.

 


28/11/2013 OFFICIELE BERICHTEN 28 NOVEMBER 2013 (top)

WINTERKALENDER 2013-2014

W.18 bis: VMOL (15/3): toevoeging wegwedstrijd “Rozenbergjogging”


KANDIDATUREN COMMISSIES

Voor volgende commissies van de VAL worden uiterlijk 20 december kandidaturen van experts gevraagd:
• Tucht
• Beroep
• Recreatie
• Jeugdsport
• Masters

De kandidatuur mag door de kandidaten zelf aan de VAL worden gericht.
De huidige leden van deze commissies dienen eveneens hun kandidatuur te hernieuwen.

VERZEKERINGEN

Bij de aangifte van een sportongeval van een aangesloten atleet (iemand met wedstrijdvergunning of recreantenvergunning) moet op het extranet van Ethias polis 45.045.885 gebruikt worden.
De polis 45.045.893 mag enkel worden gebruikt voor de aangifte van een persoon die niet is aangesloten bij een club. Bijvoorbeeld: een deelnemer aan een wedstrijd of aan een sport-promotionele activiteit van de club.
Opgelet: Sport-promotionele activiteiten van de club moeten worden aangegeven bij Liesl via Liesl@val.be, enkel dan zal de niet-aangesloten deelnemer door Ethias worden aanvaard.
Een aangifte via deze polis kan vanaf heden enkel nog bewaard worden door de club, na controle wordt de aangifte doorgestuurd vanuit de VAL.

Indien uw club trainers heeft die niet zijn aangesloten dan zijn zij verzekerd indien de club hiervan een lijst doorgeeft aan Liesl. Bij een sport-ongeval van zowel deze trainers, alsook de juryleden, bestuursleden en vrijwilligers tijdens activiteiten van de club moet steeds het aangifteformulier doorgegeven worden aan de VAL. Enkel van daar kan deze aangifte worden doorgegeven aan Ethias.

Met vragen over de polissen kan u steeds terecht bij Liesl van liesl@val.be

KANGOEROES

Clubs die Kangoeroes aansluiten dienen erop toe te zien dat deze een recreantenvergunning toegewezen krijgen. Dit is belangrijk voor de verzekering en het ontvangen van de lidkaart voor Kangoeroes.

IAAF-REGLEMENTEN

De nieuwe IAAF reglementen (2014-2015) staan op de website (algemeen, reglementen). 
Vragen of opmerkingen hieromtrent mogen doorgestuurd worden naar jury@val.be . Een jurylid dient zich, indien hij vragen heeft over de reglementen, eerst te richten tot zijn provinciaal afgevaardigde die de vraag indien nodig kan doorspelen naar de VCJ voorzitter of de voltallige VCJ commissie.
Tussentijdse wijzigingen zullen medegedeeld worden via de officiële berichten en op de website geplaatst worden onder de rubriek “Jury”.
Juryleden die voldeden aan de aanwezigheidsvoorwaarden ontvangen een gratis exemplaar van de nieuwe reglementen.

Toelichtingen:
• Artikel 146 punt 4b: “De scheidsrechter kan een deel van een loopproef nietig verklaren.”
Bv: een atleet veroorzaakt een valse start maar wordt niet teruggeschoten. Deze atleet kan achteraf nog gediskwalificeerd worden.
• Artikel 167 noot: betekent dat er iemand meer op plaats gekwalificeerd is en iemand minder op tijd.
bv: de eerste 3 van elke reeks gaan door alsook 2 best verliezende tijden. In de eerste reeks is er een volledige ex aequo voor de derde plaats. Er zullen dan 4 atleten doorgaan uit de eerste reeks, drie uit de tweede reeks en maar 1 atleet met de best verliezende tijd.
• Artikel 170 punt 1: Afstanden medley aflossing: mogen omgedraaid worden bv: 200-400-100-300 maar is af te raden.
• Artikel 183 punt 8 noot: Opvulling insteekbak polsstok: een atleet mag een opvulling aanbrengen rond de insteekbak van het polsstokspringen. De atleet dient dit te doen binnen zijn talmtijd en dient zijn eigen materiaal hiervoor te voorzien.

 


21/11/2013 OFFICIELE BERICHTEN 21 NOVEMBER 2013 (top)

WINTERKALENDER 2013-2014

I.40 (EA – 22/02/2014): gewijzigd programma/tijdschema

VAL JONGERENTROFEE 2014

De organisatie van de VAL-jongerentrofee van VITA (voorzien op 7 juni 2014) wordt geschrapt.

HERINNERING

• Aanvragen wedstrijden zomer ’14: uiterlijk zondag 24 november. (Procedure: off. bericht van 28/10)

• Indienen kandidaturen PC’s: uiterlijk zaterdag 30 november bij josefien@val.be

OPLEIDING TOT JURYLID

De Vlaamse Commissie van Juryleden (VCJ)  heeft een uniforme opleiding voor Juryleden uitgewerkt die vanaf 2014 in alle provincies zal georganiseerd worden. In bijlage vindt u meer informatie betreffende deze opleiding.
Deze opleiding is gratis en kan als opfrissing ook gevolgd worden door reeds bestaande juryleden.

Deze info is ook te raadplegen op onze website

RECREANTENKAARTEN

De kaarten voor de recreanten die werden aangevraagd tot en met 12 november 2013 zullen volgende week dinsdag worden opgestuurd met de wedstrijdnummers.
De kaarten die later werden aangevraagd of nog worden aangevraagd zullen op regelmatige tijdstippen worden verstuurd.

 


14/11/2013 OFFICIELE BERICHTEN 14 NOVEMBER 2013 (top)

BEKERS VAN VLAANDEREN 2014

Wegens een dubbele boeking van het terrein wordt de organisatie van de BvV voor Cad/Sch meisjes in landelijke 2a (3 mei 2014) toegewezen aan AVKA

FEDERALE KALENDER 2014

Toevoeging: VAL-Jongerentrofee MAC op 10/05/2014

Toevoeging: (Open) Bk werpvijfkamp Masters op 22/06/2014 - ACW (Sint-Niklaas)


WINTERKALENDER 2013-2014

Er werden een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de kalender, gelieve hiervoor regelmatig de website te raadplegen aub.

I.29: IFAM-indoormeeting van 1/02/2013 te Gent wordt geannuleerd

W.06 bis: toevoeging “City Trail Lokeren” (AVLO) op 14/12/2013 (meer info in de kalender)


6/11/2013 OFFICIELE BERICHTEN 6 NOVEMBER 2013 (top)

BEKERS VAN VLAANDEREN 2014

Aan volgende verenigingen is de organisatie van een BvVl toegewezen:

Pup/Min meisjes: schift. (19/4)         Pup/Min jongens: schift. (20/4)
Match 1    FLAC                                      Match 1    AVMO
Match 2    ZELE                                      Match 2    ACME
Match 3    RIEM                                      Match 3    KAPE
Match 4    DUFF                                      Match 4    SPBO
Match 5    DALO                                      Match 5    AVT
Match 6    RCT                                        Match 6    DAC

FINALE (13/9): VS

Cad/Sch meisjes (3/5)                        Cad/Sch jongens (4/5)
Land 1     LOOI                                       Land 1     DEIN
Land 2a    AVKA                                       Land 2a    LIER
Land 2b    AVLO                                      Land 2b    AZW
Land 3a    VITA                                       Land 3a    SPBO
Land 3b    OLSE                                       Land 3b    KKS

Vrouwen (10/5)                                    Mannen (11/5)
Ere KBAB    DAMP                                   Ere KBAB    LYRA
Ere VAL      OEH                                      Ere VAL      KAAG
Land 1        AVKA                                    Land 1        ACW
Land 2a      EA                                        Land 2a       VMOL
Land 2b      ACA                                     Land 2b       VITA
Land 3        HAMM                                   Land 3         HCO

Masters (8/6)
Afdeling 1 (vr+man)     MACW
Afdeling 2 (vr+man)     ATLA
Afdeling 3 (vr+man)     AVR
Afdeling 4+5 (man)      OLSE
 

FEDERALE STEEPLETRAININGEN

De Vlaamse Atletiekliga organiseert tijdens de wintermaanden enkele federale steepletrainingen voor atleten geboren in 2001 en vroeger. Naast trainingen in Leuven en Gent werden ook sessies in Hasselt en Houthalen toegevoegd. In bijlage het aangepaste overzicht.  Alle trainingen worden gegeven door zeer ervaren ex-topatleten. De eerste training is voorzien op zaterdag 9 november te Leuven.
Deelnemers worden gevraagd zich vooraf aan te melden bij Paula Vanhoovels, paula@val.be.

VELDLOPEN

Masters vrouwen kunnen kiezen in welke categorie zij uitkomen. Zij kunnen daarbij slechts éénmaal voor de prijzentafel in aanmerking komen: Seniors OF Masters. 
 
 

© Vlaamse Atletiekliga v.z.w.
tel 02 47 47 220;
K. Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 C; 1020 Brussel