U bevindt zich hier: algemeen - reglementen - BK estafetten
reglementen
BK estafetten

REGLEMENT BELGISCH KAMPIOENSCHAP ESTAFETTEN A.C.
 1. Een vereniging mag per categorie en per estafettenummer slechts 1 ploeg inschrijven.

 2. Een atleet mag aan maximum twee estafettenummers deelnemen. De deelname aan de reeksen én de finale wordt beschouwd als één estafettenummer.

 3. Op uitzondering van atleten van Belgische nationaliteit voor wie het een eerste aansluiting betreft mag een vereniging enkel atleten opstellen die vóór 1 januari van het lopende sportjaar waren aangesloten.

 4. Buitenlanders behorend tot de categorie Juniores, Seniores of Masters met een dubbele aansluiting (in België en in een ander land) mogen slechts deelnemen indien ze een door België uitgereikte identiteitskaart kunnen voorleggen.

 5. De identiteitskaarten kunnen op de dag van het kampioenschap worden gecontroleerd.

 6. Bij de aanmelding ontvangt de clubafgevaardigde een inschrijvingsformulier. Uiterlijk 45' vóór de aanvang van de betreffende estafette dient dit formulier volledig ingevuld terug te worden gegeven. Er dient duidelijk te worden vermeld:
  1. de vier deelnemers/deelneemsters, in de volgorde waarin zij lopen
  2. hun geboortejaar
  3. hun startnummer
  Wie de gevraagde inlichtingen niet vermeldt komt niet in aanmerking voor deelname.

 7. Finale: alleen indien er wijzigingen zijn t.o.v. de deelnemers/deelneemsters in de reeksen of de volgorde waarin zij lopen dient een nieuw inschrijvingsformulier te worden ingevuld.

 8. Rechtstreekse finale: rangschikking volgens tijd in geval van meerdere reeksen.

 9. Referentietijden voor de selectie (alleen voor 4x100m), de samenstelling van de reeksen en de toekenning van de banen:
  1. 4 x 100 m: ploegtijd, gelopen tussen 1 april en de uiterste inschrijvingsdatum
  2. 4 x 200 m: ploegtijd, gelopen tussen 1 april en de uiterste inschrijvingsdatum. Bij ontstentenis, de ploegtijd gelopen in zaal sinds 1 januari
  3. 4 x 400 m: ploegtijd, gelopen tussen 1 april en de uiterste inschrijvingsdatum
  4. 4 x 800 m en 4 x 1500 m: samentellen van de individuele tijden van de vier atleten vermeld in punt 6 (bij de aanmelding). Het samentellen van de tijden dient te worden gedaan door de clubafgevaardigde.

 10. Referentietijden m.b.t. de baanindeling in de finale: tijden gelopen in de reeksen

 11. Deelnemende verenigingen aan de finale: de reekswinnaars + de beste verliezende tijden. 

 
 
 

© Vlaamse Atletiekliga v.z.w.
tel 02 47 47 220;
K. Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 C; 1020 Brussel